Werkgroep “Samen Onderweg” doet oproep

Tijdens de bijeenkomst van de pas opgerichte werkgroep “Samen Onderweg” van 20 januari ll. werden door de verschillende gesprekgroepjes een aantal aandachtspunten aangehaald.
Er moet gewerkt worden aan de toekomst op een basis van vertrouwen en openheid, met een duidelijke en zo breed mogelijke communicatie, niet alleen naar de kerkgangers toe, maar ook naar de ganse gemeenschap. Op die wijze wordt de kerk en het geloof terug in een positief daglicht geplaatst.  Er kwam ook een vraag naar het organiseren van een parochiedag en het heroprichten van een parochieraad.
De wekelijkse eucharistievieringen blijven een hoofdpunt, hoewel gebedsvieringen uitzonderlijk kunnen in de plaats komen. Er dient voldoende aandacht te gaan naar de vorm en inhoud van beide, zonder dat de gebedsviering een afkooksel mag worden van een eucharistieviering. Is het noodzakelijk dat de kerk of kapel de enige plaatas is waar deze vieringen mogen gebeuren?
De jeugd en de jonge ouders hebben voeling verloren met de kerk. Wellicht zijn het doopsel, eerste communie en Vormsel gelegenheden om de draad terug op te pikken. Het godsdienstonderricht in de school zou eveneens de kinderen moeten laten kennismaken met de bijbel en de kerk. En ook de jeugdbeweging en de verschillende parochiale verenigingen dienen meer betrokken te worden in het parochieleven.
Er werd eveneens gesuggereerd om het parochieteam via verkiezingen uit te breiden en/of te vernieuwen, vermits de huidige (drie) leden ervan onmogelijk het uitgebreide takenpakket kunnen uitvoeren.
Het Bisdom gaat niet vrijuit in de aanpak van de voorbije gebeurtenissen.
Het geloof wordt soms te veel als een abstract gegeven bekeken. Hoe vertalen we de inspiratie van het Evangelie in ons dagelijks leven? Wat betekent de parochiek nog in de grotere gemeenschap.
Tijdens een volgende bijeenkomst op 28 maart 2011 om 20 uur in de leeszaal van de Rosmolen, zouden we volgende thema’s verder kunnen uitwerken: openheid en communicatie, liturgie en sacramenten, parochieraad, betrokkenheid.
Namens de werkgroep “samen onderweg” – Eric Dingemans en Eric Van den Broeck.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *