Corneel werd geboren

In het gezin van Luc en Sofie Brughmans – Verhoeven werd op 12 november een zoontje geboren. Hij kreeg de naam Corneel en is het broertje van Paulien en Lucas.  Meter is Ann Dingemans, peter Luc Brughmans Senior. Proficiat!

Lodewijk en Regina 60 jaar gehuwd te Hoevenen

Op 10 oktober was het 60 jaar geleden dat Lodewijk Peeters en Regina Moons in het huwelijksbootje stapten in Oppuurs. Lodewijk was beroepsmilitair en werkte in Brasschaat. Vandaar dat ze naar onze streek kwamen wonen. Regina was huisvrouw. Al 27 jaar wonen ze in Hoevenen. Ze hebben 3 dochters. Eerst kregen ze een tweeling Ingrid en Liliane en daarna kwam er nog een dochter Ria. Samen met hun 7 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen vierden ze op 14 oktober hun jubileum in het Kwadraat. Wij wensen hen van harte proficiat.

Stralend Briljanten echtpaar!

Op 26 augustus vierden Leon Vernaeve en Mari-Lou De Weerdt hun 65e huwelijksverjaardag in feestzaal Daemshof te Noorderwijk en werden thuis in de bloemen gezet door het Brasschaats gemeentebestuur. Nadien boden ze aan vrienden en kennissen een drink aan in DC Antverpia. Daar zijn Leon en Mari-Lou graag geziene gasten. Ze komen er vaak eten en maken er veel leute en plezier met de gezellige vriendenploeg.
In 1947 huwden ze in Oostakker. Marie-Lou, geboortig van Schoten, woonde er bij een tante. Leon was beroepsmilitair, had in WO II in Engeland een training gehad en was bijna naar Japan uitgezonden. Hij is trouwens drager van 10 eretekens, waaronder vijf ridderordes. Als militair moest hij wel eens van stek veranderen, zo woonden ze een tijd in Duitsland. Vanaf 1949 kwamen ze in Sint-Mariaburg terecht. In villa ‘Ibi Bene’ op de Kapelsesteenweg 525 vonden zij het goed. Nadien verhuisden ze naar de Isabellalei om tenslotte – vanaf 15 maart 1966 – op de Kapelsestenweg 466 onderdak te vinden. Vandaar wandelt Mari-Lou nog gezwind met haar winkelwagentje naar Delaize. Leon is niet meer zo goed te been, maar rijdt nog wel met de wagen.
Zij genieten van elk moment dat hun gegeven is, zeker als dat kan in het gezelschap van hun nakomelingen: zonen Patrick (1949) en Eric (1960) met hun echtgenotes, drie kleinkinderen en één achterkleinkind.
Polderke
…’Wij zouden ook een graag in het Polderke komen…We zijn net 65 jaar getrouwd… Briljant!  Hebben jullie voor ons….’een pleutske?’
Amai! Da zal nog nie! Een briljanten Mariaburgs echtpaar,  zoiets overkomt ons niet elke maand. Dus: graag!
Leon Vernaeve en zijn echtgenote Marie-Lou De Weerdt zijn  rustige mensen. Beiden genieten ze graag van een lekker eetmaal. Ze zijn graaggeziene gasten in Anverpia waar ze beiden regelmatig middagmalen. leute en plezier maken met de gezellige vriendenploeg vinden ze heel fijn.
Ze huwden in 1947 in het oostvlaamse Oostakker. Marie-Lou, geboortig in Schoten, woonde er bij een tante. Leon was destijds beroepsmilitair en werd tijdens de 2e Wereldoorlog bijna naar Japan  gezonden…
Drager van 10 eretekens, waaronder 5 Ridderordes. Leon loopt daar niet mee te koop, maar fier is hij wel.
Sedert 1949 zijn ze woonachtig in ‘hun’ Sint-Mariaburg. Vooreerst in Villa Ibi bene, Kapelsesteenweg, daarna Isabellalei en sedert 1966 terug Kapelsesteenweg..
Al is ‘briljanten’ Leon niet zo goed meer te been, met de auto rijden lukt hem nog aardig.
Namens de Wijkwerking en de redactie  van het Polderke : hartelijk gefeliciteerd en hopelijk mogen we over 5 jaar het plantina jubileum vieren !
erjee.

Diamanten huwelijksverjaardag in Wooncentrum A. Cuypers.

Op donderdag 11 oktober was het feest in het Woon- en Zorgcentrum A. Cuypers. Het echtpaar Jaak en Anna Minnebach – Jacobus vierde haar 65 ste huwelijksverjaardag.  Zij trouwden te Zandvliet op 27 september 1947.
Jaak en Anna zijn rasechte Zandvlietenaren.  De bijna 90-jarige Jaak is afkomstig van de Begijnhoeve. Anna is 89 jaar en woonde haar hele leven al op de Kalmthoutsebaan te Zandvliet. Jaak en Anna zijn altijd harde werkers geweest. Jaak werkte net als Anna bij Bell Telephone.  Maar ook bij Imperial heeft Anna nog een tijdje gewerkt en  bij boer Fons De Schutter.
Samen hebben zij twee kinderen Roger en Agnes, vier kleinkinderen Brenda, Dave, Karen en Jasper en twee achterkleinkinderen Hannelore en Alexander.  
Jaak is zeker geen onbekende bij voetbalclub Zandvliet Sport. Jarenlang was hij er een actief voetballer.  
Jaak en Anna verblijven een jaar in het Woon- en Zorgcentrum, en hebben het duidelijk naar hun zin.
Het gemeentebestuur kwam donderdag langs met bloemen en felicitaties voor het diamanten paar en alle bewoners van het rusthuis mochten een glaasje heffen op Anna en Jaak.  
Wij wensen Jaak en Anna nog vele gelukkige jaren, in goede gezondheid, toe.

Pierre en Lisette 50 jaar in ‘t bootje

In het Reigershof in Berendrecht vierden Pierre De Langh en Lisette Snelders hun 50-jarig huwelijksjubileum. Het sympathieke koppel woont in het Berendrechts Voetpad 19 in Zandvliet. Dat is het dorp waar Pierre geboren werd op 22 januari 1942 als derde kind van Corneel De Langh en Philomena Schroeyers. Het gezin woonde in de IJzerenwegstraat, waar ook de oudste broer Jos, de jongste broer Jaco en de oudere zus Maria De Langh deel van uitmaakten.
Pierre heeft geruime tijd met de para-commando’s in Rwanda-Burundi gezeten. Een spannende tijd waarover hij boeiend kan vertellen.
Na zijn legertijd ging hij aan het werk als elektro-monteerder, waarvoor hij was opgeleid. Hij is begonnen bij liften Thiery en werkte zich verder op tot kaderlid bij liften Schindler in Brussel. Hij geniet nu met volle teugen van zijn pensioen.
Lisette Snelders werd geboren op 24 oktober 1942 te Lillo. Zij is de jongste dochter van vijf kinderen in het gezin van Louis Snelders en Mathilda Van Rhijn, die aan Zuidlandstraat 1 in het verdwenen Lillo woonden. Broers en zusters noemen Elza, Maria, Alouïs en Jozef Snelders.
Lisette was bediende bij BASF op de boekhoudafdeling waar ze heel wat rekenwerk verrichtte. Ook zij geniet intussen van haar pensioen.
Zij hebben elkaar leren kennen op Zandvlietse kermis en huwden op 29 september 1962 te Lillo. Eerst woonden ze in het ouderlijk huis van Lisette te Lillo waarna ze verhuisd zijn naar Zandvliet.
Tot op heden wonen ze daar nog steeds in het Berendrechtsvoetpad 19.
Het echtpaar heeft een zoon Danny De Langh, gehuwd met Vera Jaspers en een kleinkind Joni De Langh, dat de grote vreugde uitmaakt van de jubilarissen.
Pierre is nog steeds sportief bezig met tennis en wandelt veel in de bossen, vroeger meestal in gezelschap van zijn hond die heilaas een tijd geleden is gestorven.
Lisette verdeelt haar tijd met vrijwilligerswerk bij RVT Monnikenhof en Kind en Gezin.
Samen gaan ze vaak met de bus naar ’t Stad, naar Antwerpen-centrum, voor een lekker etentje met een goed wijntje en alles erop en erbij. Dat is hun geliefde bezigheid. Wij wensen het echtpaar nog vele jaren in geluk en voorspoed.

KINDaMAGIC verjongt!

Na de flitsende start van KINDaMAGIC Kapellen, wil het pop- en rockkoor nu ook de jeugd de kans geven om deel te nemen aan dit unieke zanggebeuren, en wel met KINDaMAGIC Junior.

Het pop- en rockkoor KINDaMAGIC o.l.v. Max Smeets is daarom op zoek naar jonge mensen tussen 8 en 16 jaar die graag op de planken staan en die zich graag al zingend willen uitleven in het unieke project KINDaMAGIC Junior. Hiervoor moet je bereid zijn om gedurende een 4-tal maanden wekelijks de repetities bij te wonen waar je vlotte moderne nummers zal instuderen.

Wil je ook in de spotlights staan en bezit je een goede zangstem, stel je dan snel kandidaat via de audities die doorgaan op  21 en 28 november voor KINDaMAGIC Junior! in KA Kapellen. Audities

De apotheose wordt dan de deelname aan het optreden van KINDaMAGIC op 27 april 2013 in ’t Bruggeske te Kapellen.

Meer info op www.kindamagic.be

TEL: 03/605 44 05

GSM: 0485/74 65 60

Start van de betonconstructies voor de bouw van de Deurganckdoksluis

In de haven van Antwerpen heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, de werken voor de eigenlijke constructie van de Deurganckdoksluis ingeleid. Het voorbije jaar is er heel veel grond uitgegraven. Nu wordt gestart met de eigenlijke bouw van de grootste sluisconstructie ter wereld. De eerstvolgende maand worden de dwarsmuren, die aansluiten op de bestaande kaaimuren van het Deurganckdok, gegoten. Op de werf wordt dan dagelijks 1.500 tot 2.000 m3 beton gestort. De bouwconstructies bevatten in totaal 795.000 m3 gewapend beton en 57.000 m3 damplanken die de constructie moeten verstevigen. De voordelen van de tweede sluis op Linkeroever zijn niet alleen belangrijk voor de haven van Antwerpen maar voor heel Vlaanderen en Europa. Na realisatie worden de mogelijkheden voor het scheepvaartverkeer van en naar de Linkeroever van de haven van Antwerpen op jaarbasis gevoelig vergroot. Er wordt verwacht dat de overslag in het sluisgebonden gedeelte van Linkeroever zal stijgen van ongeveer 16 miljoen ton in 2011 tot ruim 25 miljoen ton in 2020, of met andere woorden een verhoging van 56%. Tot op vandaag is al 25% van de 9,1 miljoen m3 grond uitgegraven. De baggerwerken zullen doorlopen tot januari 2016. 3,2 miljoen m3 wordt hergebruikt voor aanvulling aan de sluisconstructie. Een deel wordt ook gebruikt voor verdere demping van het oude Doeldok. Nog tot april 2014 worden verschillende graafwerken uitgevoerd. De betonwerken die nu starten, zullen begin 2015 afgerond zijn. Aan de stalen structuren, zoals de sluisdeuren en bruggen wordt nog gewerkt tot het voorjaar 2016. Parallel loopt de oprichting van de bedienings- en machinegebouwen (tussen november 2013 en november 2015). De baggerwerken naar de toegangsvaargeul lopen een jaar, vanaf januari 2015. Als alles naar plan verloopt, zullen in het voorjaar van 2016 de eerste schepen worden geschut. Dan zullen ook de spoor- en nieuwe wegbruggen klaar zijn.

Reigersvrienden met 750 vogels op nieuwe locatie

In het weekend van 11 november hield de vogelkundige kring De Reigersvrienden uit Berendrecht haar 58ste vogeltentoonstelling. Door de uitbreidingswerken in het WZC  Monnikenhof hadden ze een nieuwe locatie moeten zoeken. Die hadden ze gelukkig  gevonden in de ruime evenementenhal ’t Noorden in Zandvliet. Voorzitter Ludo Brands was erg blij dat vele vogelliefhebbers hen naar hun nieuwe locatie gevolgd hadden. Er namen meer dan 750 vogels deel aan deze tentoonstelling. Op vrijdagnamiddag werden nu niet alleen de bewoners van het rusthuis uitgenodigd voor een tas koffie met cake, maar alle senioren van het district Zandvliet-Berendrecht.

De liefhebber met de meeste en de mooiste vogels was Kevin Van Opdorp. De vereniging met de 25 mooiste vogels was de Kolibri uit Kapellen. Met de titel van clubkampioen De Reigersvrienden ging Sylvain Aerts lopen.  Albert Van Wijck  werd ook nog gevierd, voor zijn 60 jaar lidmaatschap in deze vereniging, wat toch wel een enorme prestatie kan genoemd worden. Voordat de voorzitter de tentoonstelling opende; in de plaats van de districtsvoorzitter die door dringende omstandigheden verhinderd was; dankte hij nog de vele sponsors uit  de streek en het district Zandvliet-Berendrecht voor hun steun. Als alles goed verloopt vieren De Reigersvrienden volgend jaar hun 60 jarig bestaan.

Vogeltaarten voor het goede doel
Op de 58ste vogeltentoonstelling werden niet alleen de vogels gekeurd en bekroond maar kon men ook vogeltaarten kopen voor Roparun. Dit initiatief van de L’Oslopers uit Ossendrecht heeft als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de organisatie Kom op Tegen Kanker.  Je kan de taarten  bestellen bij Liliane Van Til, tel. 03568 03 25 – 0477 945 405 tegen 9 euro het stuk.  Zo steun je het goede doel  Kom op Tegen Kanker, en help je de vogeltjes de winter door te  komen.

foto: vlnr. Van Opdorp Rudi (Kolibri), Albert Van Wijck, Sylvian Aerts (Reigersvrienden), Van Opdorp Kevin, Janssens Eddy, Verresen Frans en Vekemans A. (allen van Kolibri)

Gouden Vork voor Reigershof

Restaurant Reigershof, aan de Reigersbosdreef in Berendrecht, sleept de “Gouden Vork 2013’’ in de wacht en de Martinushoeve, aan de Spaansemolenstraat in Zandvliet, krijgt een bronzen vork. De zilveren vork werd uitgereikt aan Eetkamer à l’infintiste in de Kasteelpleinstraat te Antwerpen.

De “Gouden Vork’’ is een culinaire wedstrijd georganiseerd door een gratis magazine. Elk deelnemend restaurant wordt bezocht door een onpartijdige, anonieme jury en beoordeeld naar instelling, bediening, kaart, dranken en prijzen. Op het einde van het jaar worden 3 laureaten verkozen. De winnaar van de “Gouden Vork’’ ontvangt een kunstwerk op sokkel. De tweede en derde prijs is een oorkonde.  Werner Robbens, chef-kok en zaakvoerder van Het Reigershof, is een gelukkig man. ,,Ik denk dat ze vooral voor onze goeie prijs-kwaliteitverhouding gestemd hebben. Ik werk altijd met seizoensproducten en ook veel met vergeten en minder bekende groenten. Zo weten we de gasten vaak te verrassen en gaan ze tevreden naar huis’’.