Over De Polder

Niets in de Polder is echt gebeurd als het niet in De Polder heeft gestaan’, zo zouden we het belang van dit regionale weekblad het best illustreren. Al gaat het om een gouden of briljanten bruiloft, een verrassende politieke beslissing, een lovenswaardig initiatief van één of andere vereniging of een spannende sportwedstrijd, elke gebeurtenis die mensen kan boeien, vindt zijn plaatsje in dit blad. En dit al bijna zestig jaar lang.

In 1952 vatte Stan Hendrickx het plan op om een krantje uit te geven dat aandacht zou schenken aan het ‘nieuws van bij ons’. Sindsdien is er veel veranderd. De polderstreek kreeg zware klappen te verwerken door havenuitbreiding en verstedelijking, maar bleef steeds haar eigen karakter behouden. Doorheen de moeilijke jaren werd ‘het polderke’ een bindmiddel bij uitstek en zag het zijn oplage steeds maar groeien. Niet alleen de bewoners van de polderdorpen lezen het blad met aandacht, maar ook de ‘uitgewekenen’ vormen een trouwe lezersgroep. Velen vertrokken immers uit de Antwerpse Polders ten gevolge van de onteigeningen en vestigden zich zowat overal. Het contact met hun moederstreek bleven ze onderhouden via ‘De Polder’. Ook de inwijkelingen lezen de Polder om op de hoogte te blijven van het nieuws in de streek.

Veelzijdigheid

De grote kwaliteit van dit blad schuilt in de veelzijdigheid van de inhoud. Om de veertien dagen krijgt de abonnee een portie nieuws in de bus, die zich niet tot de droge actualiteit beperkt. Elke gemeente krijgt een eigen plaatsje toegewezen. Daarin aankondigingen van manifestaties, kleine nieuwtjes en anekdotes, verenigingsnieuws, enz… Het sportnieuws wordt apart gegroepeerd. Naast dit ‘gemeentenieuws’ wordt aan de berichten die meerdere gemeenten betreffen meer aandacht besteed. Ze verschijnen onder een aparte kop en trekken zo onmiddellijk de aandacht. Tenslotte vormen de cursiefjes, kadertjes en vaste rubrieken een aangename afwisseling binnen dit nieuwsaanbod. Aanvullend is er deze website waar we kort op de bal kunnen spelen.

Inspraak

Deze variatie in het aanbod komt vooral tot stand door de uitgebreidheid van het correspondentennet. Naast de vaste correspondenten (haast elke gemeente heeft er één) heeft immers iedereen de kans om zelf een berichtje in de Polder te plaatsen. Een blad dat door vele streekgenoten wordt gelezen, mag dan ook niet ontbreken in uw advertentiecampagne !