Gemeente Stabroek klimaatneutraal tegen 2020


De gemeente Stabroek kiest ervoor om klimaatneutraal te worden op een duurzame manier. Stabroek is een van de 32 gemeenten in de provincie Antwerpen die zich hiervoor engageert.
Maandag 14 mei overhandigde Els Van Praet, projectverantwoordelijke van de provincie Antwerpen aan het gemeentebestuur de bijhorende oorkonde.

“Klimaatneutraal worden wil zeggen dat de gemeente de eigen uitstoot van CO2, N2O en CH4 wil reduceren door eerst in te zetten op maximale reductie van de broeikasgasuitstoot, dan het gebruik van hernieuwbare energie te optimaliseren en tot slot de overblijvende fossiele bronnen zuinig en efficiënt te gebruiken. Vanaf 2020 wordt de overblijvende emissie gecompenseerd”, aldus Van Praet. Aan de hand van een werkpakket ondersteunt de provincie de gemeente met deze actie.
De gemeente dient eerst na te gaan wat de huidige stand van zaken is van de uitstoot van broeikasgassen bij de eigen diensten, zoals  bijvoorbeeld de uitstoot van de gemeentelijke gebouwen, de dienstvoertuigen en verlichting. Op basis daarvan kan een actieplan opgemaakt worden.
Schepen van Milieu Rudi Saes (sp.a) wees er nog op dat Stabroek een FairTradegemeente is, wat ook symbool staat voor duurzaamheid en dit dankzij de inspanningen van de werkgroep. Ellen en Magda, leden van de werkgroep, hadden nog een heerlijke cocktail van De Wereldwinkel bereid.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder