Ruiterhal gesloten door stabiliteitsprobleem

 Uit een inspectie is gebleken dat de Ruiterhal in het gemeentepark van Brasschaat kampt met stabiliteitsproblemen, zonder direct instortingsgevaar. Het gemeentebestuur heeft daarop de onmiddellijke beslissing genomen het gebouw tijdelijk te sluiten om veiligheid van bezoekers, gebruikers en personeel te laten primeren. Er wordt een tweede onderzoek opgestart in de komende weken. 

 De resultaten van de preventieve stabiliteitsstudie zijn gisteravond in een extra zitting van het schepencollege besproken. Daaruit blijkt dat er een probleem is met de stabiliteit van het gebouw zonder dat er een direct instortingsgevaar is. Het advies van de uitvoerend ingenieur is om voorlopig geen events meer te organiseren in de zaal. 

 Dat advies werd per direct opgevolgd door het college in overleg met de eigen deskundigen. Als extra maatregel worden ook de personeelsleden die werken in de Ruiterhal op andere locaties ondergebracht. 

Gevolgen voor komende events 

Alle komende evenementen die ingepland staan in de Ruiterhal zullen voorlopig niet kunnen doorgaan. De sluiting van de Ruiterhal zal mogelijks voor langere tijd zijn. Eerst moeten de resultaten van het tweede onderzoek binnenkomen voor dat het duidelijk zal zijn welke maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid te garanderen. 

De gemeente neemt meteen contact op met de organisatoren en klanten van komende evenementen die al een boeking of reservatie hadden in de zaal. Voor zoveel mogelijk voorstellingen en andere activiteiten wordt een alternatief gezocht. Onze diensten van Cultuur, Sport en Jeugd zijn daar momenteel volop mee aan de slag. 

Met vragen rond een huidige reservatie, tickets of boeking van de Ruiterhal kan contact opgenomen worden met het Cultuurcentrum op 03 650 03 40 

Brasschaat start met plogging

Het gemeentebestuur van Brasschaat pakt zwerfvuil digitaal aan. Via de app WePlog kan iedereen eenvoudig zwerfvuil ruimen of ploggen. Je kan zien welke straten in jouw buurt al schoongemaakt (geplogd) werden. Voor gemeentebesturen is het een handige tool waarmee ze tijd en middelen besparen.

In Brasschaat zijn spontaan enkele zwerfvuilvrijwilligers van start gegaan zodra zij via Facebookgroepen vernamen over de voordelen van de app. De laatste zes weken slaagden ze er in om met slechts een vijftal gebruikers gezamenlijk gemiddeld 10 WePlog sessies per week een groene score te bereiken van 20%. Dat wil zeggen dat 1 straat op 5 geruimd werd in die periode.

Nu Brasschaat een samenwerking start met WePlog kan de gemeente ook via de app het dashboard gebruiken en zo parameters aanpassen om een slim en efficiënt zwerfvuilbeleid te monitoren en bij te sturen. 

De app ‘WePlog is eenvoudig en gebruiksvriendelijke en houdt anoniem data bij over elke plogbeurt. Alle gebruikers zien via een overzichtelijke kleurcode waar er in hun buurt recent geplogd werd en welke straten nog een opruimbeurt moeten krijgen. Een leuk extraatje is dat je als gebruiker kan zien hoeveel kilometer je al geplogd hebt. Met de app ontstaat ook een groeiende community van mensen die zelf actie ondernemen tegen zwerfvuil.

Voor ploggers is de app volledig gratis. Je kan de app downloaden via de App Store van Apple of via de Google Play Store.

De gemeentelijke opruimdiensten kunnen via de app doorgeven waar er reeds zwerfvuil werd geruimd. Zo kunnen de opruimbeurten op elkaar afgestemd worden en krijgen we een mooie synergie. Omdat we op deze manier alle opruimbeurten registreren, kunnen we in de toekomst makkelijk gerichte acties uitvoeren.“, stelt schepen van Afvalbeleid Myriam Van Honste. 

Leer info: www.weplog.be 

Actie Hyena tegen diefstal in woningen 

 

Afgelopen zaterdag vond er een gezamenlijke actie door de politiezones Brasschaat en Schoten plaats in samenwerking met de politieafdeling van Campus Vesta. De actie had in eerste instantie de strijd tegen ‘diefstal in woningen’ op het oog maar richtte zich bij uitbreiding op andere fenomenen.

De actie bestond uit de inzet van 47 politiemensen en vond plaats tussen 16u30 en 23u. Er werd gepatrouilleerd in inbraak- en overlastgevoelige wijken en op verschillende locaties werden ook controledispositieven ingericht waar personen en voertuigen werden gefouilleerd, dan wel doorzocht. 

Resultaten 
423 personen werden onderworpen aan een alcoholtest. Hierbij werden 93 personen en 59 voertuigen uitgebreider gecontroleerd. 
Hierbij werden volgend overtredingen vastgesteld: 2 x positieve ademanalyse; 1 x onmiddellijke inning reproductie; 1 x PV vervallen keuring; 3 x PV drugs in het verkeer; 1x onmiddellijke inning inschrijvingsbewijs; 1 x onmiddellijke inning ontbreken van vervoersvergunning; 1 x onmiddellijke inning gordeldracht; 1 x onmiddellijke inning kinderbeveiligingssysteem niet aanwezig; 1 x PV vervallen keuring / gordeldracht / kinderbeveiligingssysteem niet aanwezig; 1 x PV geen houder rijbewijs (voertuig getakeld); 3 x PV bezit van verdovende middelen (cannabis)

 Weekend zonder alcohol, de resultaten te Brasschaat 

Het voorbije weekend werd een Weekend zonder alcohol georganiseerd, van vrijdagavond 10 tot maandagochtend 13 januari, een geïntegreerde actie tussen de federale politie en de lokale politie. 
Het startschot voor deze actie werd gegeven in Brasschaat in aanwezigheid van minister Peeters, gouverneur Berx, bestuurlijk directeur coördinator Gunst en waarnemend burgemeester Philip Cools.

Verkeersveiligheid, een topprioriteit in Brasschaat 

De lokale politie van Brasschaat draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel en het werd dan ook opnieuw als prioriteit opgenomen in het zonaal veiligheidsplan (2020-2025). Met deze acties willen we bestuurders vooral sensibiliseren om niet te rijden als men gedronken heeft. 

Resultaten weekend zonder alcohol 

In Brasschaat werden in totaal: 
– 1373 personen gecontroleerd
– 1,2% had teveel gedronken 
– 5 rijbewijzen werden ingetrokken voor de duur van 15 dagen 
– geen vaststellingen met betrekking drugs in het verkeer. 

Vlucht bestuurder eindigt in de berm 

Een bestuurder probeerde vrijdagavond de controle te omzeilen en sloeg met zijn wagen op de vlucht. De lokale politie zette de achtervolging in. De bestuurder weigerde nog steeds te stoppen en dit werd hem fataal. Hij reed naar de talud ter hoogte van de HST en stortte met zijn wagen de afgrond in. Toen de politie tot bij de auto geraakte, bleek de bestuurder reeds verdwenen te zijn. Er werd een zoeking opgestart met ondersteuning van een speurhond maar zonder positief resultaat. Inmiddels werd de bestuurder geïdentificeerd en loopt het onderzoek verder. 

112.515,55 euro voor Brasschaatse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 112.515,55 in het Gemeentelijk Instituut, de gemeentelijke basisschool in Mariaburg en Mater Dei Heide in Brasschaat. Het geld wordt gebruikt voor de renovatie van de verwarmingsinstallaties in de gemeentelijke scholen en de verwijdering van asbest in Mater Dei Heide. “Deze investering is heel welkom”, zegt Inez Ven, bevoegde schepen van onderwijs, van N-VA-Brasschaat. “Vlak voor Kerst is dit heel goed nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van de 3 Brasschaatse scholen”.
Wie wil investeren in onderwijskwaliteit, moet ook investeren in de kwaliteit van de gebouwen van ons onderwijs. Dat is precies wat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) doet.
“Hier is echt nood aan”, zegt Inez Ven. “De scholen leveren fantastisch werk, maar kunnen deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken. Goed nieuws voor de hele gemeente”.
In totaal voorziet minister Weyts deze regeerperiode maar liefst een half miljard euro voor schoolgebouwen. “N-VA-Brasschaat is heel blij dat de minister ook denkt aan onze scholen”, besluit Inez Ven.

Vioolstrijkers zamelen geld in voor De Warmste Week

 

Onder impuls van enkele leerkrachten ‘viool’ werden er de voorbije jaren in de Brasschaatse Academie voor Muziek en Woord op kleine schaal oefenmarathons georganiseerd. Per minuut dat er geoefend werd op de viool, zochten leerlingen sponsors om zo “al spelend” geld in te zamelen voor  De Warmste Week.  

Ook dit jaar kreeg die actie veel bijval bij de andere instrumentklassen. Zo werd er veel geld ingezameld voor de Warmste Week 2019. Maar liefst 8 172,42 euro werd ingezameld voor Music Fund, een organisatie die aan jongeren in conflictgebieden of in achtergestelde gebieden de kans geeft om in goede of best mogelijke omstandigheden muziek te maken. Ze verzamelen muziekinstrumenten en sturen deze instrumenten naar muziekscholen en sociaal-artistieke projecten in het Zuiden.

Naast de oefenmarathons werden er een 16-tal concerten georganiseerd. Er werd gemusiceerd, gestreken, geblazen, getokkeld,… En daarnaast werden cakes gebakken, snoeppakketjes gemaakt, muffins gebakken, lekker hapjes gemaakt enz…

Met dank aan het ganse team van leerkrachten en leerlingen die zich inzetten voor de Warmste Week 2019!

 

Brasschaat wint de ‘sporters beleven meer’ award 2019

Brasschaat werd samen met 40 andere steden en gemeenten uit onze provincie door Sport Vlaanderen gehuldigd in een feestelijke belevingsavond. Brasschaat ontving  de ‘sporters beleven meer’ award 2019.

Ook in 2019 daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse steden en gemeenten uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-award. Wie erin slaagde om vijf van de zeven voorgestelde uitdagingen tot een goed einde te brengen, mag zich een jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente noemen.

41 steden en gemeenten uit de provincie Antwerpen engageerden zich om minstens vijf van de zeven uitdagingen tot een goed einde te brengen: een G-sportinitiatief organiseren, inwoners stimuleren om op een originele manier foto’s op sociale media te delen, gezinnen aan het sporten krijgen, de maand van de sportclub coördineren, schoolsport promoten, een belevingsactiviteit in de natuur op poten zetten en werken rond sporten op het werk. 34 gemeenten slaagden in hun opzet, waaronder Brasschaat.

In 2020 gaat de Brasschaatse sportdienst verder met haar missie om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Een nieuw jaar, nieuwe voornemens, …. Sporters beleven meer!

 

Brasschaats meerjarenplan: N-VA en Open VLD leiden “investeringscoalitie”

BRASSCHAAT – De gemeenteraad keurde maandag 16 december het financiële meerjarenplan goed.

Het plan voorziet in ambitieuze maar realistische investeringen en dit zonder verhoging van de Aanvullende Personenbelasting en zonder verhoging van de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing.

In het oog valt het schoolproject Kaart, dat voor de gemeente budgetneutraal zal zijn na ontvangst van de subsidies van de hogere overheid en de verkoop van grondaandelen. Het bestaande bos blijft na de realisatie van het project bewaard en ook behoudt zaal Berkenhof haar huidige functie.

Heel wat aandacht gaat ook naar Sport en Jeugd: er wordt voor € 250.000 geïnvesteerd in

het lokaal van de Jobertus scouts en jaarlijks wordt € 50.000 uitgetrokken voor andere jeugdinfrastructuur. De voetbal-fusieclub Excelsior Mariaburg mag zich verheugen op een toelage van € 286.000. Met de uitvoering van het masterplan park wordt een bedrag uitgetrokken van 2,7 miljoen euro voor sport en cultuur, waar we na de bevraging in verband met het LDW-stadion en de Ruiterhal de beslissing nemen of we overgaan tot renovatie of nieuwbouw.

Het Brasschaatse gemeentebestuur doet een bijzondere inspanning om het winkelgebied te ondersteunen met shopping activiteiten en thematische sfeerperiodes. Zo wil men het winkelen nog aangenamer maken en ondernemers aanmoedigen om te blijven investeren in Brasschaat.

De investeringscoalitie van N-VA en Open VLD plant deze legislatuur ook heel wat wegen- en rioleringswerken en de aanleg van voet- en fietspaden. Zo worden onder meer de Brechtsebaan, Lage Kaart, Hemelakkers, Voshollei en het Dr. Roosensplein en Armand Reusensplein aangepakt. In totaal gaat het om een investering van meer dan € 20 miljoen.

In het Meerjarenplan is eveneens een belangrijk budget voorzien voor de werking van het OCMW, alsook voor de ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare alleenstaanden, gezinnen en jongeren. Er is aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van nieuwe locaties voor kinderopvang in Brasschaat en er wordt nog meer ingezet op buitenschoolse opvang. Geld wordt ook uitgetrokken voor de werking van de drie dienstencentra, die steeds meer bezoekers trekken.

Duurzaamheid en klimaat tenslotte staan ook op de agenda. Voor het behalen van de doelstellingen in het burgemeestersconvenant werken we o.a. samen met de Groene 5 en de Provincie Antwerpen. Om de hoeveelheid restafval beter te beheersen gaat men over tot de invoering van Diftar met weging. Voor de openbare verlichting wordt voor € 820.000 geïnvesteerd in ver”led”ding.

Er wordt ook fors geïnvesteerd in “Veiligheid”.  Bovenop de werkingskosten voor de Politie voorzien we voor de periode 2020-2025 een investeringstoelage van 2.423.000 euro.  Deze middelen zullen ingezet worden om onze 3 prioriteiten meer kracht bij te zetten: Verkeersveiligheid, Drugs en overlast en intrafamiliaal geweld.  Verder willen we werk maken van een fusie van de politiezones.
Voor de werking van de brandweerzone Rand voorzien we voor de jaren 2020-2025 een investeringstoelage van 2.895.000 euro.

Deze investeringscoalitie is er van overtuigd dat op het einde van de lopende legislatuur Brasschaat een nog veiligere gemeente zal zijn waar het goed is om te wonen, te werken en te ondernemen.

 

Mooie cheque voor Rotonde 

 Pascal Devers, Veerle Van Leuven, Gunther Van Velthoven, Bob Geysen, Ans VT,
Lore Vansteenkiste, Dirk de Kort, Niels de Kort

Tijdens het jaarlijkse SPORTGALA van zorgvoorziening Rotonde, op vrijdag 13 december,  werd de opbrengst van de G-wielerwedstrijd “Rotonde Classic” overhandigd. Organisator Pascal Devers en zijn vrijwilligersteam hebben een cheque ter waarde van € 7.000 kunnen overhandigen aan de cliënten van Rotonde Brasschaat. “Als organisator wil ik iedereen bedanken voor de steun aan de G-Sporters. Ook dank aan het gemeentebestuur van Brasschaat voor de steun aan ons evenement voor de G-Sport”, aldus Pascal Devers. 

De opbrengst zal gebruikt worden voor de aankoop van een OPair 3 rolstoelfiets waarmee de rolstoelgebruiker vervoerd kan worden en een Twinny tandem zodat mensen met een verstoord evenwicht of slecht dieptezicht in het verkeer kunnen fietsen. 

“Deze wielerwedstrijd is een prachtig initiatief. Ik ben zeer tevreden met de extra centen die we ophalen. Maar ik vind het minstens even belangrijk dat G-wielersport een zichtbare plaats krijgt binnen de gemeente en dat iedereen hieraan kan deelnemen” zegt Dirk de Kort, voorzitter Rotonde vzw.

De derde editie van Rotonde Classic zal doorgaan op zondag 14 juni 2020. Het wordt een herkansingswedstrijd voor het WK in Oostende. 

Stichting De Kleine Strijders schenkt speelgoedpakketten aan AZ Klina

Stichting De Kleine Strijders reikt AZ Klina de hand. Samen willen we een ziekenhuisverblijf voor jonge patiëntjes en hun omgeving zo aangenaam mogelijk maken. Dankzij Toon Verheijen en Joyce De Sager van De Kleine Strijders, krijgen de patiëntjes én hun ouders bij een overnachting op de kinderafdeling voortaan een geschenkje.

Het leek een vroeg kerstcadeau: Toon Verheijen en Jocye De Sager van De Kleine Strijders schonken speelgoedpakketten aan de kinderafdeling van AZ Klina. Die zijn bestemd voor de kleine patiëntjes en hun broertjes en zusjes, terwijl de ouders een verzorgingsset krijgen. Marijke Michielsen, hoofdverpleegkundige op de kinderafdeling, is in de wolken met het gulle gebaar. “Dit is een prachtig initiatief, dat we in de toekomst samen verder gaan uitwerken”, zegt Marijke Michielsen. “We zijn de stichting erg dankbaar dat we onze patiëntjes, hun ouders en broers en zussen met kleine attenties en speelgoedjes extra kunnen ondersteunen. De Kleine Strijders hanteren de leuze ‘Zodat elk kind, kind kan zijn’. Ook bij AZ Klina doen we daar alles aan.”

Op dat vlak speelt Greet Augustyns, spelbegeleider op de kinderafdeling, een grote rol. “Ik probeer elk kind het juiste aan te reiken: dat kunnen blokjes zijn, maar ook kleurplaatjes of een boekje”, zegt Greet Augustyns. “In ons atelier kunnen ze zich creatief uitleven. Als het kind begint te spelen en zich amuseert, zal het zich automatisch beter voelen. En dat straalt positief af op de ouders. Met deze speelgoedpakketten gaan ze heel blij zijn. Dit gaat mooie momenten opleveren voor het hele gezin.”

Als oprichters van Stichting De Kleine Strijders, hebben Toon Verheijen en Joyce De Sager zelf ervaren hoe stressvol een ziekenhuisopname kan zijn voor kinderen en hun omgeving. “In september 2016 kregen we een tweeling”, zegt Joyce. “Alles ging perfect, tot bij Maartje een hartruis werd vastgesteld. Ze bleek een zware hartafwijking te hebben en werd met spoed naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven gebracht, waar ze maandenlang op intensieve zorgen verbleef. De zorg voor Maartje was fantastisch, maar we merkten weinig aandacht voor de ouders, broers en zussen, terwijl zij het wel mee dragen. Daarmee willen we geen enkel verwijt maken, naar geen enkel ziekenhuis. Met onze stichting willen we een ziekenhuisverblijf aangenamer maken en de stress wat wegnemen.”

Dat doen Toon en Joyce met allerlei kleinere projecten. “Onze speelgoedpakketten zijn zo samengesteld dat de zieke kindjes samen met hun boers en zussen kunnen spelen”, zegt Toon. “Ze krijgen ook strijdersmedailles. Voor de ouders voorzien we verzorgingssets. En we werken nog aan een dagplanner die het kindje samen met zijn ouders of de verpleging kan invullen, en waarop het ook kan aangeven hoe het zich voelt.”

 

1 2 3 68