Hoogspanningslijn Zandvliet-Lillo klaar tegen 2020

De afgevaardigden van Fod Economie en Elia gaven de nodige uitleg
De afgevaardigden van Fod Economie en Elia gaven de nodige uitleg in het districtshuis.

Op 24 november organiseerde Elia een infomarkt voor alle inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Stabroek die meer wensten te weten over het Brabo II-project. Deze infomarkt ging door van 17u tot 20u in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
Het project Brabo kadert binnen de versterking van het landelijke elektriciteitsnetwerk en is noodzakelijk om de bevoorrading van gans het land en in het bijzonder van het Zeehavengebied van Antwerpen te verzekeren. Het project omvat enerzijds de verhoging van de importcapaciteit vanuit Nederland met de volgende lopende projecten in Zandvliet en Doel: de installatie van een bijkomende dwarsregeltransformator in Zandvliet op de grens met Nederland; de opwaardering van de bestaande 150kV lijn tussen Zandvliet en Doel naar een 380kV lijn. Daarnaast voorziet Elia in de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn van 380 kV tussen de bestaande hoogspanningsstations te Zandvliet en Lillo en het hoogspanningsstation Mercator in de gemeente Kruibeke. Bij het bouwen van de nieuwe lijn moeten nieuwe masten en portieken geplaatst worden. Na de oversteek van de Schelde vanuit Lillo, zal de lijn vanaf Liefkenshoek op linkeroever verder aangesloten worden op de bestaande 150kV lijn die hiervoor opgewaardeerd wordt naar 380kV tot aan het hoogspanningsstation Mercator (gelegen in Kruibeke).
Uitleg
In het districtshuis gaven Isabel Garcia-Vilar (FOD Economie) en Raf Vandenboer (Elia) meer uitleg. Het verloop van de hoogspanningslijn wordt vastgelegd via een Mer (definitief ingediend op 4 november 2016) en een Grup (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 1 juli 2016). Alleen de bouwvergunning moet nog verkregen worden. De stedenbouwkundige vergunning de wegvergunning en de verklaring van openbaar nut, wordt in het raam van het Globaal Raambesluit eind 2016 aangevraagd bij de VCFC.
De werken aan de Scheldeoversteek starten in de tweede helft van 2017. Midden 2018 beginnen de werken voor de vernieuwing en versterking van de lijn langs de A12. De indienstneming van Brabo II wordt in 2020 verwacht.
De lijn volgt nagenoeg de huidige weg en wordt slechts lichtjes omgelegd op de Zandvlietse Hoek. Mocht Doel uitvallen dan kan de stroomaanvoer gebeuren uit Nederland en zelfs verder. Vanuit het Zuiden kan de aanvoer gebeuren uit Frankrijk en Spanje. Aansluiting op windturbineparken (in zee en zelfs tot Noorwegen) en parken met zonnepanelen, is mogelijk. (sdl)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder