Start nutsmaatschappijen met kabelwerken aanleg N111

Om de projectzone voor te bereiden op de nieuwe inrichting  N111, zijn vorige week zo’n 220 bomen gerooid langsheen de Dorpsstraat en Laageind. De voorbije dagen voerde de aannemer het kaphout af en verwijderde hij plantvakken, muurtjes en kleine constructies. Omdat de nutsbedrijven hun kabelwerken pas na de Dorpsdag van zondag 29 september 2019 mogen opstarten, is er tot dan geen werfactiviteit.
 
Op maandag 30 september 2019, daags na de Dorpsdag, vatten de nutsbedrijven hun ondergrondse kabelwerken aan. Hun aannemer start aan de zuidzijde van de Dorpsstraat (even huisnummers) ter hoogte van Kerkepad en werkt in de richting van de haven. De werken zullen zich tot december enkel in deze zone bevinden. In de loop van december verschuiven zij pas naar de noordzijde van de weg. De nutsbedrijven en hun aannemer zullen aangelanden in de werfzone tijdig informeren over toegankelijkheid en onderbrekingen omwille van overkoppelingen. 

Een schadegeval kan nooit helemaal uitgesloten worden

Ondanks de inspanningen van elke betrokkene binnen een infrastructuurproject blijft er steeds een bepaald risico aan werken verbonden. De uitvoering ervan vertrouwen we als bouwheer toe aan gekwalificeerde en ervaren aannemers die met kennis van zaken en expertise bij u in de buurt aan de slag gaan. Mocht u zich desondanks toch zorgen maken, bent u steeds vrij om op eigen initiatief een staat van bevinding te laten opmaken. Deze kan eventueel van betekenis zijn bij een schadegeval, maar is geen vereiste of extra zekerheid.
Mocht zich toch een schadegeval voordoen en u bent ervan overtuigd dat deze veroorzaakt werd door werkzaamheden, neemt u best contact op met uw verzekeringsagent. Samen met hem kan u dan een dossier samenstellen om de betrokken aannemer aansprakelijk te stellen.  

Info:  www.wegenenverkeer.be/stabroek. Vind je hier geen antwoord op je vraag, dan kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

In de aanloop naar de heraanleg van de weg organiseren we ook nog een infosessie voor alle omwonenden en geïnteresseerden. Hiervoor krijg je tijdig een uitnodiging in de bus.

Sp.a-GROEN Stabroek terug in kartel naar de kiezer

Samenwerking voor een warmer Stabroek wordt verdergezet

Op 14 oktober trekken sp.a en GROEN Stabroek terug samen naar de kiezer met een kartellijst. De 25 plaatsen op de lijst zijn verdeeld in 13 plaatsen voor sp.a en 12 voor GROEN. Sp.a levert de lijsttrekker en lijstduwer. De plaatsen zijn om en om ingevuld tussen de twee partijen. De partijen ondertekenden op woensdag 12 september een akkoord. Opvallend is dat er meer vrouwen dan mannen op de lijst staan. Zeven kandidaten wonen in Hoevenen, 5 in Putte en 13 in Stabroek. De lijst is een mix van enthousiaste nieuwkomers en kandidaten met ervaring.

Lijsttrekkers zijn uittredende gemeenteraadsleden Kim Dorikens (44) en Corneel Keimes (31), respectievelijk op 1 en 2. Gemeenteraadsleden Lia Hendrickx (59) en Ingrid Kinders (65) volgen vervolgens voor sp.a op plaats 3 en 5. Bij Groen vinden we vervolgens eerste nieuwkomer Fred Clee (59) op de 4e plaats en partijvoorzitter Danny Bresseleers (56) op plaats 6. Het eerste deel van de lijst wordt vervolgens ingevuld door Evy Beniest (35), Ans Minnaard (62), Ruud Tiebos (41), Liesbeth Van Gils (58), Kevin Claes (37) en Karin Vandebroek (56) en Sonia Cools (74) die de plaatsen 7 tot en met 11 voor hun rekening nemen. 
Ellen Doorn (60) en Ruddy Mees (60) trekken de tweede helft van de lijst op respectievelijk plaats 14 op 15. Hierna volgen Lisette Sneyder (66) en Monique Maes (65) op de 16e en 17e plaats. Vervolgens vinden we Kathleen Kockx op de 18e plaats, met haar 19 jaar de jongste kandidaat van de lijst. Na haar komen Diane Van Hees (70), Rik Van Onsem (68), Freddy Van Daele (72), René Van Alsenoy (65) en ere-schepen Rudi Staes (65) aan de beurt, kandidaten die met hun levenservaring onze lijst en onze gemeente uitdrukkelijk willen steunen. Onze OCMW-raadsleden Herman Dorikens (68) en Jan Janssens (67) duwen ten slotte gezamenlijk de lijst en nemen respectievelijk plaats 25 en 24 voor hun rekening.

“Met deze enthousiaste en geëngageerde ploeg gaan we voluit voor een goed resultaat en hopen om mee te kunnen besturen in 2019 zodat we kunnen wegen op het beleid. Ik denk dat we een evenwichtige lijst hebben waarop kandidaten met bestuurservaring worden aangevuld met enthousiaste nieuwkomers ,” vertelt Kim Dorikens. “Het is niet eenvoudig om een goede evenwichtige lijst samen te stellen daarom zijn we extra tevreden dat dit gelukt is en dat we van alle deelgemeentes en van zowat alle leeftijdscategorieën geëngageerde kandidaten hebben,” vult Corneel Keimes aan.

“Samen gaan we voor een warmer en socialer beleid, een beleid waarin de mensen centraal staan en niet enkel de middelen. Wij willen leefbare aangename woonkernen met behoud van open ruimtes en groen. Een dorp voor iedereen en niet alleen voor de begoeden die zich een nieuw appartement kunnen kopen in een van de vele bouwprojecten. Nee, wij willen ook woningen creëren voor senioren, voor eenoudergezinnen en voor alle inkomensklassen zodat iedereen hier kan wonen,” vertelt GROEN-voorzitter Danny Bresseleers. Sp.a-voorzitter Herman Dorikens vult aan: “De vergrijzing is een feit en onze voorzieningen zijn pover, ondanks het extra woon-zorgcentrum in onze gemeente, dat tonen verschillende vergelijkende studies aan. Ook zijn er meer mensen die het moeilijk hebben. Wij vinden het hoog tijd dat de gemeente op die welzijnsdomeinen haar verantwoordelijkheid neemt en zorg draagt voor al haar burgers. Zorgen voor iedereen, iedereen mee op de boot van Stabroek, dat is wat we voor ogen hebben.”

“Voorts vinden wij belangrijk dat de inwoners beter op de hoogte worden gehouden en dat het bestuur meer verantwoordelijkheid neemt om problemen te voorkomen. De grote werken waar we voor staan, zullen veel geduld vragen van de burger en het is dus van het grootste belang dat ze zo snel en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd en dat er uitgebreid en correct wordt rond gecommuniceerd,” geeft lijsttrekker Kim Dorikens nog mee.

CD&V Stabroek maakt kandidatenlijst kenbaar

 
 
Een trotse lijsttrekker Herman Jongenelen (50) stelde op zaterdag 25 augustus zijn medekandidaten voor aan de pers. Tal van kandidaten waren aanwezig bij deze voorstelling.
 
Opmerkelijke nummer twee
De Hoevense Liesbeth Bardyn (30), gehuwd met Tim Timmermans en mama van dochtertje Lenthe, wordt als nieuwkomer op de tweede plaats gezet. Liesbeth, public relations manager binnen de Belgische Defensie, volgt al wat jaren vanop de zijlijn de lokale politiek en acht nu de tijd rijp om er actief aan deel te nemen.

De politiek zit bij Liesbeth wel wat in de genen. Haar tante Lutgarde Matthysen was jarenlang schepen voor Idee (Lutgarde vinden we deze verkiezing op de N-VA lijst), ook haar grootoom Gust Huybrechts, de laatste burgemeester van Hoevenen en na de fusie in 1976 nog jaren actief als schepen in de Stabroekse politiek.

Alle huidige CD&V mandatarissen komen terug op
Met schepenen Herman Jongenelen en Tom Van Der Brempt (42), gemeenteraadsleden Eric Dingemans (62) en Nico Van Bouwel (42), OCMW raadsleden Sonja Janssens (42) en Marc Eysackers (57) en huidig ondervoorzitter OCMW Bart Lietaer (52), staan alle actieve CD&V fractieleden op de lijst.

Hoevenen en Putte blijven niet achter
“Met Liesbeth Bardyn, Nathalie Van Der Jonckheyd (33), Marleen Mortelmans (43), Stefan Johnson (55) en Nele Vlaeminck (41) is Hoevenen mooi aanwezig binnen de CD&V-lijst. In Putte hebben we Tom Van Der Brempt, Joy Wezenbeek (44) en ere-burgemeester Alida De Bie (66). Met haar 18 jaar ervaring als burgemeester is zij voor onze partij nog steeds een goede mentor.”  volgens voorzitter en lijstduwer Nico Van Bouwel die zelf ook wel zeer gekend is in Hoevenen.

Jeugd komt eraan
“Niet minder dan 7 kandidaten zijn jonger dan 35. Hiermee toont deze CD&V lijst dat ook aan onze toekomst wordt gewerkt en de continuïteit van de Stabroekse CD&V verzekerd is” geeft lijsttrekker Herman nog mee. Jongste telgen zijn Dorien Dombrecht (21) en Marthe Jongenelen (22).

Wat zijn de ambities?
“Onze ambitie is om met deze sterke ploeg vooruit te gaan en een ruime meerderheid te realiseren, waar wij onze stempel op kunnen drukken”, aldus schepen Herman Jongenelen. Voorzitter Nico voegt er aan toe: “Zoals je al in het straatbeeld hebt gezien, gaan we 100% voor ons dorp. Iedereen telt: senioren, maar ook cultuur, mobiliteit, duurzaamheid en sociale zaken. “Vooral dat laatste willen we uitspelen, zo denk ik al luidop aan een schepen van armoedebestrijding”, zegt Herman Jongenelen.  

 
1) Herman Jongenelen
2) Liesbeth Bardyn
3) Tom Van Der Brempt
4) Josée Lens
5) Bart Lietaer
6) Thomas Eysackers
7) Marleen Mortelmans
8) Eric Dingemans
9) Nathalie Van Der Jonckheyd
10) Ludo Claessens
11) Joy Wezenbeek
12) Dorien Dombrecht
13) Rune Bastiaenssens
14) Stefan Johnson
15) Nele Vlaeminck
16) Marc Eysackers
17) Christel Berghmans
18) Omar Hadjou
19) Lise De Hert
20) Ivo Van Wassenhove
21) Marthe Jongenelen
22) Arne Jonkers
23) Sonja Janssens
24) Alida De Bie
25) Nico Van Bouwel
 

OCMW-voorzitter Chris Van Haute ruilt N-VA en gaat verder als onafhankelijke

v.l.n.r. Raf Engels, Chris Van Haute en Pierre Bels

“Ik wil nog een politieke rol van betekenis spelen”
In Stabroek keert Chris Van Haute (49), huidig OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken, senioren en huisvesting, haar partij de N-VA de rug toe en zal op de Open VLD kieslijst opkomen als onafhankelijke. Daar krijgt ze de vijfde plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Binnen de N-VA heb ik ondervonden dat ze op mij uitgekeken waren en mij niet langer een politieke rol van betekenis gunnen. Nu kom ik terecht bij een team waar ik aanvaard word” zegt ze.
Toen twee maanden geleden de Stabroekse N-VA haar kandidatenlijst bekend maakte werd het al snel duidelijk dat ervaring plaats moet ruimen voor nieuwkomers. Onder het motto “wij kiezen voor vernieuwing” stonden dertien nieuwkomers op de lijst. Voor uittredend schepen Veerle Nuyts, de enige die zes jaar op post bleef en nog ambitie had, was er geen plaats meer en OCMW-voorzitter Chris Van Haute kreeg een teleurstellende zestiende plaats. “Ik was uiteraard teleurgesteld maar niemand had blijkbaar zin om hierover met mij een ernstig gesprek te hebben. Ook nu nog niet” zegt Chris. “Ik weet dat mijn visie, op het beheer van een gemeente, niet door iedereen binnen de N-VA werd gedeeld. Voor mij moet een gemeente gerund worden als een bedrijf met veel aandacht voor dienstverlening en hulp aan de zwakkere in onze gemeente. Deze visie kan ik wel terugvinden in Kapellen en daar is de Open Vld al jaren de grootste partij. Daarom zie ik mijn overstap als een mogelijkheid om mijn visie in praktijk te kunnen brengen. Voor diegenen die eraan zouden twijfelen. Er is mij geen uitvoerend mandaat beloofd. Enkel een betere plaats op de kandidatenlijst”. Voor de laatste maanden van deze legislatuur zal Chris, met onmiddellijke ingang zetelen als onafhankelijke. Ze benadrukte ook dat zij geen partijkaart nastreeft, niet van N-VA noch van Open VLD.

Met Chris haar nieuw statuut als onafhankelijke, verliest N-VA haar derde OCMW voorzitter binnen deze legislatuur.

Lange besprekingen
De Stabroekse Open Vld oud-schepen Pierre Bels was op de hoogte van haar teleurstelling en zocht contact met Chris Van Haute om te polsen naar een eventuele overstap. “Ze heeft geen problemen met sommige mensen binnen de Stabroekse N-VA en heeft daarom zeker niet onmiddellijk ja gezegd. Bovendien wilde ze alles netjes afhandelen en daarom heeft het weken, en vele gesprekken, geduurd vooraleer we van haar groen licht kregen. De volgende weken zullen we werken aan haar integratie binnen de Open Vld en nadien onze definitieve kandidatenlijst bekend maken. Daarop hadden we, zoals gebruikelijk, enkele plaatsen open gelaten bestemd voor verruimingskandidaten”. Lijsttrekker Raf Engels is tevreden met de komst van Chris Van Haute. “Het is een ervaren, en sterke, politica die zeker kan bijdragen om de Stabroekse Open Vld verder te laten groeien zodat we opnieuw kunnen deelnemen aan het beleid”. In 2016 zorgde Chris Van Haute voor een Vlaamse primeur toen ze voor de N-VA, bij gebrek aan andere valabele kandidaten, werd aangesteld als nieuwe OCMW-voorzitster en schepen voor Sociale Zaken, zonder dat ze zich in 2012 kandidaat had gesteld bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van opleiding is Chris programmeur analist en startte in 1988 bij de Generale Bank NV. Nadien was ze werkzaam als adviseur bij verschillende ondernemingen.

Open Vld Stabroek is klaar om opnieuw te besturen

De kandidatenlijst van de Stabroekse Open Vld is een mix van ervaring aangevuld met opvallend veel nieuwkomers. “Momenteel hebben we twee zetels. Met een zetel, of twee, extra kunnen we opnieuw bestuursverantwoordelijkheid opnemen. Stabroek verdient een Liberale inbreng in het gemeentebeleid” zegt voorzitter Philip De Smet.

Oud-schepen Raf Engels (62) is lijsttrekker en oud-schepen Pierre Bels (66) duwt de kandidatenlijst. Plaats twee is voor nieuwkomer Debby De Bruyn (45) gevolgd door gemeenteraadslid Sandy Bellengé (40). Daarna volgt Isabella Wouters (23) meteen ook de jongste kandidaat. Uittreden gemeenteraadslid Monique Hanswijk is wegens haar leeftijd geen kandidaat meer. De 14de plaats, aanvoerder van de tweede kolom, wordt ingenomen door Charlotte Van Neuten (24). De gemiddelde leeftijd van alle kandidaten is 47 jaar en acht nieuwkomers nemen voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Op onze kandidatenlijst staan nog enkele plaatsen open bestemd voor verruimingskandidaten. Binnen onze partij hoef je immers geen lidkaart te hebben om op de lijst te komen” zegt de voorzitter. Het verkiezingsprogramma van de Open Vld is opgebouwd rond vijf speerpunten die later in detail worden uitgewerkt. Deze speerpunten zijn: een vlotte en veilige mobiliteit, een modern personeelsbeleid ten dienste van de burger, veel zorg voor netheid, leefbaarheid en gezelligheid en ten slotte een gemeente waar het veilig en betaalbaar wonen is.

Lijst

1) Raf Engels (lijsttrekker)
2) Debby De Bruyn
3) Sandy Bellengé
4) Isabella Wouters
5)
6)
7) Yannick Gielis
8 )Frank Govers
9) Raf Van Nueten
10) Nadia Spiloes
11) Dave Serneels
12) Marina Van Der Linden
13) Yves Bels
14) Charlotte Van Nueten
15)
16) Nicole Geerts
17) Guy Bellengé
18) Kathleen De Backer
19)Guido Plompen
20) Magda Van de Wouwe
21) Paul Goesaert
22)Els Calle
23) Bert Horemans
24)
25) Pierre Bels (lijstduwer)

 

Vlaams Belang afdeling Stabroek stelt eerste vijf kandidaten voor

Eerste rij:  Odette Maes, Koen Van Gansen, Victor Dieltjens, Manuel Elst en Martine Wouters.
Tweede rij: Marina Mellaerts, Jef Leffelaer, Daphnè Peeters en Gerda Van Gansen

Op zaterdag 23 juni stelde Vlaams Belang afdeling Stabroek haar eerste vijf kandidaten van de verkiezingslijst voor. “Onze lijst is compleet met 25 kandidaten waarvan 3 uit Putte Kandidaten uit Hoevenen en Stabroek vervolledigen de lijst met een lichte meerderheid uit Stabroek” zegt lijstduwer Jef Leffelaer.

“Met de slogan “Stabroek is van ons”, trekt onze ploeg naar de verkiezingen” aldus lijsttrekker Manuel Elst.  “Vlaams Belang Stabroek wil dat onze gemeente een veilige, sociale, propere en herkenbare gemeente kan zijn en blijven!  Absoluut zeggen wij neen tegen verstedelijking en islamisering van onze gemeente. Vlaams Belang Stabroek wil overal waar het kan meewerken, maar zal in de eerste plaats de belangen van het Stabroekse volk verdedigen. Wij willen leven in een gemeente waar de mensen zich nog thuis kunnen voelen” aldus Elst.

Momenteel heeft Vlaams Belang 3 gemeenteraadsleden en 1 OCMW-raadslid. Ze hopen minstens 2 zetels extra binnen te halen.

Kandidatenlijst
1)Manuel Elst (lijsttrekker)
2)Odette Maes
3)Victor Dieltjens
4)Martine Wouters
5)Koen Van Gansen

25) Jef Leffelaer (lijstduwer)

 

 

 

N-VA Stabroek met 13 nieuwkomers naar de verkiezingen

vlnr.: Sarah Demartelaere (nieuwkomer), Thomas Meylaerts (lijstduwer), Veerle Nonneman (nieuwkomer),
Ludo Reyntjes (schepen), Rik Frans (burgemeester) en Jos Kauwenberghs (gemeenteraadslid)

N-VA Stabroek stelde maandagavond 4 juni haar verkiezingslijst voor waarmee zij op 14 oktober naar de stembus trekt. Burgemeester Rik Frans trekt de lijst en voorzitter N-VA Thomas Meylaerts bezet de 25ste plaats en is lijstduwer. De lijst omvat 10 kandidaten uit Stabroek, 13 uit Hoevenen en 2 uit Putte en is verdeeld onder 13 mannen en 12 vrouwen.

Nieuwkomers eerst
Bij N-VA Stabroek primeren de nieuwkomers voor de kandidaten met politieke ervaring. Van de 13 nieuwkomers krijgen 2 dames meteen een prominente plaats op de lijst. Veerle Nonneman (56) op plaats 2 en Sarah Demartelaere (33) op plaats 4. Schepen Ludo Reyntjens die An Vanalme eind 2016 opvolgde, staat op plaats 3.

Veerle en Sarah
Veerle Nonneman heeft een broodjeszaak, geen winkel maar een leveringstour tot ‘s middags. Ze is zeer actief in het verenigingsleven, lid van de Hoevense Gans en haar ouders baatten destijds het Schuttershof uit in Hoevenen. Sarah Demartelaere werkt op de personeelsdienst van Verwater en is naast haar werk sociaal geëngageerd. Ze gaat er ten volle voor om mee aan de kar te trekken. 

Familie
De familie De Martelaere – Bocken legt beslag op 3 plaatsen op de lijst. Michel Demartelaere op plaats 18, echtgenote Marleen Bocken op plaats 10 en dochter Sarah op plaats 4. Ook Jos Kauwenberghs en echtgenote Kristel Pittoors vinden we terug op de lijst.

Rentree
Opmerkelijk is dat Ludo Verschueren zijn rentree maakt. In 2012 behaalde hij 280 voorkeurstemmen en werd OCMW-voorzitter. Om gezondheidsredenen haakte hij na 6 maanden af. “Ludo beseft dat hij veel te vroeg de handdoek in de ring heeft geworpen. Hij is altijd de partij trouw gebleven” aldus Rik Frans. 

Wie we niet terugvinden op de lijst is Veerle Nuyts, schepen voor onderwijs, jeugdzaken, kinderopvang gezin. Haar werd geen plaats meer toegekend. Chris Van Haute, derde OCMW-voorzitter van deze legislatuur kreeg geen prominente plaats en staat op plaats 16. “Je hebt immers geen hoge plaats nodig om kiezers aan te trekken.”, geeft voorzitter Meylaerts nog mee. Nog een opmerkelijke verschijning op de lijst is Lutgarde Matthysen die in 2006 nog opkwam onder de kartellijst CD&V-Idee en daarvoor schepen was.  

N-VA haalde in 2012 10 zetels. “Wij hopen dit jaar nog 1 extra zetel binnen te halen”, aldus burgemeester Rik Frans.

Volledige lijst:
1) Rik Frans
2) Veerle Nonneman
3) Ludo Reyntjens
4) Sarah Demartelaere
5) Jos Kauwenberghs
6) Ludo Verschueren
7) Veerle Kwick
8) Patrick Kloeck
9) Jan Schouwaerts
10) Marleen Bocken
11) Danielle Logiest
12) Ines Van Putte
13) Gust Antonissen
14) Kristel Pittoors
15) Serge Van Bosch
16) Chris Van Haute
17) Yannick Willemstein
18) Michel Demartelaere
19) Lutgarde Matthysen
20) Peter Van Horebeek
21) An Sorée
22) Michaela Bruyninckx
23) Cindy Choubane
24) Steve De Waele
25) Thomas Meylaerts

Dansfestijn met ‘You can dance’

Op dinsdag 6 juni zetten de dansers van “You Can dance’, hun beste dansbeentjes voor op het podium in de Moorlandzaal te Stabroek. Het afgelopen seizoen hadden zij dan ook hard gewerkt om een prachtige show te kunnen neerzetten. De talrijke aanwezige genoten dan ook van het dansspektakel. Het werd een wervelende show, met kleurrijke belichting en hippe danskledij aangepast aan de muziek. Dansgroep “You Can dance” bestaat al meer dan 30 jaar en telt ongeveer een 80 leden. Zij worden onderverdeeld in tieners, kids en dames. Lesgeefster Elke Schevernels begeleidt de dansgroepen en wordt regelmatig bijgestaan door Zoë De Roover. Je hoeft niet altijd jong te zijn om te dansen. Ook de iets oudere dames kunnen er terecht. Rezy Boeckx, mama van Elke, was destijds balletdansers en het gevoel voor dansen en ritme zit nog steeds in haar. Zij danst samen met haar moeder Maria Van den Wyngaert (83 j) met de dames mee. Het oudste lid is Friedl De Vos, zij wordt 90 jaar. Helaas, wegens een ongeluk dat zij enkele dagen voor het optreden opliep, kon zij deze keer niet deelnemen aan het optreden. Zij kreeg een mooi bos bloemen als dank voor haar inzet.

Mountainbikers enthousiast over beklimming Hooge Maey

hoogemaey 1

[Not a valid template]

Zondag 2 oktober konden mountainbikers ter gelegenheid van de Open Bedrijven Dag het stort van de Hooge Maey opfietsen. Geen beklimming tussen rottend huisvuil of oude verroestte fietsen, maar een mooie beklimming op sintelpaden als was het een groene Alpenweide.
Het was druk tussen 8 en 9 uur in de Sportduif te Berendrecht, alwaar men zich moest melden om de doortocht op de Hooge Maey te kunnen maken. Een kleine duizend mountainbikers konden de tocht aanvatten en waren bij aankomst enthousiast en drongen aan op een tweede uitgave volgend jaar. “Die kans zit er wel in” – aldus Ben Simons, bezieler van dit mooi initiatief. “Nu was de tijd kort, maar er zitten nog meer mogelijkheden in dat gebied om er een mooie tocht van te maken, we zien wel wat volgend jaar ons kan brengen”.
Wie weet groeit hier een mooie mountainbikeklassieker uit die zowel het havengebied als de mooie bossen rondom Stabroek kan combineren.

Lukas en Wout koningen bij eerste editie mini-gansrijden te Stabroek

 

minigans stabroek

Zondag 25 augustus werd  de eerste editie van het mini gansrijden te Stabroek ingericht op de weide aan de drankenhal Vandermolen aan het Laageind te Stabroek. Ouders, gewezen koningen van  gansrijdersmaatschappijen, en vele sympathisanten kwamen de minigansrijders aanmoedigen.

Vanaf 13 uur werd de strijd aangevat en traden de allerkleinsten in de arena. Er werd getrokken en gesleurd maar de ganzennek was moedwillig. De snijmeesters prikten en sneden in de ganzennek maar het kopje begaf het niet.  Eindelijk kon dan toch rond 15 uur Wout Costermans  tot koning gekroond worden.

Daarna was het de beurt aan de ouderen.  Hier kwamen heel wat krachtpatsers in actie, en dat waren niet alleen jonge knapen, sommige meisjes moesten zeker niet onder doen en dwongen dan ook bewondering af bij de vele aanwezigen.  Ook bij de ouderen  werd het een lange en hevige strijd. Rond 18 uur mocht Lukas Hendrickx, de kroon en mantel  omhangen.

De ganse namiddag werd op ludieke wijze geanimeerd door de speakers van dienst Bart Simons en Peter Hendrickx.

Een uitgebreid verslag vind je in ons volgend magazine dat verschijnt op  6 september as.

1 2 3