Beer op nieuw wapenschild lijkt op Vlaamse Leeuw zonder manen

Polderdistrict krijgt nieuw wapen en vlag
De beer van Berendrecht op het nieuwe districtswapen lijkt op een Vlaamse Leeuw maar dan zonder manen. Dat was de eerste reactie die we hoorden op het bekendmaken van het nieuwe ontwerp van wapenschild voor het Polderdistrict.
Het college van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo heeft in zitting van maandag 21 februari de nieuwe schetsen van de districtsvlag en het districtswapen goedgekeurd. Het legt deze nu voor aan de inwoners. Iedereen mag zijn zeg hebben tot 6 maart.
Eind 2008 keurde de districtsraad al een eerste schets goed. Het huidige ontwerp steunt hierop, met dien verstande dat het Antwerpse handje boven het wapenschild verdween, de slippen of zwaluwstaarten in de vlag wegvielen en beide ontwerpen grafisch en in kleur overeenstemden.
Blikvanger
Secretaris Luc Gorselé zei dat in het nieuwe ontwerp elementen uit de oude wapenschilden werden opgenomen. Blikvanger is de beer van Berendrecht, die er uit ziet als een Vlaamse Leeuw maar dan zonder manen.
Er wordt tegen 6 maart digitaal advies verwacht van de bevolking, waarna de districtsraad zijn definitieve goedkeuring moet geven. Dan verhuist alles naar de Stad voor goedkeuring en vervolgens naar de Vlaamse regering voor de uiteindelijke zegen. Tegen eind van het jaar kunnen vlaggen, wapenschilden en andere gadgets besteld worden. (sdl)
Lezers uit het Polderdistrict kunnen reageren met argumenten pro en contra, ten laatste op 6 maart, per brief aan de districtssecretaris of per mail aan luc.gorsele@stad.antwerpen.be.

Wapenschild en vlag in officiële termen
Het wapenschild bestaat uit: Ingebogen gekapt: ten eerste in zilver een plompenblad van sinopel. Tenn tweede in zilver een lelie van sinopel  en ten derde in lazuur een uitkomende beer van goud.
De vlag bestaat uit: twee even hoge banen van rood en van wit, met op het rood een witte lelie en op het wit een groen plompenblad, en een blauwe broeking beladen met een gele beer.  Formaat: rechthoekig, liggend

Willem van Alsenoy is tevreden
Voormalig raadslid Willem Van Alsenoy ijvert al sinds 2002 voor een eigen wapen en vlag voor het district. Bij  het aantreden van een nieuwe coalitie werd het voorstel in het bestuursakkoord ingeschreven en werd Van Alsenoy aangesteld als voorzitter van een commissie die de realisatie van een vlag en wapen zou begeleiden.
Bij tussenpozen kwam de materie in de districtsraad aan bod. Maar er was nooit een formele goedkeuring van de verschillende ontwerpen voor vlag en wapen. De laatste bespreking dateert inmiddels van maart 2010 toen raadslid Rudi Sempels (Polderbelangen) om een stand van zaken van het dossier vroeg.
“In de Gazet van Antwerpen van begin februari verschenen plots de ‘goedgekeurde’ vlaggen en wapens van een aantal districten, waaronder dat van Berendrecht-Zandvliet-Lillo,” aldus Willem Van Alsenoy. “Als voorzitter van de commissie richtte ik daarom op 15 februari een brief aan het districtscollege met de vraag om de ontwerpen minstens ter goedkeuring aan de districtsraad voor te leggen.
“Na negen jaar zijn we uitermate tevreden dat er eindelijk een districtsvlag en een wapenschild komen,” aldus de Polderbelangen-fractie.“ Een eigen vlag die we bij tal van feestelijke en officiële gelegenheden kunnen gebruiken, zal ongetwijfeld de verbondenheid van de bewoners en het unieke karakter van ons district in de verf zetten.”
Voor méér informatie: Willem van Alsenoy tel 0495 511 016 of www.polderbelangen.be


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *