Tennisclub Stabroek vierde 25 jarig bestaan

een deel van onze tennisschool Progression.

foto:  het bestuur met van links naar rechts Jaak Bergmans (voorzitter), Frank Van Dingenen (verantwoordelijke PR en sponsoring), Rudi Janssens (verantwoordelijke infrastructuur en onderhoud), Chris Ipermans (secretaresse en jeugdverantwoordelijke), Stefan Balliauw (verantwoordelijke VTV en interclub), Lea Verswijvelen (penningmeester).

In 1986 startte vereniging Tennisclub Stabroek op 6 buitentennisvelden die ze huurden van de gemeente.  Onmiddellijk  werd het initiatief genomen om 2 terreinen te overdekken met een booghal zodat in de winter ook kon getennist worden. In eigen beheer en met eigen middelen werd dit gerealiseerd. De volgende jaren heeft de club gefaseerd verlichting kunnen plaatsen op 4 buitenterreinen en werden nog 2 extra velden aangelegd, zodat  ze  in 1992 konden beschikken over 6 buitenterreinen en 2 binnenterreinen. Ondertussen groeide de club gestaag tot een 400-tal leden.
1998 werd een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging. Omdat de bestaande booghal niet meer voldeed aan een aantal vereisten o.m. stedenbouwkundig, en de vraag naar meer capaciteit, werd het initiatief genomen om de bestaande infrastructuur te vervangen door het plaatsen van een volledig nieuwe tennishal met 4 indoorterreinen. Het ganse project werd gerealiseerd volledig met eigen financiële middelen, een aantal leden stonden vrijwillig borg voor de lening die werd aangegaan bij de bank. De hal en de vloer werden geplaatst door een aannemer en de afwerking gebeurde quasi volledig door vrijwilligers (bekwame vakmensen) onder de leden. Een realisatie waar we nog steeds enorm trots op zijn !
Stilstaan is achteruitgaan en een aantal jaren later, in 2005, werd een eerste aanzet gegeven tot de volledige renovatie van de buitenterreinen. Ondertussen is ook dit achter de rug en werd, ditmaal wel met ondersteuning van de gemeente, de 4 buitenterreinen heraangelegd  met een volledig nieuwe drainage, nieuwe buitenverlichting, omheining en diens meer. Voor de kinderen werd een “kidsveld” aangelegd met daarbovenop een parabolische tennismuur.
Jeugdwerking
Dit laatste brengt ons naar ons stokpaardje, m.n. de jeugdwerking, waar we reeds jaren intensief in investeren. De missie van onze tennisschool Progression is van een zo breed mogelijke recreatieve tot een sportieve en competitieve opleiding, en dit op een zo democratisch mogelijke wijze, aan te bieden. Kortom we willen zo veel mogelijk jongeren aanzetten om de tennissport te beoefenen. De lessen van Progression zijn gestructureerd volgens het Kidstennisprogramma van VTV. Een 150 à 200 jongeren volgen dan ook wekelijks de tennislessen. Stilaan merken we dat dit vruchten aflevert en groeien deze jongeren door naar onze interclubploegen. Ook het totale ledenaantal groeide de laatste jaren tot een 500-tal, niet slecht als je weet dat de deelgemeente Stabroek, waar we gesitueerd zijn, de andere entiteiten zijn Hoevenen en Putte waar ook tennisclubs zijn gevestigd, een potentieel heeft van 8000 inwoners.
Toekomst
Naar de toekomst toe heeft de gemeente Stabroek een RUP ontwikkeld, die het ganse sportcomplex waar we gevestigd zijn in grote mate zal wijzigen. Onze buitentennisterreinen zouden in de toekomst worden verplaatst naar achter de bestaande tennishal, en uitbreiden tot 7 buitenterreinen, met aangebouwde infrastructuur zoals kleedkamers e.d. aan de hal. Dit zal nog wel enkele jaren duren maar als bestuur zijn we reeds volop bezig met de voorbereiding van dit gegeven zodat we als het licht op groen wordt gezet en men start met de uitvoering van dit RUP-project, TC Stabroek er volledig klaar voor is.
Feestweekend
Op vrijdag 23 september was er een officiële receptie met toespraken voor een 80-tal genodigden, waaronder het gemeentebestuur, de verbonden, én hebben we ook alle oud-bestuursleden uitgenodigd, die in het verleden hun steentje hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van onze vereniging. Zaterdagnamiddag was het feest voor de jeugd, en werd een soort van Vlaamse kermis ontwikkeld, waarbij “fun” voor de jongelingen centraal moest staan, er waren o.m. springkastelen, een ludiek fietsparcours, een rodeostier, en werden door de tennisschool Progression een aantal tennis gerelateerde spelletjes ontwikkeld. Kortom een gans parcours waarbij kleine prijzen konden gewonnen worden. Bovendien zorgde de club voor de nodige versnaperingen (wafels, frietjes, een ijsje, frisdranken, …), en niet onbelangrijk alles was gratis voor alle jongeren. Tegelijkertijd vonden ook de finales van de clubkampioenschappen plaats zowel van de jeugd als de volwassenen. ’s Avonds kwamen de volwassenen aan bod en hebben van walking dinner kunnen genieten, uiteraard gevolgd door een feestje tot in de late uurtjes, je wordt trouwens maar éénmaal 25 !DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder