Grootste slibverwerkingsbedrijf van Europa start in vroegere Oorderse polder

Maandag 19 december nam Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits, door middel van een druk op de knop de Amoras-installatie in gebruik. De naam komt van letterwoord Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib.

Deze slibverwerkingsfabriek met waterzuivering in de vroegere Oorderse polder is de grootste van Europa. Zij waarborgt de jaarlijkse verwerking en berging van circa 500.000 ton droge stof, namelijk ontwaterde baggerspecie uit de Antwerpse haven. Dat slib komt via de sluizen in de dokken terecht en moet opgebaggerd worden. De installatie zorgt voor een grote schoonmaak want na 15 jaar is de havenbodem stilaan definitief gesaneerd. Tevens wordt  de waterkwaliteit van de Antwerpse dokken sterk verbeterd. Doordat de baggerspecie via een pijpleiding en de restfractie via transportbanden verloopt, komt er geen transport over de weg aan te pas. Op die manier worden er zo jaarlijks 30.000 vrachtwagenritten vermeden. Op de feestelijke opening was de 88-jarige Oordernaar Jos Aertssen. Hij heeft lang gewerkt bij de Intercommunale E3 en was dus nauw betrokken bij de aanleg van grote infrastructuurwerken. (sdl)

Bij hetr drukken op de knop werd minister Crevits onder meer geholpen door Eddy Bruyninckx, Marc Van Peel en Freddy Aerts

Jos Aertssen was fier dat de verwerkingsfabriek op het grondgebied van Oorderen is gevestigd.DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *