Heraanleg Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek: stand van zaken van de voorbereidingen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geeft een stand van zaken in de voorbereiding van de werken aan de Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek.  De voorbereiding en de procedures voor deze werken vragen wat meer tijd dan voorzien was. Daardoor schuift de timing op en zullen de werken later starten dan oorspronkelijk gepland.
 
De omgevingsvergunning voor deze werken wordt begin mei ingediend. Binnenkort mag je een folder verwachten met meer concrete info over het ontwerp en het openbaar onderzoek. Je krijgt dan de kans om de plannen in meer detail te bekijken.  Het bestek op basis waarvan de aannemer zal worden aangesteld, wordt in mei afgewerkt. Deze zomer wordt de aanbesteding bekend gemaakt. De nutswerken zullen in het najaar van 2018 starten, de start van de heraanleg is voorzien in het voorjaar van 2019.  
Eind 2017 werd er via een online enquête gepolst naar bezorgdheden en noden van de bedrijven in de werfzone met betrekking tot hun bereikbaarheid.  De  conclusies zullen integraal aan de aannemer meegeven worden, zodat hij hier zo veel mogelijk rekening mee kan houden. De mate waarin hiermee rekening gehouden wordt in de offertes zal de keuze voor de aannemer bepalen.
De kandidaat-aannemers voor de heraanleg mogen maximum een kalenderjaar duren. Hierbij willen we wel opmerken dat er nog nutswerken vooraf gaan aan de heraanleg en die duren ongeveer 6 maanden. Voordat de nutsmaatschappijen van start gaan zullen de voortuinen vrijgemaakt worden. Er zal dus ongeveer 1,5 jaar lang gewerkt worden, zij het niet altijd met hinder voor verkeer.
fasering
Er wordt een voorstel van mogelijke fasering meegegeven. Het is aan de aannemer om die waar mogelijk nog te verbeteren, steeds met het oog op minder hinder. Het voorstel van fasering ziet eruit als volgt:
Fase 1: van de A12 tot voor het kruispunt met de Abtsdreef
Fase 2: vanaf de Abtsdreef (kruispunt inbegrepen) tot voor de Kleine Molenweg
Fase 3: vanaf de Kleine Molenweg (kruispunt inbegrepen) tot voor de Grote Molenweg
Fase 4: het kruispunt van de N111 met de Grote Molenweg
Wanneer de aanbestedingsprocedure is afgerond, een aannemer is aangesteld en een beter zicht komt op de fasering en omleidingen, worden de betrokkenen hiervan op de hoogte gebracht.
Ook op de website www.wegenenverkeer.be/stabroek kan je steeds terecht voor alle informatie.
Zit je tijdens de werken aan de N111 met vragen over de bereikbaarheid van je woning of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0477 477 476 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *