Nieuwe projectplanning vernieuwing omgeving Kloosterstraat

Impressie van hoe de nieuwe fietsbrug er eventueel uit zou kunnen zien.

EKEREN – Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herbekijkt de aansluiting van de Kloosterstraat (N114) in Ekeren en zal hiermee de fietsverbinding tussen Ekeren en Leugenberg verbeteren.

Op dinsdag 13 december 2022 stelde het projectteam de plannen voor tijdens een infosessie. De presentatie die gebracht werd, kan je hier downloaden. Meer details over de mobiliteitsstudie en het ontwerp kan je online lezen.

Nieuwe projectplanning
Tijdens de infosessie kondigden we aan dat de aanvraag van de omgevingsvergunning in 2023 zou gebeuren en dat de werken dan ten vroegste vanaf 2024 zouden starten. Tijdens de opmaak van het vergunningsdossier werd duidelijk dat de technische uitwerking complexer is dan aanvankelijk gedacht. Er zijn bijgevolg enkele procedures die meer tijd vragen om het dossier samen te stellen. Een gevolg hiervan is bijkomend dat beschikbare budgetten verschoven worden.

De nieuwe projectplanning ziet er als volgt uit:

Vanaf 2023: opmaak technische plannen
Ten vroegste in het najaar 2024: aanvraag van de omgevingsvergunning
Ten vroegste vanaf 2026: start aanbesteding werken en aanstellen van een aannemer

Alle informatie over dit project en enkele toekomstige impressies kan je terugvinden op www.wegenenverkeer.be/kloosterstraat

©Wegen en verkeer

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *