Start van de betonconstructies voor de bouw van de Deurganckdoksluis

In de haven van Antwerpen heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, de werken voor de eigenlijke constructie van de Deurganckdoksluis ingeleid. Het voorbije jaar is er heel veel grond uitgegraven. Nu wordt gestart met de eigenlijke bouw van de grootste sluisconstructie ter wereld. De eerstvolgende maand worden de dwarsmuren, die aansluiten op de bestaande kaaimuren van het Deurganckdok, gegoten. Op de werf wordt dan dagelijks 1.500 tot 2.000 m3 beton gestort. De bouwconstructies bevatten in totaal 795.000 m3 gewapend beton en 57.000 m3 damplanken die de constructie moeten verstevigen. De voordelen van de tweede sluis op Linkeroever zijn niet alleen belangrijk voor de haven van Antwerpen maar voor heel Vlaanderen en Europa. Na realisatie worden de mogelijkheden voor het scheepvaartverkeer van en naar de Linkeroever van de haven van Antwerpen op jaarbasis gevoelig vergroot. Er wordt verwacht dat de overslag in het sluisgebonden gedeelte van Linkeroever zal stijgen van ongeveer 16 miljoen ton in 2011 tot ruim 25 miljoen ton in 2020, of met andere woorden een verhoging van 56%. Tot op vandaag is al 25% van de 9,1 miljoen m3 grond uitgegraven. De baggerwerken zullen doorlopen tot januari 2016. 3,2 miljoen m3 wordt hergebruikt voor aanvulling aan de sluisconstructie. Een deel wordt ook gebruikt voor verdere demping van het oude Doeldok. Nog tot april 2014 worden verschillende graafwerken uitgevoerd. De betonwerken die nu starten, zullen begin 2015 afgerond zijn. Aan de stalen structuren, zoals de sluisdeuren en bruggen wordt nog gewerkt tot het voorjaar 2016. Parallel loopt de oprichting van de bedienings- en machinegebouwen (tussen november 2013 en november 2015). De baggerwerken naar de toegangsvaargeul lopen een jaar, vanaf januari 2015. Als alles naar plan verloopt, zullen in het voorjaar van 2016 de eerste schepen worden geschut. Dan zullen ook de spoor- en nieuwe wegbruggen klaar zijn.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.