Wouter Vanden Bergh voert Open VLD-lijst aan

KALMTHOUT – Open VLD neemt na zes jaar afwezigheid in oktober opnieuw deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij trekt naar de kiezer met een opvallend jonge lijst. De 29-jarige Wouter Vanden Bergh is lijsttrekker.

Met Inneke Bosmans (32), Johan Cassimon (30) en Fréderique Mairiaux (20) op de daaropvolgende plaatsen wil open VLD duidelijk inzetten op nieuwe jonge mensen met frisse ideeën. Inneke Bosmans was zeventien jaar lid van de scouts. Na enkele jobs als architect kwam ze terecht in het hoger onderwijs. Johan Cassimon, oud-voorzitter van het jeugdhuis, was eerder actief op de gemeentelijke communicatiedienst en is werkzaam als econoom. Fréderique Mairiaux, studente sociaal-economische wetenschappen, woont in Heide en is de jongste kandidaat op de lijst.

De jonge garde wordt geruggesteund door een sterke vertegenwoordiging van ondernemers. Op de 5de plaats zien we Patrick Neys, handelaar in speelgoed. Dan komt Rita Suykerbuyck, gekend van de verschillende markten in en rond Kalmthout en sociaal stem uit het verenigingsleven. Op nummer 7 staat Werner Van Uffel, mede-eigenaar van een transportbedrijf. Als lijstduwer zien we Philip Coppens, de laatst actief VLD-er in de Kalmthoutse gemeenteraad.

“Het is tijd om wat meer panache in de Kalmthouts politiek te brengen. Ons doel is dan ook om mee te besturen” aldus een ambitieuze lijsttrekker. (evdw)

Sp.a Kalmthout ziet mogelijkheden voor buurt- en zelfplukboerderijen

Kalmthout heeft veel te bieden aan toeristen. Denk maar aan het Arboretum, het Suske en Wiske Kindermuseum en de Heide. Deze troeven zijn belangrijk om te lokken. En toerisme is belangrijk voor, want het creëert werk. Daarom wil sp.a Kalmthout méér mensen naar Kalmthout halen en meer investeren in cultuur, die voor iedereen toegankelijk moe zijn.
Bart Lion, kandidaat en chef-kok stelt “We willen hoeve- en plattelandstoerisme stimuleren. Dat doen we door nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te voorzien voor land- en tuinbouwers die niet langer hun bedrijf kunnen runnen zoals vroeger. Met logies in zulke gebouwen komen er ook mogelijkheden voor buurt- en zelfplukboerderijen.”

Nu de provincie niet langer bevoegd is voor cultuur, komt er geld van de provincie naar de gemeente. Dat moet onverkort gaan naar waar het voor bedoeld was: cultuur, jeugd en welzijn. “Het cultureel aanbod in Kalmthout wordt vandaag grotendeels gerealiseerd door kleinere socio-culturele huizen (centra als parochiezalen, O*KA Centrum, …). Die worden meestal door vrijwilligers gerund. Om de werking duurzaam te verankeren, is ruimere en doortastende gemeentelijke steun een absolute noodzaak” stelt Inga Verhaert, sp.a lijsttrekker.

De gemeente heeft ook een aantal verborgen parels. Om zowel recreatieve als culturele en toeristische mogelijkheden breed te ontsluiten, wil sp.a Kalmthout een “Open Deur Kaart” in het leven roepen. Als inwoner van Kalmthout krijg je ze aangeboden: je kunt er gratis of goedkoop evenementen, musea, concerten, tentoonstellingen,… mee bezoeken. (evdw)

 

Gedeputeerde Ludwig Caluwé in Heide gefilmd

Men spreekt reeds meer en meer over de gemeenteraadsverkiezingen, en vergeet daarbij vaak dat er ook gelijktijdig provincieraadsverkiezingen plaatsvinden. Op woensdag 22 augustus kon men na de middag provinciaal gedeputeerde voor o.a. economie Ludwig Caluwé uit Essen in de Heidestatiestraat in Heide aantreffen. In die drukke winkelstraat filmde men hem terwijl hij als interview over het belang van de plaatselijke middenstand sprak. Zo zal binnenkort wellicht een promotiefilmpje van hem te zien zijn waarin hij zijn economische visie uiteenzet. Na fractievoorzitter in het Vlaamse Parlement geweest te zijn voor CD&V van 2004 tot 2012, werd hij op 7 december 2012 gedeputeerde van de provincie Antwerpen met bevoegdheden als economie, financiën, haven, innovatie, landbouw, en patrimonium.
Lieven Gorissen

N-VA Kalmthout stelt kieslijst voor

 

“Kalmthout heeft frisse ideeën nodig. Te lang eenzelfde bestuur voor onze gemeente werkt verlammend.”

De ploeg waarmee N-VA Kalmthout op 14 oktober naar de kiezer trekt is volledig. Afgelopen week gaven de Kalmthoutse N-VA leden hun goedkeuring. “Een diverse sterke ploeg met enkele ervaren rotten maar ook veel nieuwkomers”, zegt lijsttrekker en kandidaat burgemeester Jan Van Esbroeck. Vlaams Volksvertegenwoordiger en lijsttrekker Jan Van Esbroeck stelde met trots 12 vrouwen en 13 mannen voor. Na hem volgt Greet Dries, OCMW-raadslid en leerkracht op de school Gitok. Op plaats drie staat de eerste nieuwkomer, penningmeester, Gilles Delcroix.
Verder wordt de lijst aangevuld met zorgkundige te WZC Sint-Vincentius Anita Vanderpoel (4), gemeenteraadslid Jef Duerloo (5), jongerenvoorzitter Domien Arnold (6) en Stephanie Devos (7), medewerker in het Vlaams Parlement voor N-VA.
Op plaats acht staat ondernemer Marc Huybrechts, gevolgd door Herman Volckaert (9), medeorganisator van De Hoevefeesten en gemeenteraadslid Joris Alen (10).
Lijstduwer is gemeente-, provincie- en OCMW-raadslid Clarisse De Rydt met voor haar Jan Adams (24 ), bestuurslid van de atletiekclub Kalmthout.
“Een gemotiveerde ploeg met zeer geëngageerde kandidaten. We willen een transparant beleid voeren. De inwoners betrekken vooraleer de beslissingen genomen worden. We willen meer rechtszekerheid voor onze ondernemers. We gaan dan ook volop voor een veilig thuis in een welvarend Kalmthout!”, besluit Jan Van Esbroeck.

De volledige lijst: 1. Jan Van Esbroeck (50) 2.Greet Dries (58), 3.Gilles Delcroix (25), 4.Anita Vanderpoel (53), 5.Jef Duerloo (64), 6.Domien Arnold (25), 7.Stephanie Devos (25), 8.Marc Huybrechts (60), 9.Herman Volckaert (63), 10.Joris Alen (50), 11.Karin Dekeulener (53), 12.Wim Bolssens (54), 13.Sigrid Van Heybeeck (44), 14. Jan Bosmans (61), 15.Maxime De Visser (25), 16.Wouter Van den Heuvel (28), 17.Nick Brosens (32), 18. Peter Hekker (49), 19. Kim Van Hooijdonk (27), 20. Lusi Jacobs (51), 21.Ria Van Looveren (74), 22. Karen Mondelaers ( 34 ), 23. Marleen Ooms (63), 24. Jan Adams (63), 25. Clarisse De Rydt (64).

CD&V kiest voor ervaring en opvallende nieuwe kandidaten

De leden van CD&V in Kalmthout hebben de lijst met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. De ploeg van burgemeester Lukas Jacobs (49), die de lijst trekt, zet de schepenen op kop van de lijst en geeft een plaats aan verschillende nieuwkomers. CD&V heeft momenteel een absolute meerderheid met 14 van de 25 zetels.

De schepenen vormen de top-6. Op twee staat jeugdschepen Silke Lathouwers (26). Zij vertegenwoordigt Jong CD&V bovenaan de lijst. Eerste schepen Maarten De Bock (46) uit Heide staat op plaats 3. Federaal kamerlid en schepen Jef Van den Bergh (45) duwt de lijst. Schepenen Sandra Hoppenbrouwers (41) uit Achterbroek en Jan Oerlemans (56) uit Nieuwmoer krijgen plaats 4 en 5. OCMW-voorzitter Maggy Beyers (40) vult plaats 6 in.
Eerste nieuwkomer op de lijst is Nathan Meersmans (23). Hij is oud-groepsleider van scouts Heuvel en studeert af als leerkracht lichamelijke opvoeding. Andere nieuwe en jonge kandidaten zijn Hanne Beyers (19), hoofdleidster bij chiro Myin, Maxime Kerstens (33), actief bij voetbalclub Heibos en in café De Oude Withoef en Dieter Beyers (22), leerkracht en vele jaren actief bij de chiro en de voetbal in Nieuwmoer. Zij hebben een stevige achtergrond in het verenigingsleven en springen nu mee op de kar van CD&V in Kalmthout. Ook apotheker en BIN-coördinator Cindy De Roeve (40) uit Nieuwmoer zet met veel enthousiasme haar eerste stappen in de lokale politiek. Agnes Havran (49), opgegroeid in Zuid-Afrika en ondertussen 25 jaar een tevreden inwoonster van Kalmthout, is ook kandidaat. Zij is voorzitter van het oudercomité van basisschool Den Heuvel, begeleidt kunstenaars in een schildersatelier en is actief als vrijwilliger bij vzw De Brug en Twinkeltje. Theo Van Zele (66) uit Heide, Anita Deckers (65) uit Achterbroek en Lies Van de Keybus (62) uit Nieuwmoer, drie gepensioneerden, zijn als nieuwe kandidaten sterk geëngageerd in hun dorp. Die inzet willen ze vertalen in een politiek engagement voor de gemeente Kalmthout. Theo is gekend als voormalig voetbaltrainer en bestuurslid bij de wielerclub Heidestoempers, Anita trekt aan de kar bij KBG Senioren Achterbroek en in de parochie en Lies is een vertrouwd gezicht als voormalig directeur van basisschool De Maatjes en zet zich momenteel stevig in voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen voor de chiro in Nieuwmoer.

Naast deze nieuwelingen duiken de gekende CD&V-gezichten uit de gemeente- en OCMW-raad op. Zij hebben ondertussen als raadslid een stevige ervaring opgebouwd binnen de Kalmthoutse politiek. Wies Peeters (59), wordt lijsttrekker voor de 2de kolom. Gemeenteraadsleden Didier Van Aert (29), Stefanie Van Looveren (30) en Stijn de Koning (40) en OCMW-raadsleden Jorgo Van Ginneken (35), Leen Suykerbuyk (55) en Gert Van Dijck (50) gaan opnieuw voor een zetel voor CD&V. Oud-gemeenteraadslid Lea Van Looveren (69), voorzitter bij KVLV Kalmthout, en CD&V-bestuurslid Tom De Weerdt (41) staan ook op de CD&V-lijst.
Meer over ons verkiezingsprogramma : https://kalmthout.cdenv.be

PVDA bevraagt bijna zeshonderd Kalmthoutenaars

Nood aan betaalbaar wonen

Kalmthout – Partij van de Arbeid (PVDA) trok de voorbije maanden van deur tot deur om te polsen wat de bewoners belangrijk vinden. In totaal werden ongeveer zeshonderd enquêtes afgenomen. Betaalbaar wonen en armoedebestrijding houden mensen het meest bezig.
In oktober doet de linkse partij PVDA opnieuw mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker wordt Diane Janssen (61). Plaats twee is voor Erik Van Oers (60) en op nummer drie prijkt Tara Rausenberger (29). De afgenomen enquête behandelde tien onderwerpen die specifiek betrekking hadden op de gemeente Kalmthout.
“Bijna zeshonderd bewoners, een realistische doorsnede van de Kalmthoutse bevolking, vulden de vier pagina’s lange enquête in. Hieruit bleek dat betaalbaar wonen en het bestrijden van de (vaak verdoken) armoede de mensen het meest bezig houdt. Er is nog altijd een chronisch tekort aan sociale (huur)woningen. Elke gemeente is door de overheid verplicht om een minimum aantal sociale woningen te realiseren. Uit recente cijfers blijkt dat Kalmthout nog ver achterloopt om dat doel van 191 sociale woningen te bereiken”, zegt lijsttrekker Diane Janssen. “Het gemeentebestuur zegt wel dat er heel wat bescheiden woningen zijn gebouwd de voorbije jaren. Dat klopt, maar men vraagt wel erg onbescheiden prijzen voor die woningen. Te veel mensen komen daarom niet in aanmerking”, vult Tara Rausenberger nog aan. “Uit de enquête blijkt ook dat senioren tevergeefs op zoek zijn naar betaalbare rusthuizen, senioren- en serviceflats. Nu is in Kalmthout alles in privéhanden en dat is te zien aan de prijzen”, geeft Erik Van Oers nog mee.
Armoede
“We wonen in een rijke gemeente en toch neemt de (verdoken) armoede ook hier angstvallig toe. De gemeente moet er voor zorgen dat wie recht heeft op sociale voordelen, die ook automatisch krijgt. Armoedeorganisaties moeten beter ondersteuning krijgen. En in de zoektocht naar oplossingen en een volwaardige job moeten personen in armoede direct worden betrokken”, vindt Erik Van Oers. Zijn partij ijvert ook in Kalmthout voor het uitbouwen van gratis gezondheidszorg in wijkgezondheidscentra.
“Uit de enquête blijkt ook dat de gemeente echte inspraak moet organiseren voor er gestart wordt met belangrijke projecten. Nu nodigt het bestuur de mensen uit wanneer projecten al ver gevorderd zijn of de plannen zo goed als rond.

Wouter Vanden Bergh nummer één Open VLD

Kalmthout – Wouter Vanden Bergh (29) dingt in oktober van op de eerste plaats naar de gunst van de kiezer. Hij is geboren en getogen in Kalmthout. Hij is een jonge vader en werkt als teamleider services bij een IT-bedrijf. Nog maar een goed jaar geleden kwam hij met een jonge ploeg aan het venster kijken. Uw magazine had een kort gesprek met hem.

Waarom wil je lijsttrekker zijn?
Wouter: “Langs de zijlijn staan en klagen dat het beter kan, is niet mijn stijl. Samen met onze ploeg, wil ik Kalmthout nog beter maken. Als we over 10 jaar nog trots willen zijn op onze fijne groene gemeente, moeten we met een jonge, frisse en enthousiaste blik die uitdaging aangaan. Onze ambitie is om wel degelijk om mee te besturen.”

Waarom moet de Kalmthoutenaar op jullie stemmen?
Wouter: “De regionale politiek staat onder druk, en zeker in Kalmthout is dat het geval. Er zijn nog maar twee grote partijen, die elkaar uit de weg gaan en het gewicht van de gemeenteraad is in vrije val. Het huidig bestuur ziet besturen als doel. Terwijl het slechts een middel hoort te zijn om het doel, ‘een leefbare groene gemeente’ te bereiken. Door de botsing van verschillende meningen komen we vooruit, wordt de discussie verrijkt en de uiteindelijke besluiten gefundeerdeerd. Er zijn nu jammer genoeg amper botsende meningen in de Kalmthoutse politiek. Dit brengt de vooruitgang in het gevaar en is nefast voor de Kalmthoutenaren.”

Hoe pakken jullie dat aan?
Wouter: “Momenteel werken we hard aan de inhoud van ons programma. Daarom gingen we afgelopen weekend ook langs grofweg 250 huizen in Nieuwmoer. De ideeën en discussies die daar gestart zijn, zetten we binnenkort tussen pot en pint weer verder. Zo willen we de Kalmthoutenaar van bij het begin betrekken en mee engageren om de plannen mee op te stellen. Dat is alvast een punt dat we zeker meenemen in ons programma: meer inspraak voor de Kalmthoutenaar. We willen ook de verkeersveiligheid verbeteren, zeker rond scholen en de stations, de belastingdruk verlagen en ondernemerschap stimuleren.”

De lijst wordt pas later bekend gemaakt, maar de mensen op de foto Fréderique Mairaux, Tom Willems, Johan Cassimon, Patrick Neys en Jens Deckers hebben er zeker een plaats op”, besluit Wouter Vanden Bergh, die in het midden van de foto staat. (evdw)

PVDA Kalmthout mikt op één gemeenteraadslid


“Mensen aanspreken van deur tot deur”
De Partij van de Arbeid treedt voor de gemeenteraadsverkiezingen aan met een volledige lijst. Om te weten wat de Kalmthoutenaar echt wil, trekken partijleden van deur tot deur met een uitgebreide vragenlijst.
De laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2012 nam de partij ook deel aan de verkiezingen en behaalde toen 223 stemmen, goed voor precies 2 procent. “De voorbije jaren is er heel wat veranderd. PVDA zit duidelijk in de lift. Kijk maar naar de scores van Peter Mertens. In Borgerhout bestuurt onze partij mee en in Wallonië zijn we goed op weg om misschien de grootste partij te worden. In tegenstelling tot zes jaar geleden, is de kans groot dat we aantreden met een volledige lijst van 25 kandidaten. We zijn realistisch en weten dat Kalmthout mee besturen er niet meteen inzit. Maar we rekenen er wel op dat we minstens één gemeenteraadslid leveren”, zegt een overtuigde Diane Janssen (60). Tara Rausenberger (28) knikt bevestigend. “Net als andere partijen zijn we volop bezig met het vormen van onze lijst. Namen plakken, doen we nog niet. Maar de eerste plaats is in elk geval voor een vrouw”, geeft ze mee.

Van deur tot deur
“Politiek vertrekt niet bij de politici, maar bij de mensen. Daarom trekken we met verschillende ploegen van deur tot deur om de mensen te vragen onze enquête over Kalmthout in te vullen. Die omvat tien onderwerpen gaande van onder meer armoede, gezondheid, wonen, mobiliteit, jeugd en wijkvriendelijkheid en lokale democratie. Zo’n enquête vul je natuurlijk niet in op een minuutje. Wanneer we de mensen vragen of we binnen een uurtje mogen terug komen om de lijst op te halen is dat bijna nooit een probleem. In totaal willen we minstens vijfhonderd gezinnen bezoeken. We mikken niet alleen op stemgerechtigde Kalmthoutenaars. We zijn even benieuwd naar bijvoorbeeld de inbreng van jongeren onder de achttien. Wanneer we alle resultaten samen brengen, krijgen we een duidelijk beeld van wat er echt leeft in onze gemeente. Die enquêteresultaten gebruiken we dan om ons programma te verfijnen op maat van de Kalmthoutenaar”, legt Tara Rausenberger uit.
“Je hoort wel zeggen dat onze maatschappij erg conservatief is geworden. Wanneer je tot bij de mensen gaat, stel je vast dat dit eigenlijk niet klopt. De meesten zijn wél erg betrokken bij wat er in hun gemeente leeft en velen hebben ook een duidelijke kijk op wat ze willen. Daarom is tussen de mensen komen een must. Mobiliteit en (verkeers)veiligheid blijven belangrijk. Wanneer bewoners ijveren om van hun straat een autoluwe straat te maken, steunen we die actie. Dat deden we ook met het buurtprotest tegen de mogelijke komst van warenhuisketen Lidl. We willen mensen en buurten verenigen”, legt Diane Janssen uit.
De vragenlijst kan ook online worden ingevuld op via HYPERLINK “http://www.degrotebevraging.be” www.degrotebevraging.be
Erik Vandewalle
Tara Rausenberger en Diane Janssens trekken met andere PVDA’ers van deur tot deur om te polsen wat er bij de mensen leeft. (evdw)

 

Zomer-fietszoektocht Kalmthout Gestript van 24 juni tot 15 oktober

Links vooraan Jan Francken, bezieler van het stripgebeuren in Kalmthout
met een delegatie van VVV en van de toeristische dienst van Kalmthout,
en  burgemeester Lukas Jacobs

Kalmthout is naast heidegemeente ook stripgemeente. Suske en Wiske vertoeven er maar al te graag en als je de gemeente doorkruist, kom je dit olijke duo of hun geestelijke vader zeker tegen. In navolging van ‘Kalmthout Gestript’, boek en tentoonstelling organiseert Toerisme Kalmthout nu de zomerzoektocht met de fiets. Aan de hand van infoborden met bijhorende tekening ontdek je mooie plekjes in de gemeente Kalmthout. Naast Suske en Wiske kom je nog andere striphelden tegen zoals Bert Bibber, Markske Vertongen, Piet Pienter, Jommeke, De Rode Ridder, enz… Bij elk infobord hoort een vraag. Het antwoord vind je op de borden of in de omgeving. Je krijgt een handige brochure waarin je de beschrijving van de route vindt in een kadertje.

een bord geplaatst aan de visvijver de Maatjes

Praktisch
Je kan starten op 3 plekken: aan het station in Heide, aan het station in Kalmthout en aan de dienst toerisme van Kalmthout. Een deelnameformulier kost 1,50 euro en kan je kopen bij de dienst toerisme (Putsesteenweg 129), aan het station van Heide (Heidestatieplein) en bij Foto Joossen (Kapellensteenweg 60). De fietstocht is 33 km lang, geschikt voor jong en oud en loopt van 24 juni tot 15 oktober. Bezorg uw antwoordformulier voor 25 oktober op de dienst Toerisme. Eind oktober worden de winnaars bekend gemaakt.

Garbage Dreams komen met eerste CD

Kalmthout-nieuwe-band-en-CD

Samengesteld uit Jonah Boons, Nicolas D’Exelle, Mathijs Borms en Mathias Balemans is de groep “Garbage Dreams” geboren en meteen ook de toekomst van Belgische psychedelica verzekerd. De vier knaapjes komen nu met hun eerste CD naar buiten. Eind augustus waren een handvol eigen nummers af en was het tijd om met de band naar buiten te komen. Hun muziek is het resultaat van een vrij omvangrijke groep invloeden van alle groepsleden, en is bijgevolg moeilijk onder één noemer te vatten, al is alternatieve rock een goeie verzamelnaam. Op de wekelijkse repetities, in de garage, ontstaan steeds nieuwe ideeën, en werd het stilaan tijd om een podium op te zoeken. Met nauwelijks vier optredens achter de rug bereikte de groep in Kamp Noord, de rockrally van de Noorderkempen, de halve finale. Ondertussen is de groep door Studio Brussel genomineerd in de categorie “De Nieuwe Lichting”. Op hun eerste CD staan zes eigen nummers en de CD is te koop tijdens hun optredens.

1 2 3