Winterprogramma Duivenbond Noorderbond Putte

Noorderbond Putte, gevestigd in café Het Witte Paard, Grensstraat 2, 2950 Kapellen-Putte, stelt haar winterprogramma 2014-2015 voor.
Hoklijsten 2015
Zoals ieder jaar moeten de hoklijsten ten laatste, half november a.s. in het lokaal zijn binnengebracht. Daarom zal er op zondag, 9 november a.s. (tijdens de algemene vergadering),  op zondag, 16 november a.s. (tijdens de tentoonstelling) en tenslotte op maandag, 17 november a.s. (tussen 18.30 u. en 19 u.), een bestuurslid in het lokaal aanwezig zijn om de laatste hoklijsten te ontvangen. Opgepast, ook dit jaar moeten de ringnummers op de hoklijsten ingevuld worden. Niet vergeten om Uw hoklijst 2 keer (1 keer op ieder blad) af te tekenen. Voor de KBDB kost een hoklijst 25 euro en voor een tandem hoklijst betaald men 35 euro.
Opgelet voor de boete  die de K.B.D.B. oplegt bij laattijdig binnenbrengen van uw hoklijst. Indien ge een e-mailadres of GSM-nummer moest hebben, gelieve het op Uw hoklijst te vermelden. Dit vergemakkelijkt het aanmelden van verloren duiven.
Lidgeld Noorderbond Putte (liefhebber: 15 euro – niet-liefhebber: 2,5 euro) en de huur van een 2de bestatiger (5 euro) kunnen eventueel dan ook reeds aanbetaald worden. Beginnende liefhebbers moeten  het 1ste jaar geen lidgeld NBP betalen. Opgelet! Diegene die elektronisch constateren betalen slechts een lidgeld NBP van 10 euro.
Daar hoklijsten van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van onze maatschappij, vragen wij U beleefd deze bij Noorderbond Putte te willen binnen brengen. Elk jaar vallen er, door één of andere rede, liefhebbers weg. Het is voor iedereen van enorm belang dat wij in Putte nog een aantal jaren met de duiven kunnen spelen.
Dank op voorhand.
Vergaderingen
Algemene vergaderingen (aanvang steeds om 11 u.). BESTUURSVERGADERINGEN STEEDS OM 10 U.
Drie keer aanwezig op de algemene vergaderingen + aanwezig zijn of medewerking verlenen aan onze bonnenverkoop van 31/1/2015 = 25 kg duiveneten!
-Zondag, 9 november 2014. Dagorde : -Binnenbrengen hoklijsten 2015, -ringen 2015 bestellen en eventueel aanbetalen (ringen 2015 kunnen eventueel ook later, tijdens één van de tentoonstellingen, telefonisch, of per e-mail bij mij (Cor) worden besteld) -overzicht seizoen 2014 met kasverslag, -vooruitzichten voor het seizoen 2015, -bestuursverkiezing, -allerlei. Wegens het ontvallen van bestuurslid Marcel Lenssen, moet het bestuur aangevuld worden met minstens 1 lid. Het is verplicht (KBDB) dat het bestuur bestaat uit 6 leden.
-Zondag, 11 januari 2015. Dagorde : -Inleg en teruggave’s, -kampioenschappen, -inkorvingsuren, -overzicht Provinciale vergadering KBDB, -vitesse en halve-fondspel in 2015, -allerlei.
-Zondag, 8 maart 2015. Dagorde : -Quiévrain-najaar in 2015, -uitdeling Zomerprogramma 2015, -allerlei.
Kampioenendagen
-Zaterdag, 22 november 2014.: Kampioenendag van de NAN (Noyon) in het lokaal van Duivenbond Stabroek, café “De Klok”, Dorpsstraat 41, 2940 Stabroek. Aanvang 13u..
-Zaterdag, 29 november 2014: Kampioenendag van het Samenspel NAV (=Quiévrain). De kampioenendag wordt dit jaar door ons geörganiseerd. Ze vind plaats in ons lokaal, café “Het Witte Paard”, Grensstraat 2, te Putte. De bons voor het duiveneten van het augustus-criterium, alsook de gelden van de Superprestiges zullen dan worden uitgedeeld. Er is natuurlijk ook een bonnenverkoop, gewicht raden, tombola enz.. Aanvang 13 u.
-Zondag, 14 december 2014:  Kampioenendag van GRENSVERBOND in Kalmthout, “STRIJBOSHOF”, Achterbroeksteenweg 69. Aanvang om 13 u..
-Zondag, 21 december 2014: Kampioenendag van Noorderbond Putte in ons lokaal. We vieren onze kampioenen, van “Quiévrain”, “Quiévrain-najaar”, “Noyon”, “Grensverbond” en de “Vroegste duiven lokaal”. Er worden geen duiven tentoongesteld. Dagorde: -Aanvang 13.30 u..
-Elk uur is er een gratis tombola voor alle aanwezige duivenliefhebbers. D.w.z. dat er elk uur  (om 14 u., 15 u. en 16 u.), 25 kg duiveneten, gratis wordt verloot. -Om 14 u. uitdeling teruggave’s (totaal 1801,90 euro). Aanwezigheid is verplicht (uitgezonderd bij ziekte of familiale redenen). Bij afwezigheid worden de niet-afgehaalde gelden terug in de “kas” gestort. Ook teruggave’s waarvan het totaal minder bedraagt dan 5 euro, worden automatisch terug in de “kas” gestort. -Om 14.30 u. kleine bonnenverkoop. -Om 15 u. uitdeling van de gratis prijzen ( = 88 x 25 kg duiveneten & 8 vleesprijzen). Voor het in ontvangst nemen van Uw gratis prijs moet men wel aanwezig zijn. Bij ziekte of dergelijke, dient men iemand van het bestuur te verwittigen, anders worden de gewonnen prijzen onder de aanwezigen verloot.
-Om 16 u. huldiging  van onze “Kampioenen” en de “Vroegste duiven lokaal” ( = 85 keer voor 14 liefhebbers). Tot slot volgt de uitreiking van de trofé van de gemeente Stabroek, voor de snelste duif van Quiévrain op 29 juni  j.l.. Winnaar voor de gemeente Stabroek in 2014: Nagels Tony (6089863/12). Voor de gemeente Kapellen was de winnaar in 2014: Janssens Willy (6089769/12). Deze trofé (Kapellen) wordt uitgereikt op het gemeentehuis van Kapellen, februari/maart a.s..
PS. De troféën van de respectievelijke gemeenten kunnen in Putte slechts gewonnen worden door liefhebbers die in de respectievelijke gemeenten wonen en lid zijn (in 2014) van Noorderbond Putte. Indien het een tandemlid betreft, dient één van de twee, of beide liefhebbers woonachtig te zijn in de gemeente Stabroek of Kapellen, naargelang over welke trofé het gaat.
Beide troféën kunnen gewonnen worden vanuit Quiévrain (snelste duif), tijdens de Putse Grensfeesten. Volgend seizoen dus op 28/6/2015.
-Doorlopend is er dan nog gewichtraden. -Einde voorzien rond 17 u..
Tentoonstellingen
Tentoonstellingen (van 10 u. tot 12.30 u.). Max. 6 of 9 duiven/liefhebber.
-Zondag, 16 november 2014: Van Loon Marc en Devalckeneer Victor.
-Zondag, 23 november 2014: Simons-Dieltiens en Nagels Tony.
-Zondag, 7 december 2014: Grassi-Verhoeven en Van Den Bergh Kees.
-Zondag, 4 januari 2015: Denisse C.&R., De Crom Jack en Janssens Willy.
-Zondag, 18 januari 2015: Cauwelaers Cor, Roofth.-Fransen en De Cock-Rotthier.
-Zondag, 25 januari 2015: Van Den Weygaert & Zn. en Verkuyl-Cleiren.
Liefhebbers die hun duiven nog  willen tentoon stellen kunnen zich nog altijd opgeven. Ook wijzigingen zijn nog mogelijk!!
Allerlei
-Zondag, 23 november 2014, zondag, 1 februari 2015 en zondag, 8 maart 2015: bingo vanaf 14 u..
-Zondag, 30 november 2014: Sinterklaasfeest in het lokaal.
-Zaterdag, 31 januari 2015: Bonnenverkoop vanaf 13 u..
-Zondag, 1 maart 2015: Restaurantdag in het lokaal.

 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder