Sirenes loeien op donderdag 5 april 2018

Op donderdag 5 april 2018 worden in Antwerpen en omgeving tussen 11.45 en 13.15 uur de elektronische alarmsirenes, opgesteld in risicozones rond nucleaire en Seveso-bedrijven, getest. De elektronische sirenes die door Binnenlandse Zaken worden opgesteld in welbepaalde risicozones rond nucleaire centra en Seveso-bedrijven worden dagelijks op hun gebruiksklaarheid getest. Dat gebeurt door middel van stille testen. Ze zijn niet hoorbaar voor de bevolking.
Elke eerste donderdag van de eerste maand van ieder trimester worden er ook luide testen uitgevoerd, die meer vertellen over de hoorbaarheid van de signalen. In 2018 zijn er luide testen op 5 april, 5 juli en 4 oktober.
Op het ogenblik van de test zal de sirene een alarmsignaal geven. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal melden de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘Proefsignaal’. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald. Bewoners hoeven dus niet ongerust te zijn als ze donderdag 5 april 2018 deze alarmsignalen horen.
Wie vragen heeft, kan tot en met vrijdag 6 april, tussen 9 en 16 uur, terecht op het gratis nummer 0800 94 113. Eventuele vragen of reacties naar aanleiding van de sireneproeven kunnen ook steeds bezorgd worden aan alerte@ibz.fgov.be.
Bijkomende informatie over het alarmeringsnet van Binnenlandse Zaken kan u vinden op de site www.crisiscentrum.be.
Eind dit jaar houdt het sirenenetwerk op te bestaan. Dit netwerk van sirenes rond de Seveso- en nucleaire sites vormt slechts één van de kanalen van de overheden om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten de juiste reflexen aan te nemen. Naast deze sirenes zijn er andere kanalen om de bevolking te alarmeren bij een noodsituatie. Eén van deze kanalen is via een telefonische oproep, sms of e-mail door middel van het systeem BE-Alert. Voor een efficiënte alarmering via BE-Alert is het van groot belang dat u zich registreert op de website www.be-alert.be.
Sirenetest op 5 april 2018: locaties regio
· Politie, Antwerpsebaan (Berendrecht)
· Pyloon, Leugenberg (Ekeren)
· OLV van Lourdesinstituut, Alfons Jeurissenstraat 13 (Ekeren)
· Stelplaats De Lijn, Putsebaan 204 (Zandvliet)
· Voetbalterrein, Armenstraatje (Zandvliet)
· Basisschool Noordland, Begijnhoeve 6 (Zandvliet)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *