Jeugdhuis 2040 zoekt nieuw lokaal in Zandvliet

‘Jeugdhuis 2040’ zoekt een nieuwe locatie tegen volgend jaar april. Wanneer dat niet wordt gevonden, dreigt de sluiting. Dat zou erg jammer zijn, want Jeugdhuis 2040 is het enige jeugdhuis in de polder dat helemaal draait op de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf.
Het jeugdhuis dankt zijn naam aan het postnummer 2040. Het kwam er na een enquête van de stad Antwerpen, waaruit bleek dat er in het polderdistrict een grote behoefte bestond aan een eigen jeugdhuis.
“Arno Kenis (17), Nick Nouten (19), Roel Gabriëls (19) en ikzelf besloten om te starten met een jeugdhuis”, legt voorzitter Gert Berceklaers (22)uit. Het initiatief kreeg voorlopig onderdak in een van de barakken van het CC De Schelde aan de De Keyserhoeve. In echte jeugdhuisstijl werd de barak omgetoverd tot een eigen en herkenbare plek voor de jongeren uit Berendrecht, Zandvliet en Lillo.
“Juli en augustus waren de eerste topmaanden en meteen legde die massale opkomt de grondvesten voor een vaste groep jongeren die nu elke vrijdag van de maand afzakken naar ons jeugdhuis. Het geklaag over hangjongeren op sommige plekken in Zandvliet hebben we zo eigenlijk opgelost. Dat was natuurlijk niet onze hoofdbekommernis, maar het toont wel aan dat er in Zandvliet en Berendrecht behoefte is aan een vaste plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten”, zegt Arno Kenis.
Eerder dit jaar verdween ‘t Stabhoe, het jeugdhuis in Hoevenen. “Onze collega’s in Hoevenen stopten omwille van de dalende belangstelling. Bij ons is daar niets van te merken”, stelt het kwartet vast. Het jeugdhuis wordt nu niet gesponsord. “Het lokaaltje waar we nu werken is van cultuurcentrum De Schelde en we zijn blij dat we hier voorlopig zitten. Maar CC De Schelde vernieuwt en breidt uit. Om die plannen te kunnen waarmaken moet ons lokaaltje tegen de grond. Tot dan is er nog elke vrijdag van 21.00u topt 2.00u een jeugdhuisactiviteit en een keer per maand een grotere happening. De uitbreidingsplannen van CC De Schelde hangen als een zwaard van Damocles boven het jeugdhuis. Op dit moment hebben we geen uitzicht op een nieuwe locatie”, zegt het viertal met spijt in het hart. “-Containers plaatsen vlak naast het politiekantoor lijkt ons geen geschikte oplossing!” Daar is het viertal het roerend eens. “Achteraan dit terrein staat nog een gebouwtje. Voor ons een meer dan geschikte plek. Ook het oude kaartlokaaltje in het Armenstraatje zien we wel zitten”, aldus nog Bert Bercelaers.
Samen zoeken naar lokaal
Schepen voor Jeugd Danielle Meirsman (Polderbelangen) staat helemaal achter het jeugdhuis. “Het lokaal waar de jeugdclub nu zit, moet inderdaad weg. Maar het voorstel van de jongeren om het achterste gebouw op het terrein van CC De Schelde te gebruiken is niet zo slecht. We moeten met alle belanghebbenden grondig nagaan of dat achtergebouw voorlopig kan dienst doen als tijdelijke locatie voor het jeugdhuis. Op die manier hebben we wat meer tijd om te zoeken naar een meer definitieve plek”, aldus Meirsman

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *