Ontwerp nieuw ontmoetingscentrum in Hoevenen wordt uitgewerkt

De vijf geselecteerde teams waren aanwezig op het infomoment 

In 2016 heeft IGEAN, in opdracht van de gemeente Stabroek, een RUP opgemaakt om de site Schoem in deelgemeente Hoevenen te ontwikkelen. Belangrijk hierbij was de connectie met de achterliggende woonwijk enerzijds en het versterken van het groene karakter met de weilanden aan de oostzijde anderzijds. In het RUP werden er verschillende zones voorzien, elk met een andere bestemming. Zo is er een zone voor kavels, voor meergezinswoningen, voor een park en een zone voor een ontmoetingscentrum gecombineerd met wonen. In 2017 werd aan IGEAN gevraagd of zij ook konden instaan voor de verdere ontwikkeling van deze verschillende zones.  
“Ondertussen is de toegangsweg naar de site Schoem aangelegd en heeft deze de naam “August Huybrechtslaan” gekregen. Van de 13 kavels voor eengezinswoningen zijn er ondertussen reeds 9 verkocht en op 16 oktober 2019 hebben we, samen met de projectontwikkelaar van de meergezinswoningen, een infomoment gehouden over deze meergezinswoningen. Met een opkomst van meer dan 100 personen kunnen we spreken van een enorme interesse binnen de gemeente Stabroek. Die interesse bleek er niet alleen te zijn in de privatieve appartementen, maar ook in de toekomstige seniorenflats die zullen gebouwd worden boven het nieuwe ontmoetingscentrum”, zegt burgemeester Rik Frans.

Ontwerp nieuw ontmoetingscentrum

Voor het ontwerp en de bouw van het ontmoetingscentrum, met sociale woningbouw, werden vijf teams geselecteerd. Zij waren donderdag 28 november aanwezig in de raadzaal van het gemeentehuis van Stabroek. “ Het zal geen gemakkelijke opdracht worden. Binnen de gemeente Stabroek willen we onze dienstverlening centraliseren. De administratieve diensten willen we concentreren in het huidige gebouw aan de Kerkstraat. Publieksgerichte dienstverlening willen we onderdak geven in een nieuw gebouw, verder op het terrein. In het nieuwe ontmoetingscentrum zullen verschillende diensten een plek vinden: de bibliotheek, dienstencentrum voor senioren, sociale kruidenier, groepsopvang, consultatiebureau Kind & Gezin, inloopkantoor Beschermd Wonen,… “ aldus burgemeester Frans. Op de eerste en tweede verdieping wordt sociale woningbouw voorzien. Er wordt uitgegaan van maximum 30 seniorenflats en 6 zorgappartementen. De seniorenflats kunnen beroep doen op de reguliere dienstverlening voor senioren van het OCMW, maar de flats zullen echter niet het statuut hebben van een serviceflat of assistentiewoning.
Het nieuwe ontmoetingscentrum moet een echte ontmoetingsplek worden die interactie tussen inwoners kan bevorderen en het gemeenschapsleven kan faciliteren. Ook duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente Stabroek. We willen impact creëren op sociaal economisch vlak. Onder impuls van Selab werd er een sociale dimensie toegevoegd aan deze bouwopdracht door het bieden van kansen op vlak van opleiding en tewerkstelling in de bouwsector. Heel specifiek wenst Stabroek een positieve bijdrage te leveren door samenwerking te stimuleren tussen de aannemer en de school het PITO. Kansen te creëren op duurzaam werk voor kansengroepen en de samenwerking te stimuleren tussen reguliere en sociale economie. Hiervoor werkt de gemeente samen met Selab, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in de Noordrand van Antwerpen. Selab staat voor sociaal economisch labo en zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken.

De vijf geselecteerde teams zullen nu de definitieve plannen opmaken. Start der werken zou voor jaar 2021 zijn (afhankelijk van de duurtijd van de onderhandeling) De voorlopige oplevering zou eind 2022 zijn (afhankelijk van de timing van de aannemer)

 

 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *