Nog geen eensgezindheid in Polderdistrict

In een  persmedeling van maandag 26 november zegt Team 2040 recent de “voorbereidende tekst” ontvangen te hebben van N-VA Polder voor coalitiebesprekingen.
 In de loop van de week zal het team 2040 deze nota analyseren en bijsturen volgens zijn inzichten van team 2040. ‘In de voorbereidende gesprekken zijn een aantal knelpunten duidelijk tot uiting gekomen en deze vinden wij opnieuw terug in vermelde voorbereidende tekst’, luidt het. 

Programma’s lopen samen

De programma’s van N-VA en Team 2040 lopen wel op een groot aantal vlakken samen maar een 3-tal thema’s, die van groot belang zijn voor de verdere toekomst van ons district, vragen om een verduidelijking ten gronde. Over deze thema’s werd nog geen eensgezindheid bereikt.’ Aldus de nota van Team 2040, waarin echter niet nader gezegd wordt over welke knelpunten het gaat.

Niet over het ijs van één nacht

Voorzitter Marcel Bartholomeeussen voegt er aan toe ‘niet over het ijs van één nacht te willen gaan maar te opteren voor een bespreking ten gronde met goed voorbereide participanten en goed uitgewerkte documenten.’ Hij roept ook op om een goed uitgewerkt bestuursakkoord te maken, gedragen door een ruime meerderheid. ‘Dat is de sleutel tot succes en iedere bewoner van het district heeft het recht om goede, deskundige en ervaren districtsbestuurders te hebben’. ‘Deze laatsten moeten er alles aan doen om de belangen van hun district overal te verdedigen’, aldus Marcel Bartholomeeussen.
 ‘Daarom werken wij geduldig aan een consensusvoorstel dat voorgelegd wordt op de volgende coalitiebespreking ’.
Wanneer deze doorgaat is nog niet geweten. Verschillende deelnemers konden de vooropgezette datum van 3 december niet aanwezig zijn.

Stilte rond knelpunten 

Bij N-VA werd eerder al een verduidelijking gevraagd over een aantal punten. Voorzitter Willem Van Alsenoy van N-VA-Polder sprak van een constructief gesprek,“dat veel te maken heeft met het voorbereidend werk van beide partijen’’
Ook bij N-VA wordt het stilzwijgen bewaard over mogelijke knelpunten.(sdl)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.