Fossielvrij verwarmen tegen 2050 en mouterij Dingemans en PITO aansluiten op groot warmtenet

Vertegenwoordigers van de zeven gemeenten en gedeputeerden van de provincie.

Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem gaan vraag en aanbod van warmte beter op elkaar afstemmen. Met een regionaal warmteplan onderzoeken de gemeenten tot op straatniveau wat de beste optie is om woningen en gebouwen tegen 2050 fossielvrij te verwarmen. Het warmteplan is uitgewerkt samen met de provincie Antwerpen Deze samenwerking kadert binnen het Energielandschap Noordertuin, dat als doel heeft om het energiebeleid ruimtelijk aan te pakken.

Energielandschap Noordertuin is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de 7 gemeenten. “80 procent van het energieverbruik van gebouwen gaat naar de verwarming van ruimtes en naar sanitair water. Met een doordacht warmteplan kunnen de gemeenten hun energieverbruik drastisch naar beneden halen. Buurgemeenten kunnen de lokale energievraag en het aanbod beter op elkaar afstemmen en zelfs energiebronnen delen”, legt gedeputeerde Luk Lemmens uit.

Wat doet Kapellen?
Gemeente Kapellen zet zich in het regionaal warmteplan in voor het stimuleren van warmtepompen bij tertiaire gebouwen. Kapellen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de vernieuwing en het fossielvrij maken van hun eigen patrimonium. De gemeente is daarom binnen Energielandschap Noordertuin de trekker van de warmtekans.

Stimuleren van warmtepompen bij tertiaire gebouwen
Tertiaire gebouwen zijn onder meer kantoren, hotels en openbare gebouwen. Doorgaans zijn dat grotere gebouwen met dus ook een grotere warmtevraag. Wanneer je deze grote gebouwen aansluit op een duurzame warmtebron als een warmtepomp, dan heeft dat meestal een relatief groot effect op het gemeentelijke energieplaatje. Kapellen kan zo zijn ervaring met de eigen gemeentelijke gebouwen inbrengen wanneer andere tertiaire gebouwen op het grondgebied ook op warmtepompen overschakelen.

Luc Devriese, verantwoordelijk schepen voor Energie en Duurzaamheid.

“In Kapellen halen we ongetwijfeld de grootste warmtewinst uit een sterke groei van individuele warmtepompen in woningen. We hebben met onze nieuwe gebouwen zoals de polyvalente zaal LUX en het administratief- en dienstencentrum ook al ervaring opgedaan met koude- warmteopslag. Er is bovendien potentieel in andere tertiaire gebouwen van onze gemeente.   We zetten hier verder op in en delen onze ervaringen en kennis graag met de andere Noordertuingemeenten”, zegt Luc Devriese, verantwoordelijk schepen voor Energie en Duurzaamheid.

Wat doet Stabroek?
In Stabroek vind je naast residentiële warmtevragers ook enkele grote industriële spelers. Deze industriële bedrijven zijn verantwoordelijk voor bijna een derde van de warmtevraag van de gemeente. Wanneer zij overschakelen naar een duurzame warmteoplossing, heeft dat meteen een positieve impact op het gemeentelijke energieverbruik. Stabroek zet zich daarom in om de mogelijkheden van een warmtenet met industriële afnemer te verkennen.

Milieuschepen Ludo Reyntjens

Milieuschepen Ludo Reyntjens: “Het regionaal warmteplan en de realisatie ervan dragen bij aan ons gemeentelijk klimaatplan. Het leert hoe we, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kost, onze woningen en gebouwen tegen 2050 kunnen verwarmen zonder aardgas. In Stabroek liggen heel wat kansen. Het is een kwestie van op het juiste moment in te zetten op de juiste kans. Er kunnen veel woningen klaargestoomd worden voor een warmtepomp. Er zijn collectieve mogelijkheden, zoals kleinere warmtenetten met warmte uit geothermie. We onderzoeken ook om Mouterij Dingemans en PITO op een groot warmtenet aan te sluiten. We kijken er naar uit om met de geleerde lessen van de andere gemeenten aan de slag te gaan.”

foto’s: provincie Antwerpen

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *