De laatste tulpen zijn geplukt in Polderdistrict

In het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo mochten de bewoners twee dagen lang tulpen plukken die op een gedeelte van de wei aan de Bomenbank waren blijven staan. Er werd gretig gebruik gemaakt van het aanbod. Op het grootste gedeelte van de wei waren ter gelegenheid van tulpenzondag al door 8.000 bezoekers bollen geoogst. Dat kwam omdat de […]

Met de rolstoel naar de show bij De Brenne

Tal van bewoners van WZC Monnikenhof trokken vrijdagnamiddag onder begeleiding in hun rolstoelen naar school De Brenne. Daar woonden ze de show bij die opgevoerd werd door kinderen van klas 4. Ze waren er erg opgetogen over en juichten de jonge acteurs uitbundig toe. foto: In een lange stoet trokken de rolstoelen naar de school […]

Overleden Roger Pauwels – Putte

Op 2 mei overleed Roger Pauwels, echtgenoot van Wiza Lathouwers. Hij werd geboren te Stabroek op 15 oktober 1931. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 8 mei om 11.30 uur tijdens de burgerlijke plechtigheid in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Rouwadres: Plantinlaan 24 te 2940 Stabroek

Havenbedrijf sluit samen met acht partijen een intentieverklaring voor veiliger woon-werkverkeer af

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen slaat met een aantal partijen de handen in elkaar om de veiligheid van het woon-werkverkeer in de Antwerpse haven te verbeteren. De klemtoon van de acties die genomen zullen worden, ligt op het woon-werkverkeer per fiets aangezien vooral fietsongevallen verantwoordelijk zijn voor veel werkverlet. De partijen die hiervoor een intentieverklaring hebben […]

Begraafplaats Vossevelden is uitgebreid met aula voor afscheidsplechtigheden.

Op donderdag 2 mei is in aanwezigheid van Burgemeester Rik Frans en Schepen van Openbare Werken Sam Gabriëls de uitbreiding en renovatie van het mortuarium van de begraafplaats Vossenveld te Stabroek opgeleverd.  Het bestaande mortuarium is hierbij  gerenoveerd en uitgebreid met een aula voor afscheidsplechtigheden. Met de bouw van dit project wou de gemeente Stabroek […]

Moeder Kee achterna op zondag 5 mei

De Kalmthoutse Heide heeft naast een dieren- en plantenrijkdom ook een interessant verleden. Met de cultuurhistorische wandeling ‘De Cambuus, moeder Kee achterna’ brengt het toeristisch infokantoor het verhaal van één van de boeiendste pioniers van de Kalmthoutse Heide. De Cambuus van moeder Kee (Anna Cornelia Teysen) is gelegen in de driehoek Vossenbergen, Wilgenduinen en Cambuusduinen. […]

Hartfalendag in AZ Klina te Brasschaat

Patiënten informeren en sensibiliseren over hartfalen, dat is het doel van de “Dag van het hartfalen”. Hartfalen is een chronische ziekte waarbij het hart niet in staat is voldoende bloed door het lichaam te pompen. Kortademigheid, vermoeidheid, gezwollen voeten of plotse gewichtstoename? Het zijn mogelijke symptomen. Hartfalen is niet altijd een ouderdomsziekte. De gemiddelde leeftijd […]

Overleden Senep 'Sina' Amet – Kapellen

Senep ‘Sina’ Amet, weduwe van de heer Constant Quick overleed op 2 mei 2013. Zij werd geboren te Bachtschissaraj (Oekraïne) op 24 november 1924. De afscheidsdienst heeft pla    ats op 7 mei 2013 om 10 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, Antwerpsesteenweg 237a te Kapellen-Zilverenhoek. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het […]

3de Bloemenmarkt in Kapellen

Volop je tuin of terras in een fris lentekleedje aan het steken? Breng dan zeker even een bezoekje aan de bloemenmarkt! De derde editie vindt nu zaterdag, 4 mei, van 9.00 tot 14.00 uur plaats op het Dorpsplein van Kapellen. De bloemenmarkt biedt een uitgebreid assortiment van allerhande bloemen en perkplantjes. Dit jaar is er […]

Districtshuis Berendrecht gesloten

Van woensdag 8 mei tot en met maandag 13 mei is  districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo gesloten wegens werkzaamheden. – Op woensdag 8 mei en op maandag 13 mei kan u voor dringende zaken terecht op het telefoonnummer 0499 80 23 51. Op donderdag 9 mei (feestdag) en vrijdag 10 mei (brugdag) is het districtshuis niet bereikbaar. – […]