Angie Bosmans van het Vlaams Belang wordt gemeenteraadslid

De 29-jarige Angie Bosmans, uit Zandvliet, zal het onlangs overleden VB-raadslid Staf Neel opvolgen in de Antwerpse gemeenteraad. De eerste opvolger, Kris Luyckx uit Ekeren, blijft zetelen als OCMW-raadslid.
Een en ander is vrijdagmiddag 13 juli, in Berendrecht meegedeeld door VB-kopstuk Filip Dewinter die de lijst van zijn partij voor het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo bekend maakte.
Angie Bosmans zal tot de vorming van een nieuwe gemeenteraad in 2013 als enig Polders raadslid in het stadhuis zetelen. Zij is al geruime tijd voorzitter van de VB-fractie in de districtsraad, en trekt de districtslijst van haar partij die 15 leden telt, van wie op dit ogenblik 13 ingevuld zijn. Voor de nog openstaande plaatsen wordt o.m. gezocht naar een iemand van het kleinste dorp Lillo. De overige kandidaten zijn afkomstig uit Zandvliet en Berendrecht.
De lijst wordt geduwd door Ann Van Uffelen (44) dochter van wijlen de legendarische Zandvlietse figuur Toon van Uffelen. Opvallend is dat de zevende plaats wordt ingenomen door een allochtoon, de 34-jarige uit Servië afkomstige Branko Babic, een arbeider uit Zandvliet. ‘Wij zullen meer van dergelijke goed ingeburgerde mensen op onze lijsten zetten’, zei Dewinter. Zij zijn Vlaming onder de Vlamingen en verdienen ons respect.’ De VB-kopman verwacht bij de komende verkiezingen een daling voor zijn partij die zes jaar geleden in  het Polderdistrict 29% haalde en zes raadsleden. Nu wordt gedacht aan 15 tot 20 procent en vier tot vijf verkozenen. (SDL)

Lijst Burgerbelangen district Berendrecht, Zandvliet en Lillo

De Lijst Burgerbelangen district Berendrecht, Zandvliet en Lillo stelt de verkiezingslijst voor
Deze lijst is uit uiteraard niet bindend daar de lijsten pas 15/16-09-12 binnen moeten

1° Steven Van Dieven

2° Gerda Durinckx
3° Frank Frederickx
4° Severine Vanheste
5° Steffi Dilewijns
6° Hellemans Davy
7° Peter Buytaert
8° Robby Lamoury
9° Jorn Van de Venne
10° Robby Berben
11° Els Van Dijck
12° Caroline Meirsman
13° Inge Gijs
14° Tamara Verdonck
15° Sandra Vangrieken

N-VA maakt belangrijkste namen op lijsten bekend


Bij de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) werd zaterdagmiddag een belangrijk deel van de Antwerpse N-VA-lijsten voor de komende verkiezingen bekend gemaakt door kandidaat burgemeester Bart De Wever.

De Polder blijkt goed vertegenwoordigd. De districtsraadslijst Berendrecht-Zandvliet-Lillo wordt geleid door Rudi Sempels uit Berendrecht, die reeds 10 jaar in de districtsraad zetelt, Op de lijst voor de gemeenteraad staat stadsschepen Ludo van Campenhout , gekend als deelnemer aan het gansrijden,vierde. Districtsschepen Danielle Meirsman komt op de dertiende plaats.
Sabine Coene uit Ekeren staat twintigste. Koen Palinckx, districtsschepen in Ekeren trekt de lijst in zijn distrrict. Hij staat ook op de provincieraadslijst die ngetrokken wordt door Luc Lemmens. Derde op deze lijst is Eric Janssens, gewezen directeur van BASF. De volledige lijsten worden later bekend gemaakt. (sdl)

Rudi SempelsDanielle Meirsman
Team 2040 in Berendrecht-Zandvliet-Lillo

De ploeg van drie partijen met aanhangers die opkomt onder de naam Team 2040

In Berendrecht-Zandvliet-Lillo komen de SP.a, CD&V en Open VLD bij de verkiezingen samen op onder de naam ‘Team 2040’. Lijsttrekker is districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen (SP.a). Hij wordt gevolgd door Sandra Suykerbuyk van de CD&V. Schepen Dirk Daems (Open VLD) komt op de derde plaats.
De huidige voorzitter van de districtsraad, Karel Hendrickx en Zander Vliegen (beiden SP.a) zullen belangrijke plaatsen innemen. Dat geldt ook voor districtsschepen Rul (CD&V) en raadslid Nathalie Aertssen. De definitieve samenstelling  van de lijst wordt begin juni bekend gemaakt. Hoe dan ook zal hij 8 kandidaten van de SP.a-strekking tellen, 4 van CD&V en 3 van Open VLD. Er zijn vijftien zetels te begeven.
Wie lijstduwer wordt is niet geweten. Het zal in ieder geval iemand van de socialisten zijn vermits de laatste twee plaatsen ingenomen worden door kandidaten van de SP.a. ‘Een coalitie met andere democratische partijen in het district zal worden getoetst op hun meerwaarde en programma’ zei Bartrholomeeussen. Het gaat dan om de lijst Burgerbelangen en om Polderbelangen.

1 3 4 5