NX voorlopig van tafel geveegd


Het eeuwig durend dossier van de NX kende deze maand een nieuwe wending. Het kabinet van minister Schauvliege nam de beslissing om de huidige plannen omtrent de NX af te voeren.
Historiek
Dat het NX-dossier al heel wat heeft doorlopen is eenieder wel bekend. Maar toch nog even een kleine historiek. Het was op 19 december 2012 dat in een plan-MER verschillende tracés werden onderzocht. Uit dit plan-MER zou dan een definitief tracé moeten gekozen worden. Wat tot op heden nog steeds niet is gebeurd. Het kabinet stelt nu dat het MER in zijn huidige context totaal niet meer beantwoordt aan de huidige situatie en verwijst het naar de prullenmand.
Wat nu?
In de eerste helft van 2018 zal er een nieuw planproces opgemaakt worden. Voor deze opstart zal er eerst een start- en procesnota opgemaakt worden. De procedure zal voorzien in een openbaar onderzoek, met de mogelijkheid om alternatieven te bespreken.
Ruimer onderzoek
Het nieuwe onderzoek moet ruimer gevoerd worden en meer afgestemd zijn met al genomen beslissingen zoals ‘de Oosterweelverbinding’ en het ‘Radicaal Haventracé’. Wat dat alles nu echt zal betekenen voor de ‘NX’ is nog koffiedik kijken, want de Vlaamse regering start in dit onderzoek terug van een blanco blad en moet nu dus rekening houden met sterk gewijzigde situaties. Dat ondertussen de mobiliteit ten Noorden van Antwerpen zwaar onder druk komt te staan en er oplossingen moeten komen staat vast.
‘Nix NX’
Dat een lokaal team van landbouwers en deskundigen dit dossier steeds kort opgevolgd hebben en druk op de ketel hielden en houden, heeft er zeker toe bijgedragen dat de Vlaamse regering bovenstaande beslissing heeft genomen. Hun werk heeft geloond, maar ‘de weg’ is nog lang en het mobiliteitsprobleem des te groter.
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *