Maatregelen tegen parkeeroverlast rond Albert Heijn

Het groot aantal bezoekers aan de nieuwe Albert Heijn supermarkt, aan de Hoogboomsesteenweg in Brasschaat, zorgt voor parkeer- en verkeersproblemen. Op twee dagen tijd stelde de politie 95 pv’s op. Een nieuwe reeks maatregelen moeten verhinderen dat de buurt onleefbaar wordt.
Een groot deel van de Brasschaatse gemeenteraad stond in het teken van Albert Heijn. Verschillende raadsleden wezen op de parkeer- en verkeersoverlast in de buurt en vroegen maatregelen. ,,Die zullen er ook komen’’ zei burgemeester Dirk de Kort (CD&V). ,,We hebben alle klachten gebundeld en besproken met de mobiliteitsambtenaar en de verkeerspolitie. De Waterstraat is een doodlopende straat waar het moeilijk omkeren is. Daar komt een duidelijke signalisatie. In de Bergstraat kunnen voertuigen elkaar niet kruisen. Verschillende autobestuurders staan te wachten tot er een plaatsje vrijkomt op de parking van Albert Heijn. Gevolg is dat buurtbewoners niet meer in hun garage kunnen. Daar komt een stilstaan- en gedeeltelijk parkeerverbod. Het nabijgelegen Kaartseplein krijgt geschilderde parkeerplaatsen zodat het pleintje optimaal kan benut worden. Ondertussen zal de politie haast permanent aanwezig zijn en verbaliserend optreden. Het kan immers niet dat autobestuurders plaatjes uit de grond trekken om op de onverharde berm te kunnen parkeren. Volgende maand doen we een nieuwe evaluatie’’.
Globaal plan
Mobiliteitsschepen Myriam Van Honsté (Open Vld) denkt aan een nieuw globaal verkeersplan voor de omgeving van de supermarkt. ,,We bekijken of enkele straten rond Albert Heijn niet kunnen omgevormd worden tot éénrichtingstraat. Dat zal de druk verminderen en de verkeersafwikkeling verbeteren. Met twee scholen in de buurt is dat echter een complexe ingreep en uiteraard zullen we de buurtbewoners tijdig informeren. Ook de huidige op- en afrit van de parking Albert Heijn is niet efficiënt. Daarom is aan de uitbaters gevraagd de richting om te keren, de parking beter in te delen en te signaleren. Momenteel leveren er dagelijks vijf vrachtwagens hun goederen. Die vrachtwagens staan soms gedeeltelijk geparkeerd op het voetpad. Dat is verboden en de leveringen moeten teruggebracht worden tot viermaal daags’’.
Speelpleintje
Schepen Myriam Van Honsté wil ook enkele hardnekkige geruchten ontkennen. “Het huidige speelpleintje op het einde van de Bergstraat zal niet verdwijnen om er een bijkomende parking van te maken. We sluiten echter niet uit dat er op termijn op het Kaartseplein een stalling komt voor achtergelaten winkelkarretjes van Albert Heijn. Het gaat echter om openbaar domein en als de uitbater daar gebruik wil van maken moet eerst overlegd worden en uiteraard staat daar een vergoeding tegenover’’. De schepen geeft toe dat de overrompeling voor chaotische toestanden heeft gezorgd. “Het warenhuis zuigt klanten aan van ver buiten de regio en dat hebben we een beetje onderschat. We volgen het parkeer- en verkeersprobleem op de voet en zullen ook in de toekomst bijsturen waar nodig’’.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *