Pure armoede

2010  wàs het Europees jaar ter bestrijding van armoede. Zulk iets is niet in cijfers te vatten, ook niet in Brasschaat. Velen denken aan ‘die al té rijke gemeente en haar inwoners’ maar dat slaat nergens op! Ook hier: armoe troef!
Hoevelen in Brasschaat onder de armoedegrens leven is moeilijk in te schatten. Er zijn hooguit enkele indicaties.
Laatst spraken we met een bankdirecteur. De man blijft liever anoniem en dat begrijpen we volkomen. Zijn zienswijze?  ‘Achter gesloten deuren zijn bijzonder pijnlijke financiële problemen te noteren. Sorry, maar meer wens en kan ik daarover niet te zeggen…’
Volgens OCMW-voorzitter  Bart Brughmans is vooral de groep jongeren (18 tot 25 jaar)  doorslaggevend wat leefloners betreft.  In enkele jaartjes tijd zag de dienst schuldbemiddeling de dossierlast aangroeien met circa 40%.  Een tachtigtal dossiers waren er laatst van huurachterstal en zelfs  uithuiszetting. Bijna 100 gezinnen krijgen regelmatig een zo broodnodig voedselpakket ter beschikking. De 7 noodstudio’s voor acute crisisopvang zijn op jaarbasis voor 65% in gebruik…
Rijk Brasschaat?… Een fameuze fabel ja!         erjee.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *