Onderhandelingen in Polderdistrict moeilijk

In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wint N-VA (38,58 procent, goed voor zes zetels). Team 2040 volgt op een tweede plaats met 32,02 procent en krijgt vijf zetels. Vlaams Belang verliest en strandt op 17,66 procent. De partij haalt drie zetels. Ten slotte is er de lijst Burger Belangen die één zetel wint.
N-VA-lijsttrekker Rudi Sempels, maakte op het Antwerpse stadhuis de triomfantelijke intrede van topman Bart De Wever mee. Hij zei dat hij 633 voorkeurstemmen haalde. Of hij burgemeester van het Polderdistrict wordt hangt af ‘van de onderhandelingen die vanaf deze week worden gevoerd’, meent hij.
Er zijn niet veel coalities mogelijk. Ofwel wordt het een samengaan met Team 2040 (het kartel SP.A, Open VLD en CD&V), ofwel een combinatie met het VB, maar die wordt door de top van N-VA afgewezen. Een samengaan van Team 2040 met BBL brengt de stand op 6-6 met Vlaams Belang op de wip. ‘Het wordt een bijzonder moeilijke coalitievorming’, zei districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen die met zijn partners van CD&V en Open VLD bijeen was in de cafetaria van de Evenementenhal in Zandvliet. Zij zegden de voorstellen af te zullen wachten.
De top van Team 2040 zondagavond bijeen in de cafetaria van de Evenementenhal: voorstellen afwachten.
Soms lange rijen in Polderdistrict


Op de koer van De Schelde in Zandvliet was het een drukte van belang


Nog in het Polderdistrict was er enig ongenoegen in Lillo, waar de bewoners naar Berendrecht moesten om te gaan stemmen. Vermits er geen openbaar vervoer is, moesten zij per auto. Wie daarover niet beschikte reed mee met de auto van een goedwillige medebewoner. In de Polderdorpen verliep de kiesstrijd nagenoeg zonder herrie. Op de borden werden de ruimtenbehoorlijk verdeeld onder de verschillende partijen die aan de verkiezingen deelnamen.
In het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet Lillo stonden zondagvoormiddag bijna overal vrij lange rijen aan de kiesbureaus. Dat was het geval in CC De Schelde in Zandvliet en in het servicecentrum van seniorendorp Molengeest te Berendrecht. Nogal wat mensen hadden last van het nieuwe kiessysteem, zegde een van de voorzitters. In de Berenschool te Berendrecht gingen de handelingen vlot in bureau 121. Maar in de andere bureau’s vielen op een gegeven moment twee computers uit wat dan weer voor een lange slang zorgde. Even voor de middag was het euvel echter hersteld.Ook aan het dienstencentrum van de Molengeest was het druk door dat in de Berenschool 2 computers uitvielen was het in één van de bureaus aanschuiven geblazen


Laatste kans om te stemmen voor uw burgemeester


Zondag 30 september 11.00 uur

Vierde tussentijdse uitslag poll over de burgemeesters. U kan nog stemmen tot morgenvroeg 1 oktober 9 uur. Het heeft geen zin om 2 keer te stemmen want de dubbele stemmen worden eruit gefilterd.

Hier de top drie:

Brasschaat:
1. Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang)
2. Dirk de Kort (CD&V)
3. Joannes Sevenhans (Brasschatenaren Kartel)

Ekeren:
1. Marc Elseviers (CD&V)
2. Ronny Kruyniers ((SP.a)
3. Koen Palinckx (N-VA)

Kalmthout:
1. Inga Verhaert (SP.A)
2. Lukas Jacobs (CD&V)
3. Clarisse De Rydt (N-VA)

Kapellen:
1. Harold van der Kraan (SP.A en Groen)
2. Dirk Van Mechelen (Open VLD)
3. Valerie Van Peel (N-VA)

Polderdistrict:
1. Angie Bosmans (Vlaams Belang)
2. Marcel Bartholomeeussen (Team 2040)
3. Rudi Sempels (N-VA)

Stabroek:
1. Raf Engels (Open VLD)
2. Liesbeth Verhaert (CD&V)
3. Rik Frans (N-VA)

Cultuurschepen Romain Rul van Berendrecht-Zandvliet-Lillo steunt de vernieuwing binnen CD&V

Huidige Cultuurschepen Romain Rul neemt de  10 plaats in op de lijst van  team 2040  van Berendrecht-Zandvlie-Lilloplaats voor CD&V
De Schepen geeft hierbij aan dat hij de vernieuwing en verjonging volledig wilt steunen binnen CD&V voor het district Berendrecht – Zandvliet- Lillo  en dit na 12 jaar districtsbestuur.
Eerst al districtraadslid en toegevoegd collegelid en daarna als cultuurschepen, en hoopt een tweede zitje voor de partij te behalen door het gevoerde positief cultuurbeleid.
Het beleid dat hij als districtsschepen mee gevoerd heeft  in dit districtsbestuur was duidelijk gericht om met de coalitiepartners het district terug een meerwaarde te geven en het zelfvertrouwen van onze bewoners ten overstaan van de stad Antwerpen te verbeteren.
De opgestart van het nieuw te bouwen Cultuurcentrum mag dit jaar zeker het orgelpunt worden van het cultuurbeleid.
Als schepen kon hij rekenen op  een vlotte samenwerking binnen het cultuurgebeuren van het district, de bibliotheek, het cultuurcentrum en de culturele districtswerking.  
De integratie  en samenwerking  van  deze verschillende activiteiten  werd op poten gezet om  de culturele werking binnen onze gemeenschap verder uit te bouwen en te optimaliseren
Evens werden de culturele projectwerking van de verenigingen zoals recyclagekunst, kunstconcerten en culturele sociale verenigingen ondersteunt en werden de steeds wederkerende evenementen zoals Vlaanderen feest en Muziek in de wijk georganiseerd.
Participatie  bij evenementen met een bovenlokale culturele uitstraling kon en mocht binnen ons beleid zeker niet ontbreken zoals” Lillo boekendorp” -” Tuin en vijverweekend” – het “Keizerijden” –  “De sjachermarkt” en  het “Poldermuseum”
De leefgemeenschappen zoals Lillo, Berendrecht en Zandvliet hebben een rijk verleden waarvan we het erfgoed  dat we zeker moeten koesteren.  Het is een toeristische troef die we hebben getracht uit te bouwen tijdens deze bestuursperiode en dit  met een erfgoedwandeling en een recreatieve fietsroute rond dit thema.

Vlaams Belang Berendrecht – Zandvliet –Lillo stelt volledige lijst voor

Angie Bosmans  –  Zandvliet
Walter Sillis  – Zandvliet
Jenny Vekemans – Berendrecht
Sigrid Dua –  Berendrecht
Rudi Morganti – Berendrecht
Francine Sebrechts  –  Zandvliet
Branko Babic  –  Zandvliet
David de Backer  –  Zandvliet
Willem Bressinck –  Berendrecht
Gerda Rousseau –  Zandvliet
Albert Marien –  Zandvliet
Jossee Winne –  Berendrecht
Ken Notelteirs  –  Zandvliet
Nadia Driessens –  Berendrecht
An Van uffelen  –  Zandvliet

Uw gemeente na 6 jaar gewikt en gewogen


In het zicht van de gemeente- en districtsraadsverkiezingen van 14 oktober hebben onze medewerkers de bestuursakkoorden van zes jaar geleden onder het vergrootglas genomen. Zij zochten wat verwezenlijkt werd en wat in het dak bleef steken. Zo objectief als mogelijk (zelf hebben ze jarenlang de plaatselijke politiek gevolgd) maakten zij de balans op. Na wikken en wegen gaven zij een quotering: goed, middelmatig of onvoldoende.
In vier gevallen staat ‘klein duimpje’ in de hoogte. Het gaat om Brasschaat, Kapellen, Kalmthout en het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Het Stabroeks beleid werd als middelmatig beoordeeld. Het Ekers districtsbestuur kwam het slechtste uit de bus. Het kreeg een onvoldoende en een duim die naar omlaag wijst.

Lees er alles over in ons magazine van deze week. Uiteraard zullen betwistingen oprijzen alnaargelang de beoordeling bekeken wordt door meerderheid of oppositie, door mensen ook die zich op de een of andere manier benadeeld voelen. Laat ons gerust uw mening kennen. Wij publiceren ze op de website. Doe het kort en bondig, op een hoffelijke wijze. De beste en pittigste beoordelingen krijgen ook een plaats in ons magazine. Deze week hebben we dan ook geen pollvraag meer maar geef uw mening over uw gemeente.

N-VA Polder maakt kandidatenlijst bekend

Op de foto eerste rij v.l.n.r.: Willem Van Alsenoy, Marc Maes, Raf Crynen en Carl Geeraerts
Achteraan v.l.n.r.: Bertha Dierckx, Monique De Caluwe, “Trip” van de Ven en Rina Leunis

De N-VA Polder stelt haar kandidatenlijst voor voor de komende verkiezingen. Voor N-VA Polder staat de leefkwaliteit van de inwoners op de eerste plaats – met behoud van de open ruimte als inzet, en een ruimtelijk masterplan als instrument. De verstedelijking moet stoppen aan de districtsgrenzen. Verder benadrukken de kandidaten van N-VA Polder hun inspanningen voor veilige mobiliteit voor alle weggebruikers. In de volgende bestuursperiode moet het jeugdhuis een feit worden – tegelijk moet er structurele ondersteuning komen van alle verenigingen, op basis van duidelijke criteria. Oudere inwoners, tenslotte, moeten prioritair de kans krijgen om in het district te blijven wonen.

1. Rudi SEMPELS
2. Danielle MEIRSMAN
3. Gert VAN HERCK
4. Linda MARIEN
5. Marc MAES
6. Peggy DE SOUTER
7. Carl GEERAERTS
8. Monique DE CALUWE
9. Rina LEUNIS
10. Jan DE SCHEERDER
11. Gerard “Trip” VAN DE VEN
12. Tamara PAENEN
13. Raf CRYNEN
14. Bertha DIERCKX
15. Willem VAN ALSENOY

Voor de gemeenteraad: 13. Danielle MEIRSMAN en 29. Willem VAN ALSENOY

Provincieraad: 14. Rudi SEMPELS

Barones Antoinette Pecher als onafhankelijke op Stadslijst

Barones Antoinette Pecher zal als onafhankelijke op de Stadslijst Antwerpen  staan. Dat heeft schepen Lauwers meegedeeld. Antoinette , die in Lillo woont, staat al lang in de Antwerpse politiek. Als vertegenwoordigster van de PVV (nu Open VLD) was ze 24 jaar gemeenteraadslid.  Naar eigen zeggen is ze Liberaal sinds 1846. Ze ijvert voor meer vrouwen in de politiek, en pleit nu ook voor meer politiek actieve senioren.
Ze krijgt plaats 44.


Lijst N-VA Polder goedgekeurd


Het bestuur van N-VA Polder keurde deze week unaniem de ontwerp-kandidatenlijst goed zoals die werd voorgelegd door de werkgroep lijstvorming.

Rudi Sempels, met zijn tien  jaar ervaring in de districtsraad, wordt de lijsttrekker van de dynamische N-VA ploeg.

Voor districtsschepen Danielle Meirsman wordt 2013 de stap naar een vijfde legislatuur. De derde plaats is voor Gert Van Herck, mede-oprichter van de N-VA afdeling in de polder. Linda Mariën deed ervaring op in de N-VA afdeling van Ekeren en wil zich nu voor de inwoners van het polderdistrict inzetten.  Willem Van Alsenoy, voormalig districtsraadslid en voorzitter van de polderse N-VA afdeling, zal de lijst duwen.

Eén van de speerpunten in het programma van N-VA Polder is o.m.de opmaak van een ruimtelijke structuurschets voor Berendrecht-Zandvliet-Lillo, actiepunt dat overigens door N-VA Antwerpen is opgenomen in het stedelijk programma.

vlnr.: Linda Mariën, Gert Van Herck, Danielle Meirsman en Rudi Sempels

Lijst Team 2040 in Berendrecht–Zandvliet-Lillo bekend

De lijst van Team 2040 (Sp.a. met CD&V en Open VLD) in Berendrecht–Zandvliet-Lillo is bekend.

 1. Marcel Bartholomeeussen Sp.a
 2. Sandra Suykerbuyck CD&V
 3. Dirk Daems Open VLD
 4. Karel Hendrickx Sp.a
 5. Nathalie Aertssen Sp.a
 6. Zander Vliegen Sp.a
 7. Jean-Pierre Nduwumwami CD&V
 8. Martine Schuer Open VLD
 9. Remy Van Gemert Sp.a
 10. Romain Rul CD&V
 11. Nancy Driessens Open VLD
 12. Katleen Nouten Sp.a
 13. Sophie Van Dorst CD&V
 14. Evelien Durinck Sp.a
 15. Roger Dons Sp.a

In een folder in alle bussen gaan ze onder de slogan ‘Samen sterk voor de Polder’.

Er staat ook een verklaring in die als volgt luidt: ‘Sp.a, CD&V en Open VLD bundelen de krachten in Team 2040. We staan in Berendrecht, Zandvliet en Lillo op 14 oktober op één lijst. De voorbije zes jaar hebben we in de Polder bewezen dat het loont om in vertrouwen samen te werken, over de partijgrenzen heen. Dat willen we met Team 2040 ook de komende zes jaar blijven doen. Want onze gezamenlijk inzet voor het district en zijn inwoners – ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht of overtuiging – gaat voor op onze ideologische verschillen. Altijd.’

1 2 3 4 5