Boeren en burgers protesteren tegen tracé Nx

Meer dan honderd bezorgde en boze burgers en boeren zakten af naar de laatste zitting van de gemeenteraad in 2011 te Stabroek. Niet de agenda of de begroting boeide hen. Neen, ze wilden tekst en uitleg over het tracé dat de verbindingsweg Nx zal volgen. Het gemeentebestuur benadrukte dat er nog geen beslissing is en er nog inspraakmomenten komen.
De Nx wordt de verbindingsweg tussen de A12 en de Kapelsestraat en moet het verkeersinfarct in de dorpscentra helpen oplossen. Zopas werd het milieueffectenrapport vrijgegeven. Dat gaat uit van nog vier tracés en enkel varianten. Het tracé dat in dat MER de voorkeur krijgt, vertrekt aan de Kapelsestraat, loopt parallel met de Waterstraat naar Ettenhoven en sluit daar aan op de A12 via een nieuw op- en afrittencomplex tussen Dijkstraat en Smalleweg.
Vera Moens woont nog maar kort in ‘s Hertogendijk en trok het protest in de buurt op gang. “Dit is onrechtvaardig. Veel mensen die hier komen wonen zijn omwille van de rust voelen zich terecht bedrogen. Landbouwers worden verjaagd. Wij blijven ons verzetten tegen dat zogezegd meest voor de hand liggende tracé.” Marcel Van de Walle sprak namens veel anderen. “Dat tracé is een vergissing. Er is te weinig rekening gehouden met de laatste waardevolle open ruimte in het gebied. Auto’s en zwaar verkeer worden aangetrokken naar een plaats waar koeien, akkerbouw en natuur thuis horen. Er is nergens een verwijzing naar een LER, een Landbouw-Effectenrapport. Jonge landbouwers worden weggejaagd. “, benadrukte actievoerder Marcel Van de Walle.
Jan Willemen is een van de jongste landbouwers in Stabroek. Zijn bedrijf ligt naast de kapel van de Heuvels. Hij heeft een stal van 140 dieren, waarvan 60 melkkoeien. Die beesten grazen op de malse maar bedreigde weiden aan de Parijse weg. “Zopas investeerde ik aanzienlijk  in nieuwe stallen. De Nx op die plaats betekent voor mij een ramp. Hierdoor moet ik al mijn dieren op stal houden. En dat heeft gevolgen voor opslag van voedsel en afzet van mest. Ik wil geen boer zijn met alleen beesten op stal, dan kan ik evengoed in een fabriek gaan werken. De Stabroekse landbouwers worden bedreigd door dit project”, aldus een teleurgestelde jonge landbouwer.
De actievoerders zien eerder heil in de aanleg van een volwaardig op- en afrittencomplex aan de Smalleweg. Dat komt er waarschijnlijk omdat de haven aan de overkant van de A12 een logistiek park gaat aanleggen, dat via dat complex op en af de A12 kan. Bevoegd schepen Liesbeth Verhaert (CD&V) : “De vraag naar een volwaardig op- en afrittencomplex dat ook goed is voor het verkeer vanuit Stabroek en Hoevenen wordt positief onthaald door de Antwerpse Haven. De kans is groot dat dit project gerealiseerd wordt voor de aanleg van de Nx. Zo kunnen we zien welk effect dat heeft op de mobiliteit in de dorpscentra.”  De schepen is niet tegen de Nx, maar geeft wel toe dat het tracé van de nul-optie onvoldoende is bestudeerd. Dat traject gaat eerder na welke verbeteringen aan de bestaande infrastructuur nodig zijn om de verkeerschaos opnieuw vlot te krijgen. Erik Vandewalle

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *