Belastingsdienst vergat verduidelijkende brief inzake heffingen “Zoutendijk”

De Vlaamse belastingdienst verstuurde de voorbije week aanslagbiljetten voor planbatenheffing binnen het zeehavengebied Antwerpen. ten onrechte werd een verduidelijkende brief niet meegestuurd bij die aanslagbiljetten. De Vlaamse overheid plant dan ook een reeks bijkomende communicatie-initiatieven: Zo komen er bijkomende brieven op maat en organiseert de overheid infonamiddagen waar de betrokkenen met hun vragen terecht kunnen.

De planbatenheffing is een belasting die wordt opgelegd aan eigenaars van gronden die door een bestemmingswijziging een meerwaarde kunnen realiseren. Dat is bijvoorbeeld het geval als landbouwgrond wordt omgezet naar bouwgrond of zone voor industrie.

Op 15 oktober verstuurde de Vlaamse Belastingdienst aanslagbiljetten voor planbatenheffing naar perceelseigenaars binnen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) «Afbakening Zeehavengebied Antwerpen». Aangezien de Raad van State een deel van het GRUP schorste, leidde dat tot verwarring. Voor de eigenaars in het gebied dat door de Raad geschorst werd,  worden alle rechtsgevolgen – waaronder ook de planbatenheffing – bevroren. Omdat de termijn waarin de aanslagbiljetten verstuurd moeten worden wettelijk is vastgelegd, werden alle aanslagbiljetten gelijktijdig verstuurd. Ten onrechte werd geen verduidelijkende brief rond de impact van de schorsing van het RUP voor ieders specifieke situatie meegestuurd. Ook de wel ingesloten folder kwam onvoldoende tegemoet aan de vragen die hierrond rezen.

In ieder geval moet de planbatenheffing op dit ogenblik vooralsnog door niemand betaald worden, noch door eigenaars voor wie de schorsing van het GRUP geldt, noch door eigenaars van percelen binnen de niet-geschorste delen van het GRUP. De planbatenheffing moet immers pas betaald worden wanneer zich een «startfeit» voordoet. Dat betekent dat de heffing betaald moet worden wanneer de meerwaarde op de gronden effectief gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld door een verkoop van het perceel, of door het verkrijgen van een bouw- of verkavelingsvergunning. Ook voor mogelijke nalatigheidsintresten hoeven de betrokkenen niet te vrezen. Die worden immers pas gevorderd nadat de heffing verplicht te betalen is, wat dus nu nog niet het geval is.

Gezien de specifieke situatie van elk deelgebied binnen het GRUP bereidt de Vlaamse Overheid communicatie op maat voor. Naast een gepersonaliseerd schrijven dat volgende week naar alle eigenaars zal worden verstuurd, worden aanvullend op 12 en 13 november zitdagen georganiseerd. Daar kunnen de betrokkenen dan met hun vragen terecht bij ambtenaren van zowel Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening als de Vlaamse Belastingdienst.

Wij kregen bovenstaande tekst via districtsburgemeester Carl Geeraerts (sdl)

Jetairfly op Antwerpse luchthaven met zes nieuwe bestemmingen

Jetairfly kondigde woensdagmorgen aan dat zij vanuit Antwerpen vanaf 17 april, driemaal per week gaat vliegen op Berlijn, Milaan en Barcelona. Deze bestemmingen komen bovenop de drie al eerder vastgelegde vluchten naar Palma, Alicante en Malaga.
De tickets op de nieuwe lijnen zijn vanaf donderdag 23 oktober beschikbaar via www.jetairfly.com. De prijs is vanaf 29,99 euro per traject, inbegrepen 15 kilo ruimbagage. De vluchten, uitgevoerd met een moderne, geluidsarme Embraer (112 zitplaatsen) vertrekken in de regel ’s voormiddags uit Antwerpen en keren terug in de late namiddag. Jetair verwacht dat het passagiersaantal in Antwerpen zal verdubbelen en dat er om te beginnen honderd rechtstreekse jobs zullen bijkomen.
Voor de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland brengt de aankondiging van de nieuwe lijnen goed nieuws.’Vanaf april volgend jaar zal Antwerpen verbonden zijn met belangrijke economische metropolen in Europa’, stelt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel vast. ‘Dat is ook wat het bedrijfsleven wil. Een bevraging bij onze leden half september wees immers uit dat de bestemmingen die Jetairfly nu zal aanvliegen bovenaan het verlanglijstje staan. Bovendien zijn deze bestemmingen niet alleen populair voor zakenmensen, het zijn ook citytrip-steden’. (SDL)

DE ultramoderne Embraer van Jetairfly op de Antwerpse luchthaven

DE ultramoderne Embraer van Jetairfly op de Antwerpse luchthaven

Haven van Antwerpen boert goed

Antwerpen – De haven van Antwerpen heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar 148.344.168 ton goederen behandeld. Dat is 3,7 procent meer dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. Zowel de containertrafiek als de behandeling van vloeibaar massagoed stijgen flink, wat de aanhoudende groeicijfers verklaart. Als de Antwerpse haven deze tendens kan vasthouden, sluit ze dit jaar af met een nieuw overslagrecord.

Containers en breakbulk

De containertrafiek steeg de eerste negen maanden met 6,0 procent en kwam uit op 81.127.972 ton. Het conventioneel stukgoed laat negatieve cijfers optekenen (-3,2% tot 7.438.174 ton), al valt er ook positief nieuws te rapen: de aanvoer van staal zat het voorbije kwartaal fors in de lift. De aanvoer van fruit daalde de afgelopen negen maanden met 15,4% tot 795.044 ton. Het roro-verkeer ging de voorbije negen maanden lichtjes achteruit tot 3.379.423 behandelde ton of een daling van 0,8% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2013. Het aantal behandelde auto’s daalde met 5,7% tot 914.051 stuks.

Vloeibaar massagoed
De overslag van vloeibaar massagoed steeg de eerste negen maanden van dit jaar met 3,8 procent tot 46.163.344 ton. De behandeling van aardoliederivaten dikte met een stijging van 4,9% verder aan tot 33.798.790 ton. Ook chemicaliën deden het goed met een stijging van 1,9% tot 8.626.899 ton. Enkel de behandeling van ruwe aardolie slaagde er niet in aansluiting te vinden met het rijtje van groeiers: met een lichte daling van 0,6% sloot het de maand september af met 3.459.736 behandelde ton.

Droog massagoed
De behandeling van droog massagoed klokte af op 10.235.255 ton, een daling van 6,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook nu is het voornamelijk de overslag van kolen die verantwoordelijk is voor deze daling. De voorbije negen maanden kende de kolentrafiek een terugval van 39,6% (1.175.659 ton). Ook de aan en afvoer van meststoffen zakte met 9,7% terug tot 2.829.990 ton. Ertsen (+5,5% tot 2.114.237 ton) en zand en grind ( +27,4% tot 991.670 ton) noteerden dan weer opmerkelijk betere cijfers dan tijdens de eerste negen maanden van 2013.(sdl)

Winterprogramma Duivenbond Noorderbond Putte

Noorderbond Putte, gevestigd in café Het Witte Paard, Grensstraat 2, 2950 Kapellen-Putte, stelt haar winterprogramma 2014-2015 voor.

Hoklijsten 2015
Zoals ieder jaar moeten de hoklijsten ten laatste, half november a.s. in het lokaal zijn binnengebracht. Daarom zal er op zondag, 9 november a.s. (tijdens de algemene vergadering),  op zondag, 16 november a.s. (tijdens de tentoonstelling) en tenslotte op maandag, 17 november a.s. (tussen 18.30 u. en 19 u.), een bestuurslid in het lokaal aanwezig zijn om de laatste hoklijsten te ontvangen. Opgepast, ook dit jaar moeten de ringnummers op de hoklijsten ingevuld worden. Niet vergeten om Uw hoklijst 2 keer (1 keer op ieder blad) af te tekenen. Voor de KBDB kost een hoklijst 25 euro en voor een tandem hoklijst betaald men 35 euro.
Opgelet voor de boete  die de K.B.D.B. oplegt bij laattijdig binnenbrengen van uw hoklijst. Indien ge een e-mailadres of GSM-nummer moest hebben, gelieve het op Uw hoklijst te vermelden. Dit vergemakkelijkt het aanmelden van verloren duiven.
Lidgeld Noorderbond Putte (liefhebber: 15 euro – niet-liefhebber: 2,5 euro) en de huur van een 2de bestatiger (5 euro) kunnen eventueel dan ook reeds aanbetaald worden. Beginnende liefhebbers moeten  het 1ste jaar geen lidgeld NBP betalen. Opgelet! Diegene die elektronisch constateren betalen slechts een lidgeld NBP van 10 euro.
Daar hoklijsten van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van onze maatschappij, vragen wij U beleefd deze bij Noorderbond Putte te willen binnen brengen. Elk jaar vallen er, door één of andere rede, liefhebbers weg. Het is voor iedereen van enorm belang dat wij in Putte nog een aantal jaren met de duiven kunnen spelen.
Dank op voorhand.
Vergaderingen

Algemene vergaderingen (aanvang steeds om 11 u.). BESTUURSVERGADERINGEN STEEDS OM 10 U.
Drie keer aanwezig op de algemene vergaderingen + aanwezig zijn of medewerking verlenen aan onze bonnenverkoop van 31/1/2015 = 25 kg duiveneten!
-Zondag, 9 november 2014. Dagorde : -Binnenbrengen hoklijsten 2015, -ringen 2015 bestellen en eventueel aanbetalen (ringen 2015 kunnen eventueel ook later, tijdens één van de tentoonstellingen, telefonisch, of per e-mail bij mij (Cor) worden besteld) -overzicht seizoen 2014 met kasverslag, -vooruitzichten voor het seizoen 2015, -bestuursverkiezing, -allerlei. Wegens het ontvallen van bestuurslid Marcel Lenssen, moet het bestuur aangevuld worden met minstens 1 lid. Het is verplicht (KBDB) dat het bestuur bestaat uit 6 leden.
-Zondag, 11 januari 2015. Dagorde : -Inleg en teruggave’s, -kampioenschappen, -inkorvingsuren, -overzicht Provinciale vergadering KBDB, -vitesse en halve-fondspel in 2015, -allerlei.
-Zondag, 8 maart 2015. Dagorde : -Quiévrain-najaar in 2015, -uitdeling Zomerprogramma 2015, -allerlei.

Kampioenendagen
-Zaterdag, 22 november 2014.: Kampioenendag van de NAN (Noyon) in het lokaal van Duivenbond Stabroek, café “De Klok”, Dorpsstraat 41, 2940 Stabroek. Aanvang 13u..
-Zaterdag, 29 november 2014: Kampioenendag van het Samenspel NAV (=Quiévrain). De kampioenendag wordt dit jaar door ons geörganiseerd. Ze vind plaats in ons lokaal, café “Het Witte Paard”, Grensstraat 2, te Putte. De bons voor het duiveneten van het augustus-criterium, alsook de gelden van de Superprestiges zullen dan worden uitgedeeld. Er is natuurlijk ook een bonnenverkoop, gewicht raden, tombola enz.. Aanvang 13 u.
-Zondag, 14 december 2014:  Kampioenendag van GRENSVERBOND in Kalmthout, “STRIJBOSHOF”, Achterbroeksteenweg 69. Aanvang om 13 u..
-Zondag, 21 december 2014: Kampioenendag van Noorderbond Putte in ons lokaal. We vieren onze kampioenen, van “Quiévrain”, “Quiévrain-najaar”, “Noyon”, “Grensverbond” en de “Vroegste duiven lokaal”. Er worden geen duiven tentoongesteld. Dagorde: -Aanvang 13.30 u..
-Elk uur is er een gratis tombola voor alle aanwezige duivenliefhebbers. D.w.z. dat er elk uur  (om 14 u., 15 u. en 16 u.), 25 kg duiveneten, gratis wordt verloot. -Om 14 u. uitdeling teruggave’s (totaal 1801,90 euro). Aanwezigheid is verplicht (uitgezonderd bij ziekte of familiale redenen). Bij afwezigheid worden de niet-afgehaalde gelden terug in de “kas” gestort. Ook teruggave’s waarvan het totaal minder bedraagt dan 5 euro, worden automatisch terug in de “kas” gestort. -Om 14.30 u. kleine bonnenverkoop. -Om 15 u. uitdeling van de gratis prijzen ( = 88 x 25 kg duiveneten & 8 vleesprijzen). Voor het in ontvangst nemen van Uw gratis prijs moet men wel aanwezig zijn. Bij ziekte of dergelijke, dient men iemand van het bestuur te verwittigen, anders worden de gewonnen prijzen onder de aanwezigen verloot.
-Om 16 u. huldiging  van onze “Kampioenen” en de “Vroegste duiven lokaal” ( = 85 keer voor 14 liefhebbers). Tot slot volgt de uitreiking van de trofé van de gemeente Stabroek, voor de snelste duif van Quiévrain op 29 juni  j.l.. Winnaar voor de gemeente Stabroek in 2014: Nagels Tony (6089863/12). Voor de gemeente Kapellen was de winnaar in 2014: Janssens Willy (6089769/12). Deze trofé (Kapellen) wordt uitgereikt op het gemeentehuis van Kapellen, februari/maart a.s..
PS. De troféën van de respectievelijke gemeenten kunnen in Putte slechts gewonnen worden door liefhebbers die in de respectievelijke gemeenten wonen en lid zijn (in 2014) van Noorderbond Putte. Indien het een tandemlid betreft, dient één van de twee, of beide liefhebbers woonachtig te zijn in de gemeente Stabroek of Kapellen, naargelang over welke trofé het gaat.
Beide troféën kunnen gewonnen worden vanuit Quiévrain (snelste duif), tijdens de Putse Grensfeesten. Volgend seizoen dus op 28/6/2015.
-Doorlopend is er dan nog gewichtraden. -Einde voorzien rond 17 u..
Tentoonstellingen

Tentoonstellingen (van 10 u. tot 12.30 u.). Max. 6 of 9 duiven/liefhebber.
-Zondag, 16 november 2014: Van Loon Marc en Devalckeneer Victor.
-Zondag, 23 november 2014: Simons-Dieltiens en Nagels Tony.
-Zondag, 7 december 2014: Grassi-Verhoeven en Van Den Bergh Kees.
-Zondag, 4 januari 2015: Denisse C.&R., De Crom Jack en Janssens Willy.
-Zondag, 18 januari 2015: Cauwelaers Cor, Roofth.-Fransen en De Cock-Rotthier.
-Zondag, 25 januari 2015: Van Den Weygaert & Zn. en Verkuyl-Cleiren.

Liefhebbers die hun duiven nog  willen tentoon stellen kunnen zich nog altijd opgeven. Ook wijzigingen zijn nog mogelijk!!

Allerlei

-Zondag, 23 november 2014, zondag, 1 februari 2015 en zondag, 8 maart 2015: bingo vanaf 14 u..
-Zondag, 30 november 2014: Sinterklaasfeest in het lokaal.
-Zaterdag, 31 januari 2015: Bonnenverkoop vanaf 13 u..
-Zondag, 1 maart 2015: Restaurantdag in het lokaal.

 

Overleden Mathilda ‘Tilleke’ Van Beeck – Putte

In het AZ Klina te Brasschaat overleed op 21 oktober 2014, Mathilde ‘Tilleke’ Van Beeck. Zij was de weduwe van Jef Van der Steen en werd geboren te Putte op 6 december 1937. De afscheidsdienst heeft plaats op maandag 27 oktober 2014 om 10 uur, in parochiekerk Sint-Dionysius, te Pute-Kapellen, gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats te Putte-Stabroek, ingang gelegen aan de Veldstraat.
Rouwadres: Familie De Vos – Van der Steen, p/a Haast Begrafenissen, Kapelsestraat 20 – 2950 Kapellen.  Online condoleren kan via www.haast.be.

Werken op Kapellensteenweg vanaf herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie, vanaf maandag 27 oktober 2014, start het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid op twee plaatsen met een structureel onderhoud uit op de Kalmthoutsesteenweg/Kapellensteenweg (N122). In Kalmthout worden de klinkers van het fietspad herlegd en tussen de Lorkendreef in Heide en de Jozef Mulslaan in Kapellen krijgt de weg een een nieuwe toplaag in asfalt. Beide renovaties verbeteren de verkeersveiligheid en het rijcomfort van de weggebruikers en fietsers.

Asfalteringswerken in Heide
De Kapellensteenweg in Heide is gedurende vijf dagen volledig onderbroken. Het verkeer volgt dan een omleiding.

Omleiding doorgaand verkeer
Tijdens de werken rijdt het verkeer tussen Kapellen en Kalmthout om via de Klinkaardstraat (N111), de Putsesteenweg (N111) en de Kapellensteenweg (N122). Verkeer komende van Wuustwezel dat via de Beauvoislaan naar Kapellen wil, moet omrijden via de Heidestatiestraat, de Max Temmermanlaan en de Klinkaardstraat (N111). De bussen van De Lijn worden in beide richtingen omgeleid via de Klinkaardstraat (N111) en de Canadezenlaan (www.delijn.be).

Hinder lokaal verkeer
Het station van Heide is altijd bereikbaar vanuit Kalmthout of via de Klinkaardstraat (N111) en Max Temmermanlaan. De fietspaden van de N122 blijven altijd open. Fietsers hoeven dus geen omleiding te volgen. De bewoners kunnen doorgaans na de gebruikelijke werkuren tot bij hun woning rijden. Wanneer dit niet kan door specifieke werken zoals asfaltering, laat de aannemer dit tijdig aan de betrokken bewoners weten.

Werken aan fietspad
De klinkers van het fietspad aan de oostkant van de Kapellensteenweg, vanaf het kruispunt tot aan de Vogelenzangstraat, worden herlegd. De werken nemen 20 werkdagen in beslag. Er wordt telkens in vakken van 40 meter gewerkt. Tijdens de werken zal er hinder zijn voor het verkeer en wordt af en toe met tijdelijke verkeerslichten gewerkt voor het doorgaand autoverkeer. Voor de fietsers wordt ruimte om te fietsen voorzien.

Info: bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be, 0477 477 476

overleden Bernard Van Cotthem – Berendrecht

In het ZNA Joostens te Zoersel overleed op 18 oktober Bernard Van Cotthem. Hij was de echtgenoot van Irène Vervoort en werd geboren te Antwerpen op 17 mei 1947. Bernard was lid van verschillende petanqueclubs. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 24 oktober om 11.30 uur in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats van Berendrecht. Rouwadres: Kluisdijk 24 te 2040 Berendrecht.

Banner voor De Platanen!

Banner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 21 oktober werd een banner geplaatst aan het weggetje dat toegang verleend aan de fietsers en voetgangers die naar de lagere school De Platanen in Kapellen, gaan. Hiermee wil het gemeentebestuur en het schoolteam meer zichtbaarheid geven aan deze gevaarlijke oversteekplaats, maar daarnaast ook de aanwezigheid van de lagere school meer kenbaar maken.

Meisjes en Dames Nieuw Stabroek behalen verdiende overwinning

Afgelopen weekend moesten de meisjes en dames thuis spelen. De meisjes hadden dit seizoen al enkele keren pech gehad en zij hoopten tegen Groenendaal hun eerste overwinning te behalen.
Vanaf het begin bestookten zij de Merksemse goal, maar de keepster van Groenendaal had enkele mooie saves in petto. Toch kon Marieke na een kwartier de keepster omspelen en de  1-0 binnenspelen. In de eerste helft waren er nog kansen voor Kiara, Kato en Marieke, maar de 1-0 was de ruststand.
De tweede helft was identiek aan de eerste. Het spel verliep aan de kant van Groenendaal en Inge, onze keepster, kon genieten van de mooie nazomerse avond.
Een kwartier voor affluiten kon Kiara, na een mooie lob, de 2-0 scoren en vijf minuten, na een ingestudeerde hoekschop, kon de youngster van de ploeg, Shirley, de 3-0 binnentikken.  3-0 was tevens de eindstand. De eerste en dik verdiende overwinning van de meisjes en hopelijk is dit een begin van een succesreeks.
Om kwart na acht moesten de dames tegen Laar spelen. Laar stond samen eerste met Vremde en Simikos. Nieuw Stabroek was de competitie zeer goed begonnen met twee overwinningen (2-0 tegen Olve en 1-3 op Adler), vervolgens hadden zij verloren van Riko (0-5, een 2-5 was juister geweest), van Vdp (6-5, na een thriller van een match) en Simikos (7-0). Na de mindere prestatie tegen Simikos, hadden we iets goed te maken.
De eerste twintig minuten waren de dames veel beter dan Laar, maar spijtig genoeg kwamen we na 20 minuten achter. Een schot van op rechts week af en belandde in onze goal. 0-1, was ook de ruststand. Wim maakte de dames duidelijk dat we de betere ploeg waren en dat er punten te rapen viel. Na drie minuten in de tweede helft maakte Julie de stand gelijk. Na een kwartier kwam Laar op een diefje op voorsprong. Deze voorsprong bleef niet lang staan. Tine kon enkele minuten later de 2-2 maken. Na 55 minuten spelen tikte Caroline een vrije trap van Karro binnen. Vijf minuten voor affluiten kon Sarah de eindcijfers binnen schieten na een mooie pass van Nikita.
Een mooie prestatie van onze dames. De combinaties lukten niet altijd, maar de inzet en motivatie van alle dames maakten veel goed.
Volgende week is er geen match en dan komt de eerste van de competitie (weeral), Vremde, op bezoek. Met dezelfde inzet, vertrouwen en wat meer succes met de ingestudeerde combinatie, moeten wij proberen de overwinning in Stabroek te houden.
Het was een mooi weekend voor het Stabroeks damesvoetbal.
Guy

1 2