Bruno Heirman N-VA schepen van financiën te Brasschaat

Bruno Heirman met Jan Jambon
 
 
De bestuursploeg van N-VA Brasschaat
 
 
 
In Brasschaat werd op vrijdag 26 oktober de nieuwe bestuursploeg voorgesteld voor de komende zes jaar. Als nieuwe schepen van financiën krijgen we een bekende polderfiguur, Bruno Heirman, gepassioneerd lid van ‘De Nief Gans’.
De dierenarts werd geboren te Stabroek waar zijn vader, kleermaker Louis, in de Kleine Molenweg een eigen zaak had. Zijn moeder, Yvonne De Schutter, was vele tientallen jaren directrice van het rusthuis aalmoezenier Cuypers in het Laageind. Na zijn lagere school in Stabroek verhuisde het gezin naar Mariaburg. Daar begon Bruno later de bekende dierenkliniek Sint-Jan op de Kapelsesteenweg.
Hij kwam voor de eerste keer op voor de N-VA in Brasschaat en haalde meteen 468 voorkeurstemmen.
Het vertrouwen dat minister Jan Jambon in hem heeft is zo groot dat hij meteen de zware post van financiën in zijn schoenen geschoven krijgt.

Open Vld Brasschaat klaar met huiswerk

 

‘We zijn klaar om opnieuw deel te nemen aan het beleid’ zegt lijsttrekker Christophe Thomas,  ‘met een sterk team en een steengoed programma willen we mee bouwen aan onze mooie gemeente’.Inhoudelijk lanceert Open Vld Brasschaat 3 kernthema’s.

Goed bestuur
Dat zou een evidentie moeten zijn. Brasschaat kwam echter de voorbije jaren enkele keren op minder fraaie manier in het nieuws. Recent nog met het ontslag van dienstdoend burgemeester Koen Verberck, 6 weken voor de gemeenteraadsverkiezingen.Brasschaat verdient beter. Geen stoelendans maar continuïteit en stabiliteit. Vier keer werd de schepen voor ruimtelijke ordening en lokale economie gewisseld. De burgemeesterssjerp werd dan weer drie keer doorgegeven.Maar er was meer. Werken werden gestart voor het verstrijken van de beroepstermijn, termijnen i.h.k.v. een openbaar onderzoek werden niet gerespecteerd, 90.000 € aan boetes voor bermparkeren dienden terugbetaald te worden, de kasteelsaga, de pestbelasting op leegstand boven winkels moest worden ingetrokken, … De lijst is lang, te lang. Brasschaat verdient inderdaad beter.

Goed ondernemen
Een goed draaiende lokale economie is cruciaal voor een dynamische gemeente. Het zorgt voor lokale tewerkstelling (files zijn we beu, niet) en levendige handelskernen.Open Vld wil een ondernemersparagraaf invoeren. Dit betekent dat bij elke beslissing nagegaan wordt wat de impact ervan is voor de lokale ondernemers. Het mag niet meer gebeuren dat non-communicatie bij werken de heropening van een zaak in het gedrang brengt.We willen inzetten op jonge en startende ondernemers d.m.v. een co-working space, bv. aan de Coppenskazerne. De vroegere St-Jozefkliniek en OCMW-gebouw is dan weer een goede plek om naast de grote zorginstellingen, een aantal individuele en kleinschalige initiatieven in een ‘project zorgeconomie samen te brengen.
Onze handelskernen verdienen meer focus. Het gemeentebestuur creëert een optimaal kader waarbinnen de lokale handelaren hun ding doen. We gaan voor een duidelijke en aantrekkelijke identiteit, gedragen door de middenstand. Een globale aanpak, waar parkeren en mobiliteit deel van uitmaken, zorgt ervoor dat die ambitie en identiteit gerealiseerd worden.

Goed wonen
Het parkkarakter staat voorop. Goed wonen impliceert een goed onderwijs, sportclubs, cultuur en voorzieningen voor jeugd, van speeltuinen tot uitgaansmogelijkheden.Concreet willen we de verstedelijking een halt toeroepen, we kiezen voor kernversterking en het vrijwaren de groene open ruimte. Zwerfvuil moet kordaat aangepakt, betere voet- en fietspaden en een fiets-o-strade op de middenberm van de Bredabaan, vlotte verbindingen met de (deel)fiets naar de stations in Brecht en Ekeren en de tram in Schoten, Het zijn maar enkele van de vele concrete voorstellen waarmee Open Vld Brasschaat naar de kiezer trekt.

Kandidaten

1)Christophe Thomas
2)Myriam Van Honste
3)Barbara Ophoff
4)Romain Denayer
5)Philip Leflot
6)Sofie Buytaert
7)Oona Geeraerts
8)Nicolas Van der Donckt
9)Dirk Debeuckelaer
10)Amber Both
11 Nathalie Vanwolput
12)Gregory Lens
13)Guy Roeckens
14)Sabine Van Oppens
15)Inge Van den Broeck
16)Jamal Boujouh
17)Luc Vermeersch
18)Jolijn Delissen
19)Steven De Nijs
20)Guy Vermeiren
21)Annemie Janssens
22) Christiane De Beenhouwer – De Winter
23)Roger Van Camp
24)Francis Denys
25)Linda Van de Zande
26)Isabelle Ickx
27) Matthieu Caeymaex
28)Robby Macchia
29)Imelda Schrooyen
30)Louis Gaëlle
31)Marro Vreys
32)Philippe Arts
33 Anne Van Aperen

Duwkracht voor CD&V Brasschaat

 

Berre Van Deuren, Dré Van Mechelen, Jef Konings

De vier gewezen schepen Jef Konings, Berre Van Deuren, Marie-Anne Coppens en Dré Van Mechelen staan op de kandidatenlijst van CD&V Brasschaat. Elk vanuit hun eigen motivatie en carrière willen ze ervoor gaan bij de volgende gemeenteraadsverkiezing.
Verspreid tussen de nieuwe kandidaten staat Jef Konings op plaats 17, Berre Van Deuren op plaats 19, Marie-Anne Coppens op plaats 31 en Dré Van Mechelen wordt de lijstduwer. Jef Konings en Berre Van Deuren zijn reeds sinds 1994 actief in de gemeenteraad.

Jef Konings, huidig voorzitter van de gemeenteraad, is vooral gekend van de Brasschaatse Triatlon en als grote bezieler van “De Remise” ontmoetingspunt voor alle senioren.
Berre Van Deuren, ontfermde zich 10 jaar over de organisatie van de Dorpsdag en als voorzitter van Toerisme Brasschaat is hij dagelijks bezig met onze gemeente in de kijker te plaatsen.
Dré Van Mechelen, stuwende kracht achter Bethanie Kermis en de organisatie van de wielerwedstrijden aldaar. Dré gaat tevens ten volle voor het milieu van onze groene gemeente en zit zich in voor het verwezenlijken van betaalbaar wonen.

“Onze lijst kent heel wat nieuwe gezichten maar we kunnen ook rekenen op onze klasbakken vol ervaring. Dit maakt dat we met een evenwichtige en sterke ploeg naar de gemeenteraadsverkiezing zullen gaan” zegt Herman Coolen, voorzitter CD&V Brasschaat.

www.brasschaat.cdenv.be

 

 

Kandidatenlijst CD&V Brasschaat krijgt stilaan vorm

schepen Niels de Kort staat bovenaan de tweede kolom, nieuwkomer Ineke Brückner staat op 4, schepen Bart Brughmans op 5

 De kandidatenlijst van CD&V Brasschaat krijgt stilaan vorm. De huidige CD&V schepenen staan niet bovenaan op de lijst maar verspreid tussen nieuwe kandidaten. Bart Brughmans, OCMW-voorzitter en schepen voor financiën en senioren, staat op plaats 5. Schepen van jeugd, Niels de Kort, staat bovenaan de tweede kolom op plaats 18.

 Schepen en OCMW-voorzitter Bart Brughmans kan terugblikken op een lange bestuurscarrière in Brasschaat. Sinds 1994 zetelt hij in de gemeenteraad. ‘Ik ken de gemeentelijke werking als mijn broekzak. Onze schulden per inwoner zijn veruit de laagste van Vlaanderen. Bovendien slaagden we er de voorbije jaren in om zo’n 40 miljoen euro te investeren in onze mooie gemeente. Brasschaat zorgt goed voor haar inwoners. Via het sociaal beleid dragen we ons steentje bij om jong en oud op eigen benen te helpen staan’, stelt Bart Brughmans.

Schepen van jeugd, Niels de Kort, maakt drie jaar deel uit van het schepencollege. ‘Ik was meteen de jongste schepen ooit in onze gemeente en meteen ben ik er ingevlogen. In deze drie jaar heb ik al heel wat kunnen realiseren. Zo werden, bijvoorbeeld, bijna alle speelterreinen in een recordtijd gerenoveerd. Graag wil ik dit werk verder zetten en Brasschaat blijven uitbouwen als een groene gemeente waar het goed wonen is’, zegt Niels de Kort.

Ineke Brückner staat op plaats 4 bij CD&V. Ze is Taal- en Letterkundige, werkt als vrijwilliger in de schoolbibliotheek, maar blijft toch bovenal mama. ‘Brasschaat heeft mij een geweldige jeugd gegeven: de filmnamiddag bij de Jefi-club, Chiro op zondag, met mijn beste vriendin naar de Woordacademie, fuiven in HobNob, of een pintje drinken in ’t Dakhuus, leiding geven bij Kwik Kwak,… Pas later besef je dat die dingen niet vanzelfsprekend zijn. Daarom wil ik me nu inzetten voor mijn gemeente. Leren, leven en zorgen voor elkaar, begint tenslotte in je buurt!’

Sophie De Roeck, huidig schepen van onderwijs, zal niet terug te vinden zijn op de kieslijst. Zij geeft na 12 jaar werken voor het gemeentebestuur de fakkel door. Eerder werd ook al de top drie van de CD&V-lijst bekend gemaakt met Dirk de Kort als lijsttrekker, gevolgd door Shana Claessens en Bob Geysen op de derde plaats.

 

 

 

Nederlandse Jolijn Delissen (31) kandidaat voor Open Vld

 lijsttrekker Christophe Thomas samen met Jolijn Delissen

Brasschaat – Lijsttrekker Christophe Thomas Open VLD Brasschaat, is alvast enthousiast over de kandidatuur van Jolijn Delissen. “komt uit een liberaal nest in Nederland en was 5 jaar VVD-gemeenteraadslid in Middelburg’. Naast haar politieke ervaring brengt Jolijn haar professionele ervaring als Omgevingsmanager bij North Sea Port mee” vervolgt Thomas. North Sea Port is de fusie van de havens van Gent en Terneuzen. Ondanks haar politieke interesse moet ze zich nog registreren als kiezer. Dat kan nog tot 31 juli. ‘Die informatie heb ik zelf opgezocht terwijl een informatiecampagne de vele EU-burgers in Brasschaat had kunnen helpen de weg te vinden’ zegt Jolijn die er een oproep aan toevoegt om zich alsnog te registreren. ‘Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners participeren in het gemeentelijk beleid’ vervolgt ze nog.

Jolijn wil zich inzetten voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat in Brasschaat, met aandacht voor groen- en wegenonderhoud. Opwaardering van het openbaar domein moeten Brasschaat een verzorgde en moderne uitstraling geven. Wonen, winkelen en werken moeten uitnodigend zijn, een beleving. Leegstaande winkelpanden, wildgroei van onkruid en losse stoeptegels passen niet in dat plaatje. Als volbloed liberaal wil ze ook geen stijging van de belastingen.

Jolijn stopte in 2015 als gemeenteraadslid voor de Nederlandse gemeente Middelburg vanwege haar verhuis naar Antwerpen en woont sinds 2016 in Brasschaat. Ze krijgt  de 18e plek en is daarmee lijsttrekker van de 2e kolom.

Huisartsenwachtpost in AZ Klina

De Huisartsenkring Kalmthout vzw, Huisartsenkring Essen-Nieuwmoer vzw, Huisartsenvereniging Brecht-Wuustwezel vzw en Huisartsenvereniging Brasschaat ondertekenen samen met het Algemeen Ziekenhuis Klina een intentie tot samenwerking voor het oprichten van een huisartsenwachtpost. Geert Sierens, voorzitter van het huisartsenoverlegplatform en voorzitter van de huisartsenvereniging Brasschaat licht toe: “Met deze intentieverklaring spreken we de wens uit om met alle partners samen een huisartsenwachtpost op te richten. Het oprichten van een huisartsenwachtpost zal de herkenbaarheid van de eerstelijnszorg verbeteren.
 Goede samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen AZ Klina gelooft sterk in het verhaal van een geïntegreerde wachtpost. In dit model komt de patiënt voor niet-planbare zorg naar een centrum waar de spoeddienst is samengebracht met de huisartsenpermanentie. Er is één centrale toegangspoort en er is één triagezone. De patiënt wordt na triage door het team doorverwezen naar de huisartsenpermanentie of naar de Spoed.
Om een betaalbare en leefbare gezondheidszorg te blijven bieden moeten we voor niet-planbare zorg een duidelijke uniforme boodschap brengen naar de patiënt. Dr. Joris Aerts, Voorzitter huisartsenkring Kalmthout: “Het ziekenhuis zal ons in een eerste fase vooral ondersteunen door een aantal diensten te leveren en een ruimte te verhuren op campus Klina. Hoewel een integratie zoals de overheid het voorstelt op het eerste zicht ideaal lijkt, zal dit nog niet
onmiddellijk gerealiseerd worden. Hiervoor ontbreken nog een aantal randvoorwaarden. Zo blijft het voorstel van de overheid tot het gebruik van een centraal oproepnummer 1733 voorlopig in een pilootfase steken. Architecturaal is de opvang van patiënten door één deur ook nog niet mogelijk aan het ziekenhuis.”

Burgemeesters van Kapellen en Brasschaat leggen de eed af

Dinsdag 18 december hebben twee burgemeesters uit onze regio de eed afgelegd bij gouverneur Cathy Berx, die wegens een operatie aan de voet, in een rolstoel zat. lHet ging om Dirk Van Mechelen uit Kapellen die niet aan zijn proefstuk was en om Jan Jambon die voor het eerst dle eed aflegde. Hij wordt  de nieuwe burgemeester van Brasschaat.

Jan Jambon en Dirk Van Mechelen voor zij de eed aflegden


CD&V Brasschaat maakt schepenen bekend

CD&V Brasschaat heeft haar schepenen gekozen die volgende bestuursperiode, samen met de N-VA, deel zullen uitmaken van het college. Uittredend burgemeester Dirk de Kort wordt eerste schepen, publieke ruimte, openbare werken, patrimoniumbeheer, milieu, groen en natuur. Sophie De Roeck krijgt de bevoegdheden onderwijs en jeugd en Bart Brughmans blijft voorzitter van het OCMW en wordt ook bevoegd voor financiën en wonen. Jef Konings blijft schepen voor senioren ontwikkelingssamenwerking en feestelijkheden. Na een beleidsperiode van 2 jaar zal Niels de Kort voorgedragen worden om Jef Konings op te volgen en zal een herschikking van de bevoegdheden onder de CD&V schepenen gebeuren. Als voorzitter van de gemeenteraad zal Marie-Anne Naudts – Coppens worden voorgedragen.

N-VA grote overwinnaar in onze regio


In 4 van de 6 gemeenten en districten van onze regio heeft de N-VA de mogelijkheid om het heft in handen te nemen. Alleen in Kapellen en Kalmthout blijven respectievelijk Open VLD en CD&V met Dirk Van Mechelen en Lucas Jacobs aan de leiding. In Stabroek heeft de N-VA-tsunami wel het meest huis gehouden. De Vlaams Nationalistische partij haalt 10 zetels op de 25. Het gevolg is dat sinds de periode 1989-1995 terug met 2 partijen wordt bestuurd: N-VA gaat samen met CD&V die 5 zetels haalt. De N-VA neemt niet alleen de burgemeester maar ook 3 schepenambten, inbegrepen het OCMW-voorzitterschap op. De CD&V haalt 2 schepenen uit de brand en het ondervoorzitterschap van het OCMW. We kregen alvast een mooie reactie op onze site: ‘Nieuwe voertaal in Stabroek: geen Engels maar Frans’.

De N-VA haalde in Brasschaat eveneens een klinkende overwinning 36,9% van de stemmen. Jan Jambon haalde 5.278 voorkeurstemmen en is kandidaat burgemeester. Voor een coalitie gaat zijn voorkeur uit naar CD&V die 9 zetels haalden waardoor een meerderheid wordt gevormd van 23 zetels op 33. Uittredend burgemeester Dirk de Kort haalde 3834 voorkeurstemmen en beseft dat hij zijn burgmeesterssjerp zal moeten inleveren.

In het district Ekeren wordt de N-VA in één klap de grootste met 42% van de stemmen wat goed is voor 9 zetels op een totaal van 19 zitjes. Dat is één zetel te weinig voor een volstrekte meerderheid. Lijsttrekker Koen Palinckx wordt in alle geval de nieuwe districtsburgemeester van Ekeren in opvolging van Ronny Kruyniers (Sp.a). De Ekerse bevolking heeft duidelijk gekozen voor verandering. Het is nog niet duidelijk naar wie de keuze van Koen Palinckx gaat. Gezien het CD&V verleden van Palinckx ligt het niet voor de hand dat hij voor die partij zal kiezen.

In Kalmthout verandert er weinig. De CD&V heeft weliswaar 2 zetels verloren maar behoudt toch de volstrekte meerderheid. Lukas Jacobs blijft met een monsterscore van 3404 voorkeurstemmen, als burgemeester aan het bewind.

In Kapellen kreeg Open VLD 43% van kiezers achter zich en N-VA 27%. Zij willen samen de volgende 6 jaar de gemeente besturen. Dirk Van Mechelen wordt opnieuw voorgedragen als burgemeester. N-VA levert de tweede en vierde schepen, die tevens de voorzitter van het OCMW wordt. Deze laatste post gaat naar Valerie Van Peel (N-VA lijsttrekker).

In het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo liggen de zaken moeilijk. Hier haalt N-VA weliswaar 6 zetels of 1 meer dan ‘Team 2040’, maar kan niet aan een meerderheid geraken dan met dit kartel. Ook de lijst Burgerbelangen die 1 zetel haalde kan geen soelaas bieden. En met Vlaams Belang, dat 3 zetels behield, wil niemand samen gaan. Hoewel Angie Bosmans haar diensten heeft aangeboden. Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen zegt de voorstellen van N-VA af te wachten.

Hieronder vindt u een top 10 van de voorkeurstemmen.

Brasschaat

1. Jan Jambon (N-VA) 5278
2. Dirk de Kort (CD&V) 3834
3. Adinda Van Gerven (N-VA) 967
4. Steven Broos (Brasschaat 2012) 891
5. Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang) 747
6. Jef Konings (CD&V) 687
7. Sophie De Roeck (CD&V) 645
8. Luc Sevenans (N-VA) 559
9. Berre Van Deuren (CD&V) 538
10. Karina Speleers-Hans (N-VA) 496

Ekeren

1. Koen Palinckx (N-VA) 2070
2. Filip De Winter (Vlaams Belang) 1032
3. Ronny Kruyniers (Sp.a) 946
4. Lieve Van der Veken (N-VA) 531
5. Sabine Coene (N-VA) 426
6. Marc Elseviers (CD&V) 422
7. Ilse De Schutter (Groen) 406
8. Kristel Somers (N-VA) 347
9. Kurt Van Noten (Vlaams Belang) 315
10. Nathalie Weeremans (N-VA) 304

Kalmthout

1. Lukas Jacobs (CD&V) 3404
2. Ivo Dockx (N-VA) 871
3. Clarisse De Rydt (N-VA) 829
4. Jef Van den Bergh (CD&V) 574
5. Maarten De Bock (CD&V) 529
6. Jan Oerlemans (CD&V) 449
7. Silke Lathouwers (CD&V) 446
8. Francken René (CD&V) 427
9. Georges Verpraet (N-VA) 408
10. Dirk Van Peel (Cd&V) 394

Kapellen

1. Dirk Van Mechelen (Open VLD) 3487
2. Valerie Van Peel (N-VA) 1671
3. Sabine Van Dooren (Open VLD) 1104
4. Luc Janssens (Open VLD) 962
5. Koen Helsen (Open VLD) 804
6. An Stokmans (Open VLD) 762
7. Ria Van Oncen (Open VLD) 700
8. Marc De Smet (Open VLD) 673
9. Harold Van der Kraan (Sp.a) 586
10. Frederic Van Haaren (Open VLD) 518

Polderdistrict

1. Rudi Sempels (N-VA) 633
2. Marcel Bartholomeeussen (Team 2040) 630
3. Zander Vliegen (Team 2040) 494
4. Angie Bosmans (Vlaams Belang) 466
5. Danielle Meirsman (N-VA) 377
6. Nathalie Aertssen (Team 2040) 230
7. Roger Dons (Team 2040) 190
8. Karel Hendrickx (Team 2040) 185
9. Frank Frederickx (Burgerbelangen) 175
10. Carl Geeraerts (N-VA) 146

Stabroek

1. Liesbeth Verhaert (CD&V) 1066
2. Rik Frans (N-VA) 989
3. Raf Engels (Open VLD) 778
4. Kim Dorikens (Sp.a) 600
5. Guido Van Gansen (Vlaams Belang) 484
6. Veerle Nuyts (N-VA) 459
7. Sam Gabriels (CD&V) 449
8. Herman Jongenelen (CD&V) 339
9. Sonja Janssens (CD&V) 312
10. Ludo Verschueren (N-VA) 280


Jan Jambon is kandidaat burgemeester te Brasschaat

De sfeer was uitbundig bij N-VA in Brasschaat. De partij haalde een klinkende overwinning van 36,9%. “Ik had het niet verwacht’’ zegt lijsttrekker Jan Jambon. “Ik voelde wel dat we goed zaten in Brasschaat en zal met veel plezier de burgemeesterssjerp dragen’’. Jan Jambon haalde 5.278 voorkeurstemmen. Uittredend burgemeester Dirk de Kort (CD&V) 3.834. “Mijn felicitaties voor de overwinnaar maar ik ben teleurgesteld en had het anders ingeschat. We zullen de sjerp moeten inleveren. De mensen hebben duidelijk met een nationale boodschap gestemd’’. Jan Jambon start maandag de coalitiegesprekken. Met veertien van de 33 zetels kan hij ofwel met CD&V (9 zetels) of met het progressief kartel Brasschaat 2012 (5 zetels) in zee gaan. Met de twee zetels van Open VLD (tegenover vijf in 2006) kan geen meerderheidscoalitie gevormd worden. “Onze voorkeur gaat uit naar CD&V, we hebben de voorbije jaren goed werk geleverd’’, aldus Jambon. Het Vlaams Belang zakt van negen naar drie zetels. Brasschaat 2012 behaalde vijf zetels. De overige partijen wisten geen in de wacht te slepen.

1 2