Nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Leo Baekelandstraat en Kloosterstraat te Ekeren

EKEREN – Met de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de Leo Baekelandstraat en de spoorwegbrug aan de Kloosterstraat in Ekeren wordt er een belangrijke missing link op de fietsostrade F12 tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom weggewerkt. Het nieuwe en comfortabele fietspad met voetpad zal aansluiten op het al aangelegde nieuwe fietspad langs Rozemaai van op de Ekersesteenweg. het college het definitieve ontwerp voor deze nieuwe verbinding werd door het college goedgekeurd.

De fietsostrade F12 vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom wordt verder doorgetrokken langs de autosnelweg A12. Het nieuwe fietspad vertrekt ter hoogte van de Leo Baekelandstraat van op het al aangelegde nieuwe fietspad langs Rozemaai en loopt tussen de groene berm van de A12 en de beek door. Ter hoogte van het basketbalveldje Schoonbroek steekt het fietspad de beek over en loopt vandaar verder door tussen de beek en de woningen richting Kloosterstraat. Voor elke boom die voor de aanleg moet wijken, wordt er langs het fietspad een nieuwe boom aangeplant. Het fietspad wordt 4 meter breed met daarnaast over de gehele lengte een voetpad van 2 meter breed.

Over de volledige lengte wordt het fietspad voorzien van een middenmarkering en openbare verlichting. Tussen de beek en het voetpad wordt een veiligheidstrook van 0,5 meter voorzien.

“Het gaat om 1,7 km nieuw fietspad, geschikt om grote verkeersvolumes te verwerken”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “We kijken met dit soort investeringen niet enkel naar comfort en veiligheid, maar ook naar het maken van logische links tussen fietsverbindingen. Antwerpen wordt voor fietsers vanuit het noorden steeds beter bereikbaar, en dat is belangrijk in het kader van de modal shift die we willen realiseren. Tegelijk verbinden we de groengebieden van Schoonbroek en Rozemaaipark voor wandelaars.”

Er komen aan de Leo Baekelandstraat, het Groot Hagelkruis, de Vierkerkenstraat en de Tweekronenstraat verbindingen voor fietsers en voetgangers naar de woonwijken, het basketbalveld Tweekronenstraat en de hondenweides. “Met het doortrekken van dit fietspad en de aanleg van een comfortabel voetpad langs de A12 zetten we een belangrijke stap in de realisatie van ons Ekers fietsplan. Voor deze legislatuur plannen we in totaal meer dan 7 km bijkomende fietspaden in Ekeren en zetten we ons ontegensprekelijk op de kaart als een zeer fietsvriendelijk district”, vult districtsburgemeester Koen Palinckx aan.

Deel nieuwe fietsostrade F12 langs de A12
Dit nieuwe fietspad is deel van de toekomstige fietsostrade F12, die langs de A12 en verder langs Muisbroek, de verbinding maakt met het fietspad op de Noorderlaan om zo richting haven en Bergen-op-Zoom te gaan.

Volgende stappen
Met de goedkeuring van het definitieve ontwerp kan de stad een omgevingsvergunning voor de aanleg aanvragen. Na het toekennen van de vergunning en het aanstellen van een aannemer kunnen de werken vermoedelijk in het najaar van 2021 starten. Tegen eind 2022 zullen de werken klaar zijn.

copyright Stad Antwerpen

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.