Havenbedrijf sluit samen met acht partijen een intentieverklaring voor veiliger woon-werkverkeer af

Fietsers-in-het-havengebied
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen slaat met een aantal partijen de handen in elkaar om de veiligheid van het woon-werkverkeer in de Antwerpse haven te verbeteren. De klemtoon van de acties die genomen zullen worden, ligt op het woon-werkverkeer per fiets aangezien vooral fietsongevallen verantwoordelijk zijn voor veel werkverlet. De partijen die hiervoor een intentieverklaring hebben ondertekend zijn het Havenbedrijf; VOKA – Kamer Van Koophandel  Antwerpen-Waasland; Alfaport Antwerpen; VIBNA, de Vereniging van de Industriële Bedrijven van Noord Antwerpen; BASF Antwerpen N.V.; VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde; BIVV, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw; Provincie en stad Antwerpen.
Analyses hebben aangetoond dat vooral fietsongevallen aanleiding geven tot veel werkverlet. Om dat aantal terug te dringen en om fietsers te sensibiliseren over de bijdrage die zij hier zelf voor kunnen leveren, worden de komende maanden een aantal acties uitgewerkt. Het actieprogramma  is in de eerste plaats gericht op het veiliger maken van het woon-werkverkeer voor en door fietsers. “Al kunnen de acties uiteraard wel aanleiding geven tot een uitgebreider fietsgebruik”, klinkt het bij de initiatiefnemers.
De partijen zullen de komende maanden een aantal acties ontwikkelen. Zo zal er een fietskaart voor woon-werkverkeer worden opgesteld waarbij bijzondere aandacht gaat naar de sluiscomplexen. Voorts zal er een meldpunt in de campagne worden opgenomen waar fietsers terecht kunnen om infrastructurele problemen aan te kaarten. Ook opleidingen en coaching over verkeersveiligheid bij de bedrijven zit in het actieprogramma vervat. Tot slot zullen er tussen de partijen informatie en gegevens worden uitgewisseld en moet een indicator ‘woon-werkongevallen in het havengebied Antwerpen’ toelaten om de effecten van de campagne te meten. In een latere fase van de campagne behoren het opstellen van een veilige fietsfilm en het uitbouwen van een digitaal platform rond sensibilisering tot de actiemogelijkheden.
Om de indicator ‘woon-werkongevallen in het havengebied Antwerpen’ op te stellen werden de voorbije weken een groot aantal ondernemingen bevraagd over het woon-werkverkeer en de woon-werkongevallen van hun werknemers. “Met voorlopig meer dan 125 ontvangen vragenlijsten, wat overeenstemt met de gegevens van 27.500 werknemers, kunnen we zeer tevreden zijn over de respons”, zeggen de initiatiefnemers. In de loop van de komende maanden zal een informatiesessie georganiseerd worden waarin de eerste resultaten –die momenteel verwerkt worden- voorgesteld zullen worden. Op deze sessie zal ook informatie worden verstrekt over de geplande opleidingen over verkeersveiligheid.
Alle partijen engageren zich om op tweemaandelijkse basis de voortgang te bespreken. Het Havenbedrijf zal de algemene coördinatie van het Actieprogramma Veilig Woon-Werkverkeer in het Antwerpse havengebied op zich nemen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *