Wissel aan de top bij Covestro in Antwerpen

 

Georg Wagner (links op de foto) en Volker Weintritt (rechts in beeld).

Vanaf 1 december wordt Georg Wagner managing director van de Antwerpse productievestiging van Covestro. Hij vervangt in die hoedanigheid Volker Weintritt, die na meer dan 7 jaar afscheid neemt van Antwerpen om een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen de Covestro-groep.

De 50-jarige Georg Wagner behaalde zijn doctoraat in Chemical Engineering aan de universiteit van Karlsruhe. Rond de eeuwwisseling startte hij zijn carrière bij Bayer in de afdeling ‘Central Technology’. Sindsdien vervulde hij verschillende functies in R&D, engineering, asset management, productie, strategie en HSEQ in kleine en grote sites in Duitsland, de VS en Zuid-Afrika. Gedurende dit carrièretraject was hij ook al hoofd Productie en Technologie van enkele andere productiebedrijven binnen de groep.

Volker Weintritt leidde de Antwerpse productiesite sinds april 2012 en draagt vanaf 1 december de leiding over aan Georg Wagner. Hij zal Antwerpen echter niet volledig achter zich laten. In zijn nieuwe rol blijft hij betrokken bij de Antwerpse productiesite als hoofd van het Steering Comité dat de aangekondigde investering en productie-uitbreiding voor aniline zal realiseren.  

Over Covestro in Antwerpen:

Covestro is al meer dan 50 jaar actief in de Antwerpse haven, waar de hightech kunststof polycarbonaat (Makrolon®) en ook polyether en aniline, beide voorproducten voor polyurethaan, worden geproduceerd. De Antwerpse site stelt momenteel 900 medewerkers tewerk. Covestro kondigde in oktober 2018 een investering van ongeveer 300 miljoen euro aan in de bouw van een nieuwe productie-eenheid voor aniline in haar Antwerpse vestiging.

 www.covestro.com
 

© Covestro / Michel Wiegandt

Beschermd monument in Essen uitgerust met hypermoderne installatie

Wie de Douaneloods in Essen binnenwandelt, staat meteen versteld van de prachtig gerestaureerde ruimte. Je zou het niet meteen zeggen, maar in dit historische gebouw zit een hoogtechnologische installatie verborgen. Op een hoogte van 16 meter pronkt een innovatieve lichtstraat met transparante zonnepanelen. De lichtstraat is onderdeel van een Europees Interreg Vlaanderen-Nederland project waarin verschillende partners onderzochten hoe monumenten duurzamer gemaakt kunnen worden.

 Op 28 november werd de lichtstraat onder het goedkeurend oog van de architect, de gemeente Essen en Kempens Landschap opgeleverd. De historische lichtstraat, waarvan het originele glas allang verdwenen was, werd voorzien van ‘Building Integrated Photo Voltaics’ of BIPV panelen. Maar liefst 800m2 glas zal vanaf nu licht doorlaten en tegelijkertijd elektriciteit opwekken. Dit staaltje technologie is een niet alledaagse installatie in een beschermd monument.

Samen met het gemeentebestuur ging Kempens Landschap de uitdaging aan om een nieuwe innovatieve techniek toe te passen in de loods. Het agentschap Onroerend Erfgoed gaf goedkeuring om de zonnepanelen te plaatsen met respect voor het historische gebouw. Om het ontwerp en plaatsing van de lichtstraat volledig op maat te laten maken, lanceerde de gemeente Essen een concurrentiedialoog. Het bedrijf Vorsselmans werd aangesteld om deze uitdagende opdracht tot een goed einde te brengen.

Lichtstraat – Copyright: Bart van Overbeeke – vzw Kempens Landschap.

Vanaf nu enkel geluidsarm vuurwerk in Kalmthout, Essen en Wuustwezel

Het college van de politiezone Grens (Essen, Kalmthout en Wuustwezel) besliste om de regels rond vuurwerkgebruik aan te passen. Daarmee volgen ze de nieuwe richtlijnen uit het Vlaamse decreet op vuurwerk. Belangrijkste aanpassingen zijn dat burgers altijd toestemming moeten vragen om vuurwerk te gebruiken én dat het vuurwerk geluidsarm moet zijn.

Het nieuwe Vlaamse decreet op vuurwerk verbiedt het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonen. Enkel voor vuurwerk kan een gemeente een uitzondering maken. Daarom paste het politiecollege van de zone Grens het reglement daarover aan. 

Wie vuurwerk wil afsteken in Essen, Kalmthout of Wuustwezel moet daar altijd toestemming voor vragen. Tijdens het jaar zal die toestemming er eventueel komen als een professionele firma het geluidsarm vuurwerk verzorgt. Daarnaast kan vuurwerk met oudjaar enkel met toestemming van de burgemeester. Er zijn sowieso een aantal voorwaarden: het moet gaan om geluidsarm vuurwerk, mag enkel tussen middernacht en 0.30 uur afgestoken worden én niet in bosrijke omgeving. De nieuwe regels worden door de gemeente Kalmthout ook in het GAS-reglement opgenomen. Daardoor is handhaving bij inbreuken mogelijk.

De nieuwe regels rond vuurwerk komen er vanuit verschillende overwegingen. Een belangrijk argument is de veiligheid, omdat vuurwerk gebruiken altijd risico’s inhoudt. Daarnaast is de geluidsoverlast voor mens en dier niet te onderschatten. Ieder jaar krijgen hulpdiensten en de gemeente meldingen van ontsnapte honden en paarden.

Wil je als inwoner van Kalmthout geluidsarm vuurwerk gebruiken met oudjaar? Dan vraag je dat voor 20 december online aan via www.kalmthout.be/vuurwerk.

Info: secretariaat@kalmthout.be, 03 620 22 03

Louwke vereeuwigd in boek

 

Treurende moeder, Louwke Poep, Louwke. Dit monument staat al 93 jaar pal in het centrum van onze gemeente. Het eert, aan het begin van de Christiaan Pallemansstraat, alle Kapelse slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Louwke is ook een ankerpunt, een rustpunt, misschien zelfs wel hét dorpszicht van Kapellen. Het beeld ligt vele Kapellenaren ook nauw aan het hart. Dat bleek eerder dit jaar nog uit de vele reacties die de gemeente ontving toen de treurwilg achter het monument sneuvelde (na hevige rukwinden).

Tel daarbij de herdenking 100 jaar Grote Oorlog, die net achter de rug is, en dit jaar de herdenking 75 jaar Bevrijding (na Wereldoorlog II) … Redenen genoeg, vond de gemeente, om een boek over het monument der gesneuvelden uit te geven.

‘Louwke’ is een lijvig boek geworden. Maar liefst 216 pagina’s, 14 hoofdstukken en 4 bijlages, meer dan 300 foto’s en illustraties, zowel uit de oude doos als recentere. Het boek vertelt onder meer over de (voor)geschiedenis van en de plannen voor het monument, over kunstenaar Theo Blickx, over de treurwilg(en) en over de bijnaam. Van alle Kapelse gesneuvelden vind je een korte biografie in het boek en je ontdekt op welke andere plekken in Kapellen ze worden herdacht. Ook zusjes en broertjes van Louwke passeren de revue. Maar ook ludiekere aspecten komen aan bod, zoals gedichten en brieven over het beeld en zelfs recepten waar je in de keuken mee aan de slag kan.

‘Louwke’ is vooral een eerbetoon geworden aan de onvoorwaardelijke en wederzijdse liefde tussen Louwke en de Kapellenaren. Én een eerbetoon aan alle Kapellenaren die sneuvelden in beide wereldoorlogen.

Het boek draagt ook de manifeste boodschap “nooit meer oorlog” uit. Het boek is uitsluitend te koop bij de gemeente, aan de onthaalbalie van het Administratief Centrum (Antwerpsesteenweg 130) en kost € 19,95.

Veel leesplezier! En als je nog een cadeautje voor onder de kerstboom zoekt …

 

Ontwerp nieuw ontmoetingscentrum in Hoevenen wordt uitgewerkt

De vijf geselecteerde teams waren aanwezig op het infomoment 

In 2016 heeft IGEAN, in opdracht van de gemeente Stabroek, een RUP opgemaakt om de site Schoem in deelgemeente Hoevenen te ontwikkelen. Belangrijk hierbij was de connectie met de achterliggende woonwijk enerzijds en het versterken van het groene karakter met de weilanden aan de oostzijde anderzijds. In het RUP werden er verschillende zones voorzien, elk met een andere bestemming. Zo is er een zone voor kavels, voor meergezinswoningen, voor een park en een zone voor een ontmoetingscentrum gecombineerd met wonen. In 2017 werd aan IGEAN gevraagd of zij ook konden instaan voor de verdere ontwikkeling van deze verschillende zones.  
“Ondertussen is de toegangsweg naar de site Schoem aangelegd en heeft deze de naam “August Huybrechtslaan” gekregen. Van de 13 kavels voor eengezinswoningen zijn er ondertussen reeds 9 verkocht en op 16 oktober 2019 hebben we, samen met de projectontwikkelaar van de meergezinswoningen, een infomoment gehouden over deze meergezinswoningen. Met een opkomst van meer dan 100 personen kunnen we spreken van een enorme interesse binnen de gemeente Stabroek. Die interesse bleek er niet alleen te zijn in de privatieve appartementen, maar ook in de toekomstige seniorenflats die zullen gebouwd worden boven het nieuwe ontmoetingscentrum”, zegt burgemeester Rik Frans.

Ontwerp nieuw ontmoetingscentrum

Voor het ontwerp en de bouw van het ontmoetingscentrum, met sociale woningbouw, werden vijf teams geselecteerd. Zij waren donderdag 28 november aanwezig in de raadzaal van het gemeentehuis van Stabroek. “ Het zal geen gemakkelijke opdracht worden. Binnen de gemeente Stabroek willen we onze dienstverlening centraliseren. De administratieve diensten willen we concentreren in het huidige gebouw aan de Kerkstraat. Publieksgerichte dienstverlening willen we onderdak geven in een nieuw gebouw, verder op het terrein. In het nieuwe ontmoetingscentrum zullen verschillende diensten een plek vinden: de bibliotheek, dienstencentrum voor senioren, sociale kruidenier, groepsopvang, consultatiebureau Kind & Gezin, inloopkantoor Beschermd Wonen,… “ aldus burgemeester Frans. Op de eerste en tweede verdieping wordt sociale woningbouw voorzien. Er wordt uitgegaan van maximum 30 seniorenflats en 6 zorgappartementen. De seniorenflats kunnen beroep doen op de reguliere dienstverlening voor senioren van het OCMW, maar de flats zullen echter niet het statuut hebben van een serviceflat of assistentiewoning.
Het nieuwe ontmoetingscentrum moet een echte ontmoetingsplek worden die interactie tussen inwoners kan bevorderen en het gemeenschapsleven kan faciliteren. Ook duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente Stabroek. We willen impact creëren op sociaal economisch vlak. Onder impuls van Selab werd er een sociale dimensie toegevoegd aan deze bouwopdracht door het bieden van kansen op vlak van opleiding en tewerkstelling in de bouwsector. Heel specifiek wenst Stabroek een positieve bijdrage te leveren door samenwerking te stimuleren tussen de aannemer en de school het PITO. Kansen te creëren op duurzaam werk voor kansengroepen en de samenwerking te stimuleren tussen reguliere en sociale economie. Hiervoor werkt de gemeente samen met Selab, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in de Noordrand van Antwerpen. Selab staat voor sociaal economisch labo en zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken.

De vijf geselecteerde teams zullen nu de definitieve plannen opmaken. Start der werken zou voor jaar 2021 zijn (afhankelijk van de duurtijd van de onderhandeling) De voorlopige oplevering zou eind 2022 zijn (afhankelijk van de timing van de aannemer)