ACV-leden Polderdistrict kregen eretekens

Zaterdag stroomden zowat 90 leden van het ACV in Berendrecht-Zandvliet-Lillo samen in het dienstencentrum van de Molengeest. Ze vierden het 125-jarige bestaan van deze Christelijke vakbond. Een veertigtal leden werd gehuldigdvierd  omwille van hun jarenlang lidmaatschap. De decoraties werden uitgereikt door voorzitter Marcel van Oevelen en regioverantwoordelijke Jan Van Den Eynde. Negentien die 45 jaar lid zijn kregen een gouden ereteken. Twaalf met 35 jaar ontvingen een zilveren decoratie. En tien die 25 jaar lid zijn, werden bedacht met brons. Jacobus (Jaak) Hendrickx die er 65 jaar lidmaatschap heeft opzitten, werd speciaal in de bloemen gezet. Nadien volgde een receptie die verzorgd werd door de organisatie ‘Werkvormm’ die laaggeschoolden opleidt en inwijkelingen Nederlands leert.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *