Werken Gasstraat, rijrichting Stationsstraat wijzigt

Vanaf 9 augustus 2016 t.e.m. 7 juli 2017 wordt er gewerkt in en rond de Gasstraat. Deze werken zullen in verschillende fases verlopen. Ook voor het verkeer heeft dit gevolgen.
Wijziging verkeerssituatie
Tijdens de volledige duur van de werken wordt de rijrichting, vanaf maandag 8 augustus, in de Stationsstraat tussen de Olmendreef en de Guyotlei omgedraaid. Verkeer is enkel richting station mogelijk. In de Guyotlei blijft het verkeer in beide richtingen mogelijk. In de Koolkaai geldt een verbod voor vrachtwagens +3,5 ton.
Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien via de Antwerpsesteenweg en de Hoogboomsteenweg. De Lijnbussen volgen ook de omleidingsroute via de Antwerpsesteenweg en Hoogboomsteenweg, hierdoor worden de haltes ‘Stationsstraat’ en ‘Koningin Astridlaan’ richting Brasschaat niet bediend.
Leveranciers kunnen handelszaken tijdens de werkzaamheden als volgt bereiken: handelszaken gelegen in de Stationsstraat – Korte Vredestraat – Olmendreef – Gasstraat:  aanrijroute via Antwerpsesteenweg – ovonde – Stationsstraat.  Handelszaken gelegen in de Hofstraat – laad- en loszone Promenade: aanrijroute via Antwerpsesteenweg – Hoogboomsteenweg – Koningin Astridlaan
Fasering werken

  • Fase 1:  nutswerken in de Gasstraat en Guyotlei

fase A – 9/8 t.e.m. 17/8/2016: Gasstraat (Hofstraat – spoorweg) en aansluiting Guyotlei
fase B: – 17/8 t.e.m. 23/8/2016: Guyotlei
fase C: – 23/8 t.e.m. 23/9/2016 Gasstraat (Stationsstraat – Hofstraat)
Tijdens fase A en B wordt enkel het voetpad ingenomen, het gemotoriseerd verkeer wordt niet gehinderd. Tijdens fase C wordt de Gasstraat volledig afgesloten en is enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Bewoners kunnen steeds hun woning bereiken. De nodige maatregelen worden getroffen om de hinder tot een minimum te beperken. De huisvuilophaling gebeurt tijdens de werken volgens de normale planning.

  • fase 2: Er wordt een boring onder de spoorweg gemaakt om het hemelwater op de Zwarte Beek in de Rubensheide te kunnen aansluiten. Over de concrete hinder in de Rubensheide wordt later verder gecommuniceerd. In de omgeving van de rotonde wordt de riolering aangelegd. Aansluitend word de werken aan de wegen aan het kruispunt Gasstraat-Guyotlei-Hofstraat in twee fasen voorzien.

Vanaf maandag 3 oktober tot en met donderdag 15 december 2016. Tijdens deze fase blijft de Hofstraat maximaal toegankelijk, alsook de laad- en loszone van winkelcentrum Promenade. Wanneer deze toch uitzonderlijk moet worden afgesloten, wordt dit voldoende op voorhand bekend gemaakt. Bewoners kunnen hun woning te allen tijde te voet bereiken. Tijdens de aanleg van de riolering zijn de woningen tijdelijk niet bereikbaar met de wagen. Na deze werken wordt ‘minder hinder steenslag’ aangebracht in afwachting van de afwerking van de wegenis. De nodige maatregelen worden getroffen om de hinder tot een minimum te beperken.  De huisvuilophaling gebeurt tijdens de werken volgens de normale planning. Aan bewoners die in de werfzone wonen vragen we om huisvuilzakken, containers en oud papier op een daarvoor voorziene parkeerplaats in de Guyotlei te plaatsen.

  • Fase 3: aanleg riolering, voetpad en rijbaan in de Gasstraat, tussen Stationsstraat en Hofstraat

Vanaf woensdag 1 maart 2017 tot en met vrijdag 7 juli 2017 (start bouwverlof). Tijdens deze fase is geen doorgaand verkeer mogelijk; door middel van faseringen trachten we de hinder voor de omwonenden en handelaars zo veel mogelijk te beperken.
Wie vragen heeft kan steeds contact opnemen met de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu via 03 660 66 03 of ruimte@kapellen.be.
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder