Feestweide “Stoemelings” overgedragen


Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg heeft Natuurpunt een document uitgegeven waarin de organisatie toegeeft dat er bij het project Opstalpolder te Berendrecht per ongeluk de evenementenweide is toegevoegd. Er wordt zelfs gesproken van “Stoemelings”.
Op deze weide gebeurden, op het gansrijden na, zowat alle culturele activiteiten van de gemeente, inbegrepen de tulpenplant, de zomerfeesten van de fanfare in feesttent, de Polder rommelmarkt en dansavonden. Deze activiteiten kunnen er dus niet meer plaatsvinden gezien Natuurpunt er de voorkeur aan geeft om de weide een “natuurbestemming” te geven.
In het vragenhalfuurtje van de districtsraad is Alain Paenen, voorzitter van de actiegroep die opkomt voor het behoud van de Opstalpolder, hierover aan het woord gekomen. Hij wenste het districtsbestuur geluk met de tulpenpluk maar klaagde het feit aan dat de feestweide, waarop voordien de bollen werden geplant, “stoemelings” werd afgestaan aan Natuurpunt die dit klaarblijkelijk zelf niet wil. In een vouwfolder die eind vorig jaar uitgegeven werd ter gelegenheid van de Dag van de Trage Weg, wordt immers door Natuurpunt gezegd dat de overdracht “stoemelings” gebeurde. Paenen overhandigde het document aan het districtsbestuur. Hij vroeg dat dit bestuur alles zou doen om de overdracht van de feestweide ongedaan te maken. “Het kan toch niet dat het Havenbedrijf zomaar over onze gronden kan beschikken en deze zonder meer kan overdragen aan Natuurpunt”, zei hij. “Namens het Polders Actiecomité heb ik dan ook aan de districtsraad gevraagd om al het mogelijke te doen om deze gronden opnieuw op te eisen en open te stellen voor onze gemeenschap. Hopelijk dat zowel het Havenbedrijf als de ganse overheid hierin hun verantwoordelijkheid nemen.”
Alain Paenen sukkelde lange tijd met een zware ziekte. En kon daarom nog geen vragen stellen aan de districtsraad. Hij hoopt er nu bovenop te zijn en kan weer aan de slag gaan, ook in de strijd voor onze gemeenschap.
Burgemeester Carl Geeraerts zegde dat het Havenbedrijf  heeft laten weten dat er geen evenementen mogen plaatsvinden op de bewuste weide. Hij laat de zaak onderzoeken en hoopt een oplossing te vinden. (sdl)
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder