Brasschaats meerjarenplan: N-VA en Open VLD leiden “investeringscoalitie”

BRASSCHAAT – De gemeenteraad keurde maandag 16 december het financiële meerjarenplan goed.

Het plan voorziet in ambitieuze maar realistische investeringen en dit zonder verhoging van de Aanvullende Personenbelasting en zonder verhoging van de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing.

In het oog valt het schoolproject Kaart, dat voor de gemeente budgetneutraal zal zijn na ontvangst van de subsidies van de hogere overheid en de verkoop van grondaandelen. Het bestaande bos blijft na de realisatie van het project bewaard en ook behoudt zaal Berkenhof haar huidige functie.

Heel wat aandacht gaat ook naar Sport en Jeugd: er wordt voor € 250.000 geïnvesteerd in

het lokaal van de Jobertus scouts en jaarlijks wordt € 50.000 uitgetrokken voor andere jeugdinfrastructuur. De voetbal-fusieclub Excelsior Mariaburg mag zich verheugen op een toelage van € 286.000. Met de uitvoering van het masterplan park wordt een bedrag uitgetrokken van 2,7 miljoen euro voor sport en cultuur, waar we na de bevraging in verband met het LDW-stadion en de Ruiterhal de beslissing nemen of we overgaan tot renovatie of nieuwbouw.

Het Brasschaatse gemeentebestuur doet een bijzondere inspanning om het winkelgebied te ondersteunen met shopping activiteiten en thematische sfeerperiodes. Zo wil men het winkelen nog aangenamer maken en ondernemers aanmoedigen om te blijven investeren in Brasschaat.

De investeringscoalitie van N-VA en Open VLD plant deze legislatuur ook heel wat wegen- en rioleringswerken en de aanleg van voet- en fietspaden. Zo worden onder meer de Brechtsebaan, Lage Kaart, Hemelakkers, Voshollei en het Dr. Roosensplein en Armand Reusensplein aangepakt. In totaal gaat het om een investering van meer dan € 20 miljoen.

In het Meerjarenplan is eveneens een belangrijk budget voorzien voor de werking van het OCMW, alsook voor de ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare alleenstaanden, gezinnen en jongeren. Er is aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van nieuwe locaties voor kinderopvang in Brasschaat en er wordt nog meer ingezet op buitenschoolse opvang. Geld wordt ook uitgetrokken voor de werking van de drie dienstencentra, die steeds meer bezoekers trekken.

Duurzaamheid en klimaat tenslotte staan ook op de agenda. Voor het behalen van de doelstellingen in het burgemeestersconvenant werken we o.a. samen met de Groene 5 en de Provincie Antwerpen. Om de hoeveelheid restafval beter te beheersen gaat men over tot de invoering van Diftar met weging. Voor de openbare verlichting wordt voor € 820.000 geïnvesteerd in ver”led”ding.

Er wordt ook fors geïnvesteerd in “Veiligheid”.  Bovenop de werkingskosten voor de Politie voorzien we voor de periode 2020-2025 een investeringstoelage van 2.423.000 euro.  Deze middelen zullen ingezet worden om onze 3 prioriteiten meer kracht bij te zetten: Verkeersveiligheid, Drugs en overlast en intrafamiliaal geweld.  Verder willen we werk maken van een fusie van de politiezones.
Voor de werking van de brandweerzone Rand voorzien we voor de jaren 2020-2025 een investeringstoelage van 2.895.000 euro.

Deze investeringscoalitie is er van overtuigd dat op het einde van de lopende legislatuur Brasschaat een nog veiligere gemeente zal zijn waar het goed is om te wonen, te werken en te ondernemen.

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder