sp.a Ekeren stelt kandidaten voor

Zaterdag 15 september heeft sp.a afdeling Ekeren haar kandidaten voorgesteld voor de verkiezingen in het district Ekeren. De lijst is een mengeling van jong en oud. Het unieke hier is ook dat de gebroeders Kruyniers Ronny en Jan samen op de lijst staan.

Wat ook voor sp.a speciaal was,  was de samen werking tussen spa.Ekeren en Rozemaai/Schoonbroek, deze verliep zeer vlot en met de gezamenlijke ideeën trekken we naar de verkiezing. Waar sp.a Ekeren vooral zal op inzetten is mobiliteit, openbaar vervoer, zeker de tram terug door Ekeren in plaats van de bussen nu, meer betere en veiliger voet/fietspaden, zeker meer aandacht aan de fietser schenken, meer inspraak voor de burgers en mee laten beslissen op speciale dossiers, niet zoals nu geen inspraak laat staan … dat er geluisterd wordt.
Luisteren naar de noden van de jeugd en zeker de ouderen niet vergeten, want het huidig bestuur heeft hier weinig voor gedaan. De Ekerse putten beter uitbaten zoals zwemgelegenheid, camping, openbare barbecue.

De jeugd leeft weer bij sp.a Ekeren en hebben terug een afdeling”Jong socialisten” opgericht. De toekomst is verzekerd!

kandidaten

1) Ronny Kruyniers
2) Fabienne Van Damme
3) Jan Kruyniers
4) Fatiha Oyatto
5) Henk Henkens
6) Raf Van Opdorp
7) Laura Greffe
8) Danny Schoonheydt
9) Tom Somers
10) Wilfried Boden
11) Nancy Mees
12) Helena Messiaen
13) Sven Riske
14) Raymond Leemans
15) Corry Combrez
16) Consuela Johnn
17) Simonne van Ham
18) John Verheyen
19) Gerda van Ham
20) John Lambrechts
21) Monica De Coninck

Open VLD vervolledigt kieslijst en wil, samen met de inwoners & ondernemers, aan de slag in Ekeren.

Nadat eerder de top van de lijst bekend raakte vervolledigt Open VLD nu de kieslijst voor Ekeren. Zoals al geweten wordt de lijst getrokken door plaatselijk voorzitter Mick De Maere. Hij wordt gevolgd door Joëlle Nauwelaerts en Jong VLD-ondervoorzitter Aimé Schrauwen.

Op de vierde plaats staat Tony Janssens. Hij is inwoner van de Rozemaai. Vanaf 2019 zal Rozemaai, net als de wijken Schoonbroek en Edison, deel uitmaken van Ekeren. Op de vijfde plaats staat Alexander Bruyninckx. Hij is een kleinzoon van huidig districtsschepen Pol Bruyninckx, die zelf de lijst zal duwen.
Zij worden gevolgd door Sieglinde Heremans, Steyn Van Roey, Filiz Öksuz, Viviane Holemans en Kimberly Verdonck. Bart Van Daele duwt de eerste kolom.
De tweede kolom wordt getrokken door voormalig districtsraadslid en -schepen Benoit Mores. Verder op de tweede kolom vinden we Martine Bervoets, Cédric Elst, Liesbeth Plas, Helga Heyligen, Chadia Van Daele en Stefanie Corens. Zij worden ondersteund door enkele mensen met ervaring: Frank Van Den Broek, voormalig raadslid Tilla Rauter en huidig schepen Pol Bruyninckx.

“Het team waarmee we naar de verkiezingen trekken is bijzonder goed uitgebalanceerd. Enerzijds hebben we enkele nieuwe gezichten met frisse ideeën. Zij worden ondersteund door een enthousiaste kern van kandidaten die de nodige ervaring heeft om de continuïteit te garanderen.” Zo zegt kopman Mick De Maere. “Onze lijst is een prima weerspiegeling van de verschillende wijken in Ekeren. Ook zijn alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd. We hebben zowel studenten, ondernemers, mensen uit de zorg, het onderwijs en de logistiek, als ook senioren kunnen warm maken om, met respect voor alle Ekerenaren aan de slag te gaan. Wij zijn alvast klaar om onze verantwoordelijkheid op te nemen.”

Open VLD Ekeren wil meer burgerparticipatie. Ze willen aan het werk samen met de inwoners die meer inspraak moeten krijgen. Bijvoorbeeld door het invoeren van een burgerbegroting. Daarnaast wil de partij een bondgenoot blijven voor de lokale ondernemers. Zij zijn immers de motor zijn van een bruisend district met leuke activiteiten en inspirerende culturele evenementen.

 

 1. De Maere Mick                      
 2. Nauwelaerts Joëlle            
 3. Schrauwen Aimé             
 4. Janssens Tony                      
 5. Bruyninckx Alxexander      
 6. Heremans Sieglinde            
 7. Van Roey Steyn                    
 8. Öksüz Filiz                             
 9. Holemans Viviane               
 10. Verdonck Kimberly           
 11. Van Daele Bart
 12. Mores Benoit
 13. Bervoets Martine
 14. Elst Cédric
 15. Plas Liesbeth
 16. Heyligen Helga
 17. Van Daele Chadia
 18. Corens Stefanie
 19. Van den Broeck Frank
 20. Rauter Tilla
 21. Bruyninckx Pol

CD&V Ekeren stelt de ganse ploeg voor

 

CD&V Ekeren gaat voor een combinatie van jong geweld en ervaring, nieuwkomers en gevestigde waarden. Alle generaties zijn vertegenwoordigt en 30% van de lijst wordt ingevuld door jongeren. Ook elke wijk wordt vertegenwoordigd.
Met haar 21 lentes is Charlotte Heynen de jongste, lerares haartooi van opleiding. Onze ouderdomsdeken is Agnes Dewitte-Van Deun, een bezige bij uit Mariaburg die ook lang op Rozemaai heeft gewoond.
CD&V gaat voor een verkeersveilig maar toch parkeervriendelijk Ekeren waar de fiets een belangrijke plaats inneemt. Voor de jeugd wil CD&V een multifunctionele zaal waar zowel fuiven kunnen plaatsvinden alsook verenigingen zich thuis voelen. Verder ijvert CD&V voor een stap-op-stap-af-bus zodat senioren makkelijk op de markt  en supermarkt geraken. Ook een mantelzorgpremie wensen we in te voeren. Alle vrijwilligers, jong en oud, verdienen een maximale ondersteuning!
Een afspraak maken voor het districtshuis, hoeft voor CD&V niet meer, net zo min als voor het politiekantoor. Op deze manier maken we de dienstverlening voor iedereen toegankelijker.

Deze en andere voorstellen staan in ons verkiezingsprogramma.

Vijf kandidaten staan ook op de stadslijst nl. Galina Matushina (plaats8),Stéphanie Broosus (plaats 12), Bert Vandenbossche (plaats 44), Tamara Heynen (plaats 45) en Redi Cankja (plaats 46).

Lijst districtsraad

1) Heynen Tamara
2) Van den Bergh Jeroen
3) Broosus Stéphanie
4) Wens Freddy
5) Franken Sofie
6) Rooze Ina
7) Huygen Louisa
8) Van Bouwel Ludo
9) De Witte – Van Deun Agnes
10) Cankja Redi
11) Cooremans Jarkko
12) Broeckx Raymond
13) Heirman Liliana
14) Henquet René
15) Huysmans Britney
16) Vaasen Raf
17) Ressen Erwin
18) Heynen Charlotte
19) Hoyas Bernard
20) Matushina Galina
21) Van den Bossche Bert

Foto: de kandidaten uitgezonderd Britney Huysmans die net moeder is geworden van een flinke zoon, Jasper. Ludo Van Bouwel was verhinderd.

N-VA heeft campagnesecretariaat in Dorpsstraat

N-VA Ekeren openden op vrijdag 17 augustus een tijdelijk campagnesecretariaat in Dorpsstraat 26. In aanwezigheid van het lokale bestuur en heel wat leden knipte districtsburgemeester Koen Palinckx er het symbolische lintje door. Het pop-up lokaal zal dienen als uitvalsbasis voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel is het campagnesecretariaat enkel open op woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 13 uur. Naarmate de campagnekoorts stijgt, zullen de openingsuren uitbreiden. “Zes jaar geleden kreeg de N-VA bij de verkiezingen een sterk mandaat om de leidende rol op te nemen van het nieuwe districtsbestuur. We realiseerden heel veel van ons verkiezingsprogramma en graag willen we tijdens de volgende bestuursperiode de lijnen verder uitzetten”, zei districtsburgemeester Koen Palinckx. In het campagnesecretariaat kan iedereen die het wil het N-VA-programma inkijken en vragen stellen.

 

Open Vld Ekeren trekt met een ambitieuze ploeg naar de verkiezingen

Open Vld Ekeren maakt de eerste namen van haar verkiezingslijst bekend. Mick De Maere is lijsttrekker, Joëlle Nauwelaerts staat op twee, Aimee Schrauwen op drie en Tony Janssens op vier. Lijstduwer is Pol Bruyninckx. De partij wil meer inspraak voor de burger, een tram tot in Ekeren en het stop&shop-systeem invoeren voor de lokale handelaars.

Burgerparticipatie staat centraal in het programma van Open Vld Ekeren. Ze gelooft dat beslissingen die genomen worden over de hoofden van de inwoners heen, niet meer van deze tijd zijn. De partij wil inwoners meer betrekken bij de beleidskeuzes en zo zorgen voor meer draagvlak en beter beleid.

Lijsttrekker Mick De Maere:Onze inwoners zijn de experts van hun hun straat, wijk en district. Zij weten welke straattegel scheef ligt, kennen de gevaarlijke kruispunten en zien waar er nood is aan groen. Door de Ekerenaar te betrekken bij het beleid, kunnen we het beleid ook verbeteren.”  Eén van de manieren waarop de partij dit concreet wil doen, is de introductie van wijkraden. “Zo verhoogt ze de nabijheid van de inwoners tot het beleid, verzamelt ze kennis en hebben wijken niet het gevoel dat ze stiefmoederlijk behandeld worden” aldus De Maere.

De partij geeft hierin alvast zelf het goede voorbeeld. De top vier op de lijst is namelijk afkomstig uit vier verschillende wijken. Met de vierde plaats van Tony Janssens wil de partij ook de inwoners van Rozemaai-Schoonbroek al een duidelijk stem geven over wat er met hun Ekeren moet gebeuren vanaf 2019. De wijk is momenteel immers nog onderdeel van district Antwerpen en zal pas vanaf 1 januari 2019 deel uitmaken van district Ekeren.

Een belangrijk thema waar de kandidaten alvast vaak bezorgdheden over opvangen, is mobiliteit. Het district wordt gekenmerkt door haar vele pendelaars en dat heeft een effect op de leefbaarheid zegt nummer twee, Joëlle Nauwelaerts: “Het is hoog tijd dat Ekeren hoger op de mobiliteitsagenda komt te staan. Met onder meer een tram die eindelijk echt tot in Ekeren rijdt, betere fietspaden, een uitbreiding van het velo-systeem en minder vrachtverkeer in de woonwijken.”

Kleine mobiliteitsingrepen moeten ook de handelaars ten goede komen. Districtsschepen en lijstduwer Pol Bruyninckx wil daarom het Stop&Shop-systeem invoeren: “Klanten kijken nu soms op om hun inkopen te doen bij in het lokale handelscentrum. Door hen kort en gratis te laten parkeren zorgen we ervoor dat ze snel hun inkopen kunnen doen en weer vertrekken. Het kan onze lokale handelaars een belangrijk duwtje in de rug geven.”

Kandidaat-burgemeester Philippe De Backer is uitermate tevreden met zijn lijst in Ekeren: “Ekeren is een district met een uniek karakter. Dat verdient een unieke lijst van jong en oud, mannen en vrouwen, ondernemers en mensen in de zorg of onderwijs. Niemand is beter in staat Ekeren te laten bruisen.”

 

 

Vlaams Belang-kieslijst voor Ekerse districtsraad: Kurt Van Noten trekt sterke lijst met mix van ervaring en vernieuwing

Het bestuur van Vlaams Belang Ekeren heeft de kieslijst van het Vlaams Belang goedgekeurd voor de Ekerse districtsraadsverkiezingen van 14 oktober. Het Vlaams Belang kiest voor een sterke lijst met een mix van ervaring en vernieuwing en een goede spreiding over de verschillende wijken. Niet alleen zijn we erin geslaagd om vertegenwoordigers uit alle Ekerse wijken te vinden, maar ook uit de diverse beroepscategorieën en uit alle leeftijdscategorieën van twintigers tot zeventigers.

Lijsttrekker voor de Ekerse districtsraad wordt – net als 6 jaar geleden – opnieuw huidig districtsraadslid en afdelingsvoorzitter Kurt Van Noten (Ekeren Donk). Op twee staat districtsraadslid Yolande Boudewijns (Ekeren Centrum). Arbeider Filip Van den Broeck (Mariaburg) staat op plaats drie als eerste nieuwkomer. Op plaats vier staat huidig gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (Ekeren centrum) die daarmee graag de overstap wil maken naar de districtsraad. Op plaats nummer vijf staat verpleegster Iris Marynissen. Iris woont in de wijk Rozemaai, die vanaf 1 januari 2019 bij Ekeren wordt gevoegd.

Op plaats zes staat Jasmine Voet, zelfstandige in een carrosseriebedrijf. Op plaats zeven staat Eddy Badisco, gewezen vakbondsafgevaardigde bij General Motors. Marc Wouters op plaats 8 stond zes jaar geleden nog op de districtsraadslijst van N-VA, maar maakt nu – teleurgesteld over deze partij – de overstap naar het Vlaams Belang. Diane Borojé, voormalige verpleegkundige en nu fulltime oma staat op de 9e plaats en Jimmy Grzesiak, glasplaatser, op de 10e plaats. Cilia Van de Sande duwt, als voormalig districts- en provincieraadslid, de eerste kolom op plaats 11. Plaats nummer 13 wordt later nog ingevuld.De lijsttrekker van de tweede kolom is Steven Naeyaert, werknemer bij de spoorwegen en onze tweede kandidaat van de wijk Rozemaai. Op de 14e plaats vinden we nieuweling Michaël Mertens, die met zijn 24 jaar ook meteen de jongste kandidaat op onze lijst is. Sabine Joris, huisvrouw, kandideert vanop de 15e plaats. Afkomstig vanop Rozemaai en via een omweg in Merksem opnieuw thuis in Ekeren, Anny De Caluwé, vinden we op de 16e plaats. Schilder Pierre Koninckx staat op de 17e plaats. Zelfstandig markthandelaarster Nancy Ceustermans vinden we terug op de 18e plaats.

De lijst wordt geduwd door een trio met ervaring in de politiek: huidig fractievoorzitter in de gemeenteraad Filip Dewinter duwt de lijst. Voorlaatste staat Freddy Geens, de huidige fractievoorzitter in de Ekerse districtsraad en voor hem staat Chris Luyckx die het Vlaams Belang eerder al vertegenwoordigde in de gemeente- en OCMW-raad.

Het Ekerse Vlaams Belang is ervan overtuigd met deze lijst met bekwame kandidaten een goede score te kunnen neerzetten op 14 oktober en het huidige aantal van drie zetels mogelijk te kunnen uitbreiden. Kurt Van Noten, voorzitter van afdeling Ekeren: “Zes jaar geleden behaalde de N-VA een klinkende overwinning, maar de beloofde verandering bleef uit. We zien ons Ekeren immers verder verstedelijken en vervreemden. Het is deze evolutie die het Vlaams Belang wil stoppen. Met deze ploeg willen we ons ten volle inzetten voor een sterk Ekeren dat zich niet langer neerlegt bij de dictaten van het Antwerpse stadsbestuur zoals nu gebeurt, maar zich assertief opstelt om het Vlaams, veilig en groen karakter van ons Ekeren veilig te stellen. Als enige partij blijft het Vlaams Belang overigens opkomen voor het herstel van de zelfstandige gemeente Ekeren.  ”

 

 

Groen Ekeren naar de kiezer met vele nieuwe gezichten

Vandaag, 25 juni, stelt Groen Ekeren haar speerpunten en kandidaten voor de komende verkiezingen voor. De partij kiest voor een mix van ervaring en verjonging, en schuift drie prioriteiten naar voor: behoud van open ruimte, veilig verkeer, en beter openbaar vervoer en deelmobiliteit in Ekeren.
Lijsttrekker is huidig districtsraadslid Ilse De Schutter, haar collega in de districtsraad Anny Joossens zal de lijst duwen. Ilse De Schutter: “Wij willen op een andere manier aan politiek doen. Inwoners betrekken, nieuwe initiatieven ondersteunen zoals de wijkbudgetten, ruimte bieden aan jongeren, mensen samen brengen. We staan en gaan voor een menselijk, eerlijk en gezond Ekeren.”
Op de lijst staan mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, 11 vrouwen en 10 mannen, vanuit verschillende verenigingen en uit alle wijken, ook de nieuwe wijken. Een brede en verjongde lijst met het oog op een fris en sterk plan voor ons district.
Anny Joossens schetst de prioriteiten voor Groen in Ekeren: “Het behoud van de open ruimten, veilig verkeer, inzetten op beter openbaar vervoer en deelmobiliteit in ons district, een fuifzaal, voluit gebruik maken van onze adviesbevoegdheid, geen nieuw groot cultureel centrum. Het welzijn van elke Ekerenaar blijft voor ons voorop staan.”

Lijst:
1 Ilse De Schutter (58)
2 Guido Staes (54)
3 Lotte Vergauwen (35)
4 Bert Jorissen (21)
5 Annelies Van Boven (42)
6 William De Jager (42)
7 Sofie Brits (23)
8 Jeroen Budts (34)
9 Fabienne Toussein (47)
10 Jan van der Linden (56)
11 Miep Embrechts (31)
12 Bart Delacourt (42)
13 Marja De Peuter (67)
14 Guy De Kock (56)
15 Amber De Kock (24)
16 Cédric Dezitter (31)
17 Ingrid Weverbergh (62)
18 Freek Pieters (33)
19 Machteld De Muynck (63)
20 Koen Baetens (38)
21 Anny Joossens (58)

 

N-VA Ekeren wil nog verder groeien

De kandidatenlijst van de N-VA Ekeren, aangevoerd door districtsburgemeester Koen Palinckx, is netjes verdeeld tussen mannen en vrouwen. “Wij behaalden 43% van de stemmen en ik sluit niet uit dat we met deze lijst beter doen” zegt Koen Palinckx.

Op plaats twee staat districtsschepen Sabine Coene. Nummer drie is voor districtsschepen Ludo Van Reusel gevolgd door districtsraadslid Annemie Plompen. Op vijf staat student geneeskunde Brecht Mertens. Met zijn leeftijd van 20 jaar de jongste kandidaat. Zes is voor districtsraadslid Ann Koekhoven gevolgd door Wilfried Michiels als eerste kandidaat voor Schoonbroek. Bovenaan de tweede kolom komt Ivo Legon. Lijstduwer wordt Marc Elseviers voorafgegaan door Antwerps gemeenteraadslid Kristel Somers.

“Van de negen uittredende raadsleden hebben er twee zich niet opnieuw kandidaat gesteld wegens persoonlijke redenen. Alle Ekerse wijken, en ook Schoonbroek en Rozemaai, zijn vertegenwoordigd. Onze lijst telt veertien kandidaten die voor het eerst in de politiek stappen. Bovendien heeft geen enkele van onze kandidaten familiebanden met een andere kandidaat op de lijst” zegt Koen Palinckx. Door de aanhechting van de wijken Schoonbroek en Rozemaai bij Ekeren stijgt het aantal Ekerse districtsraadsleden van 19 naar 21.

Ook Ekernaar in Antwerpse gemeenteraad

EKEREN – Ook de 45-jarige Ekerenaar Danny Feyen (N-VA) zal onze streek vertegenwoordigen in de Antwerpse gemeenteraad . Hij volgt Chris Morel op,  die zijn mandaat niet opneemt en op zijn eigen vraag in de OCMW-raad gaat zetelen.

Danny Feyen is maritiem bediende. Hij kwam in 1974 samen met zijn ouders en zussen in Ekeren wonen. Zelf woont hij nu in het centrum. Danny Feyen haalde 130 stemmen op de lijst voor de districtsraadsverkiezingen (en werd vijfde opvolger). Op de lijst voor de Antwerpse gemeenteraad haalde hij 615 stemmen. Zodoende werd hij tweede opvolger.
Anderzijds werd ook Sabine Coene uit Ekeren verkozen voor de gemeenteraad, en wel rechtstreeks met 999 stemmen. Zij verkoos echter om in Ekeren te blijven, waar zij districtsschepen wordt

1 2 3