Hulp voor Ravenhof en serviceflats volgens VLD

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open VLD Stabroek pleitte schepen Raf Engels zondag 16 januari voor een publiekprivate samenwerking voor het Ravenhof. Het Ravenhofkasteel kostte de Stabroekse belastingbetaler al veel geld. “Tot op heden investeerde de gemeente al 1,33 miljoen euro in het Ravenhof. Daarom pleit Engels voor een publiekprivate samenwerking (PPS) voor het Ravenhof. Dat […]

Weer volle zaal met cabaret follies

Op zaterdag 15 januari was er weer een travestieshow van het bekende cabaret follies o.l.v miss lucifer of (Raphaël Breens). Voor dit optreden kon men terecht bij oos Mej op de Varkensmarkt. Als men “De Raf” op bezoek krijgt, dan krijg je waar voor uw geld.Het is ook zeker een pluspunt voor hem dat hij […]

Kleuters posten eigen nieuwjaarskaarten

Zo’n honderd kleuters tussen drie en vijf, van lagere school De Brenne in Berendrecht maakten vorige week eigen nieuwjaarskaarten. Die waren bestemd voor ouders en andere familieleden. Zij gingen ze onder begeleiding van de juffen posten in de postbus aan de Dorpsstraat waar de stoep bijzonder smal is. Sommige konden zelf bij de gleuf. Anderen […]

Kerstboomverbranding in Stabroek

In Stabroek toverde  de Kon. Fanfare Verbroedering van Stabroek i.s.m. met de cultuurraad op 15 januari het pleintje achter de Moorlandzaal om in een gezellige ontmoetingsplaats   waar op een veilige afstand naar de  kerstboomverbranding kon gekeken worden. Omstreeks 19 uur staken schepen Raf Engels, ocmw-voorzitster Marth Wijnants, en schepen Liesbeth Verhaert  het vuur aan de […]

Nieuwjaarsreceptie met voorstelling nieuwe website

Reeds voor de 12de keer had in Stabroek op zondag 9 januari een nieuwjaarsontmoeting plaats. De nieuwe website werd er voorgesteld en voor elke aanwezige was er een verrassing voorzien, nl. een kaartlezer. Maar jammer genoeg waren de kaartlezers niet ter beschikking omdat ze door het slechte weer vastzaten op transport. Met een kaartje kan  […]

Sportcafé Attenhoven feestelijk geopend

Op zaterdag 8 januari was het zover.  Na bijna een jaar van sluiting en na een grondige renovatie werd het cafetaria naast de Sporthal terug opengesteld voor het publiek. Dit ging gepaard met veel belangstelling vanwege het gemeentebestuur, sporthalgebruikers, bevriende clubs en uiteraard veel leden van Patro. Het is trouwens voetbalclub Patro die in de […]

Armand Jadoul – Kapellen

Armand Jadoul, weduwnaar van Maria Pauwels overleed op 11 januari. Hij was Oudstrijder 1940 – 1945 en werd geboren te Kapellen op 13 september 1919.  Rouwadres: Pastoor Vandenhoudtstraat 37, 2950 Kapellen.

Alfons Driessens – Zandvliet

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 3 januari Alfons Driessens, weduwnaar van Irène Hendrickx en levensgezel van Anna Goyvaerts. Hij werd geboren te Zandvliet op 9 november 1939.  Rouwadres: Begijnhoeve 19 te 2040 Zandvliet.

Germaine Van Goethem – Kapellen

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 3 januari Germaine Van Goethem, echtgenote van Willy Vaes. ZIj werd geboren te Atnwerpen op 1 januari 1938.  Rouwadres: Hoevensebaan 295 te 2950 Kapellen.

Christiane Expert – Kapellen

In Residentie Mayerhof te te Mortsel overleed op 1 januari Christiane Expert, weduwe van Charles Laurencin,   geboren te Antwerpen op 24 juni 1923. Rouwadres: Fam. Laurencin, p/a: Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.