Controleactie drugs & verkeer i.s.m. Nederlandse politie & douanediensten

BRASSCHAAT -Op donderdag 12 mei 2022 organiseerde de politiezone Brasschaat een gerechtelijke controleactie met verschillende partners in de veiligheidsketen. Opmerkelijk hierbij is de samenwerking met de collega’s van de Nederlandse politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Doel was het intensief controleren van voertuigen en bestuurders op alcohol en drugs.
De politiezone Brasschaat nam in haar zonaal veiligheidsplan 2020-2025 als prioriteit zowel het verbeteren van de verkeersveiligheid op, als de strijd tegen drugs en de gerelateerde overlast. In dat kader werd een gerechtelijke controleactie uitgevoerd die tegelijk een uniek uitwisselings- en leermoment voor alle deelnemende partners.
Zowel de lokale politie (politiezones Brasschaat en Voorkempen) als de Algemene Administratie van Douane & Accijnzen, de federale politie (directie zware en georganiseerde misdaad en hondensteun) als de Nederlandse politie-eenheid Zeeland-West-Brabant (flexteam de Markiezaten) namen hieraan deel. De samenwerking met Nederland kadert in het Beneluxverdrag dat het mogelijk maakt om enerzijds ervaringen te delen maar anderzijds ook informatie uit te wisselen en te verrijken. Voor de lokale politie Brasschaat was het ook een belangrijk leermoment om haar kennis over de doorzoeking van voertuigen en verborgen ruimten aan te scherpen.
Op de terreinen van de Coppenskazerne werd een controledispositief, met interceptie door motorijders, ingericht. Hierbij werden de medewerkers van de verschillende partners in gemengde teams ingezet om controles uit te voeren, elk binnen hun expertise. Er kon beroep gedaan worden op infrastructuur van de Algemene Administratie Douane & Accijnzen en de Civiele Bescherming.
Hierbij enkele resultaten…
Er werden in totaal 18 speekseltesten voor drugs afgenomen, 10 hiervan bleken positief met als gevolg de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en in drie gevallen werd ook het voertuig ingehouden. Zestien bestuurders werden getest op alcohol, twee onder hen bliezen positief. Er werden zeven onmiddellijke inningen opgesteld voor het bezit van drugs.
Drie bestuurders moesten hun voertuig laten staan omdat ze reden zonder (geldig) rijbewijs. Er werden ook processen-verbaal opgesteld voor het niet verlenen van voorrang, het inhaalverbod negeren, gebruik van smartphone aan het stuur, niet inschrijving, keuring/technische vereisten, overdreven geluidshinder, niet gebruik van richtingaanwijzers en het onleesbaar maken van de nummerplaat.
Een gemotoriseerde step met zadel werd in beslag genomen omdat het voertuig niet toegelaten is op de openbare weg. Er werden een BB gun, mes en dolk in beslag genomen en 100 gram cannabis. Ook werd een verloren gemeld rijbewijs in beslag genomen dat onterecht gebruikt werd.
Verder werden twee huiszoekingen uitgevoerd voor handel & teelt in verdovende middelen, in dat kader werden ook processen-verbaal opgesteld en wordt verder onderzoek verricht.
De Algemene Administratie van Douane en Accijnzen kon twee penale boetes innen (700 euro en
19.000 euro). Een boete van 7.000 euro kon niet betaald worden waarop het voertuig in beslag
werd genomen.
© Lokale Politie Brasschaat

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.