Regionale Stuurgroep Lokale Ouderenadviesraden vergaderde te Kalmthout

egionale-senioren
Het is een goede gewoonte dat de Regionale Stuurgroep Lokale Ouderenadviesraden Regio Antwerpen N/Z regelmatig zijn vergaderingen op verplaatsing houdt bij de een of andere deelnemende gemeente. Zo was de Ouderenadviesraad van Kalmthout op dinsdag 29 september gastheer. Schepen voor Ouderen en voorzitter OCMW Dr. Dirk Van Peel mocht dan ook de leden verwelkomen in de raadzaal van het gemeentehuis, met een beknopte historiek van Kalmthout en een overzicht van de doelstellingen van Kalmthout naar ouderen toe. Hij wees op het feit dat in 130 jaar de leeftijdsverwachting verdubbelde naar 80 jaar, en dat slechts in tweede orde dank zij de medische vooruitgang, maar vooral door de verbeterde hygiëne, betere voeding enz. Hij voorziet demografisch het aantal ouderen nog aangroeien, al maken zij te Kalmthout reeds 1 op 5 inwoners uit. De aandacht moet vooral gaan naar aangepast wonen en ondersteunende maatregelen om enkel als zorgbehoevende uiteindelijk pas naar het rusthuis te gaan. Dagopvang en kort verblijf moet kunnen. Verder moeten socio-culturele activiteiten de bezigheidstherapie vervangen en de mobiliteit meer aandacht krijgen. Het zorg strategisch plan voorziet in eerstelijnsgeneeskunde en meer multidisciplinaire samenwerking tussen diensten en gemeenten. Powerpointpresentaties gaven impressies van gedachten rond oud worden, als “De som van oud zijn is die van de opgespaarde jeugdjaren”. Voorzitter Marc Jongenelen (Stabroek) verwelkomde enkele nieuwe gemeentes en ging over naar de orde van de dag. Verder waren uit onze regio volgende leden aanwezig: Greet Mous (voorzitter Kalmthout), Clarisse De Rydt (Kalmthout), Nicole Berckvens (Stabroek), Herman Coolen (Brasschaat), Lieven Gorissen (Kapellen), Alfons Gommers (Wuustwezel), naast leden uit ruim 15 gemeenten. Ook Welzijnsconsulente van Kalmthout Sigrid Hermans was aanwezig.
Lieven Gorissen

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *