Heropstart aanleg Bosstraat

BERENDRECHT – Begin augustus start de heraanleg van de Bosstraat. Eerst wordt het kruispunt Monnikenhofstraat – Bosstraat opnieuw aangelegd.

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens de rioleringswerken aan het ​ kruispunt Bosstraat-Monnikenhofstraat, konden de werken in februari niet voortgezet worden. Ondertussen werd er een extra omgevingsvergunning verkregen en kunnen de werken vanaf augustus opnieuw starten.

Kruispunt Monnikenhofstraat – Bosstraat
Het kruispunt Monnikenhofstraat-Bosstraat zal opnieuw aangelegd worden. Door een fout in het ontwerp is het kruispunt niet veilig. Op dinsdag 2 augustus wordt er gestart met de gedeeltelijke opbraak van het kruispunt. Vanaf woensdag 3 augustus tot en met vrijdag 26 augustus wordt het kruispunt heraangelegd. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding.

Bussen van De Lijn rijden als volgt: -Richting Antwerpen: normale reisweg tot Dorpstraat – rechtdoor Dorpstraat – links Schouwvegerstraat – links Antwerpsebaan – rechts Cecilianenstraat – links Franciscanenstraat – rechts Dominicanenstraat – rechts Kruisbos – links Predikherenbos- rechts Monnikenhofstraat en verder de normale reisweg.
-Richting Zandvliet: normale reisweg tot Monnikenhofstraat – links Predikherenbos – rechts Kruisbos – links Dominicanenstraat – links Franciscanenstraat – rechts Cecilianenstraat – links Antwerpsebaan – rechts Schouwvegerstraat – rechts Dorpstraat en verder de normale reisweg. Niet bediende haltes: Solftplaats en Kleine Bredestraat

Er worden vervanghaltes voorzien ter hoogte van de Dorpstraat en het Kruisbos.

Heraanleg Bosstraat
Fase 1: Vanaf maandag 8 augustus tot en met januari 2023 wordt de Bosstraat – vanaf de Monnikenhofstraat tot aan de Kapelstraat – heraangelegd.

De aannemer legt de hoofdriolering aan vanaf de Monnikenhofstraat richting Kapelstraat. Aansluitend wordt er ‘minder hinder steenslag’ aangelegd. Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven in de Bergenhoeve, Breedsteert, zijstraat van de Bosstraat tegenover Breedsteert, Monnikenhofstraat (verbinding tussen de Bosstraat en de Monnikenhofstraat). Vanaf 2 augustus zal de aannemer de werf reeds voorbereiden. De rioleringswerken duren tot eind september. Daarna volgen de huisaansluitingen en wordt de fundering aangelegd en de straat verder afgewerkt.

Fase 2: Start midden september 2022 tot maart 2023. De ​ werken lopen vanaf de Kapelstraat (inclusief kruispunt) tot en met de Steenovenstraat. De aannemer legt de hoofdriolering aan vanaf de Kapelstraat richting Steenovenstraat. Aansluitend wordt er ‘minder hinder steenslag’ aangelegd. Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven in de Kapelstraat en in de Monnikenhofstraat, zijstraat van de Bosstraat. Na de rioleringswerken volgen ook de huisaansluitingen, fundering en afwerking van de straat.

foto: district Berendrecht

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.