Per vrachttrein vanuit de Polder naar China

Op maandag 9 mei wordt in Antwerpen de spoorverbinding voor cargo naar het Chinese Chongqing officieel voorgesteld. Dat gebeurt ’s morgens allereerst op de Combinantterminal in Zandvliet. En in de namiddag in het Provinciehuis te Antwerpen, waar een Chinese afvaardiging aanwezig zal zijn.
Hiermee zet de haven van Antwerpen zich ontegensprekelijk verder op de kaart als internationale draaischijf van goederenstromen naar alle windstreken. De initiatiefnemers van dit project, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Administratie der Douane en Accijnzen zullen het belang van deze verbinding toelichten.
Netwerkevent
In de namiddag vindt in het Provinciehuis van Antwerpen een netwerkevent plaats waarop de spoorverbinding officieel zal gelanceerd worden. De lancering vindt plaats in aanwezigheid van een Chinese delegatie, onder wie ook de Deputy Secretary General van Chongqing. Vermelden we nog dat streekgenoten een belangrijke rol spelen in dit opzet. Het zijn Koen Helsen, gedeputeerde en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij en Eddy Bruyninckx directeur-generaal van het Havenbedrijf, beiden uit Kapellen.  (sdl)


Weer containerreus in Antwerpse haven

Amper een maand nadat de MSC Emanuela geschiedenis schreef als het diepst gelegen containerschip ooit, maakt de haven van Antwerpen zich alweer klaar voor een nieuw record. Vandaag vrijdag 29 april zal de MSC Daniela de haven aanlopen met een diepgang van maar liefst 15,25 meter. Daniela zorgt met haar komst bovendien voor een dubbele primeur: ze wordt niet alleen het diepst gelegen ulcs (ultra large container ship) tot nu toe, maar het schip zal Antwerpen rechtstreeks aanlopen vanuit het Verre Oosten. Dat MSC kiest voor Antwerpen als eerste aanloophaven, bewijst dat de haven – mede dank zij de Scheldeverdieping – aan belang wint als toegangspoort tot Europa voor import vanuit het Verre Oosten. (sdl)

Industriebazen voor de klas in Kapellen en Ekeren


De CEO van Rob Montage was in Mater Salvatoris te Kapellen


In samenwerking met Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland werd donderdag aan leerlingen van het 6de jaar techniek-wetenschappen van Mater Salvatoris ‘les’ gegeven door Thierry Burki, CEO van Rob Montagebedrijf. Hij had het over de mogelijkheden die jonge technische krachten hebben in de industrie. Die zoekt zo’n 10.000 nieuwe werknemers. Vrijdag is het Kon. Atheneum in Ekeren aan de beurt met CEO Tom Schockaert van de Total Raffinaderij in Antwerpen. (sdl)

Antwerpse haven blijft goed draaien

De haven van Antwerpen heeft de eerste drie maanden van dit jaar 47.374.451 ton
goederen behandeld. Dat is een stijging van 12,7 % in vergelijking met dezelfde
periode in 2010. Zowel de algemene overslagcijfers, de containertrafieken als de
behandeling van vloeibaar massagoed overstijgen het niveau van het recordjaar
2008. De Antwerpse containeroverslag in tonnage groeide met 7,8 procent en
klokte af op 26.240.633 ton. In standaardcontainers kwam de behandeling uit op
2.172.323 eenheden. Bij het conventioneel stukgoed werd 2.926.057 ton gelost
en geladen, een stijging van 11,7 procent. Maar deze sector herstelt zich erg lang-
zaam na de scherpe daling van de omzet tijdens de crisis. (sdl) 

Havenschepen Marc Van Peel Maritieme Man van het Jaar

De raad van bestuur van Espa Maritiem (Vereniging voor Maritieme Journalisten en Publicisten)  heeft beslist om Marc Van Peel, schepen voor de Haven en voorzitter van het Antwerpse Havenbedrijf, uit te roepen tot Maritieme Man van het Jaar.  De uitreiking van de hieraan verbonden ‘award’ zal, in  samenspraak met de laureaat, in het najaar plaatsgrijpen.
Marc Van Peel werd eenparig verkozen omwille van zijn grote verdiensten voor de haven van Antwerpen, de scheepvaart in het algemeen, de bevordering van de Vlaamse handel in het buitenland, zijn inzet voor de Scheldeverdieping en zijn inspanningen om de economie mee uit de voorbije crisis te halen. Onder zijn impuls werd bovendien werk gemaakt van het meer toegankelijk maken van de haven en engageerde het Havenbedrijf zich als initiatiefnemer en steunpilaar van het Museum aan de Stroom.  Espa is de schepen bovendien dankbaar omdat hij er voor zorgde dat de Scheldebron, die in mede-eigendom van de vereniging was, kon worden overgedragen aan het Antwerpse Havenbedrijf.
De Maritime Award wordt al uitgereikt sinds 1973. Toen werd als eerste havenschepen Leo Delwaide senior tot Maritieme Man uitgeroepen. In een recentere tijd ging de onderscheiding naar o.m.Antwerps havenschepen Leo baron Delwaide (junior) en naar directeur-generaal Eddy Bruyninckx.

De onderscheiding bestaat uit een erepenning die de god Scaldis voorstelt en de Scheldebron in het Frans-Vlaamse Gouy.

Info: 0479/21 34 55 of philippe.holthof@telenet.be

foto: Marc Van Peel tussen Rudi De Meyer van Alfaport en Eddy Bruyninckx, baas van het Havenbedrijf, bij de viering van de derde Scheldeverdieping in het gebouw van de Berendrechtsluis.

Containerreus met recorddiepgang in haven

Het 366 meter lange containerschip MSC Emanuela heeft zondag 3 april met een
recorddiepgang van 15 meter probleemloos de Antwerpse haven bereikt.
Nooit eerder voer een containerschip in de Westerschelde met een dergelijke
diepgang. Dit is het resultaat van de derde Scheldeverdieping die eind vorig jaar
werd afgerond
De komst van de Emanuela gold als een proefvaart waarvoor de Permanente
Commissie van Toezicht op de Scheldevaart haar toestemming verleende.
De test is ook de voorbereiding van een nieuw aanloopschema waarbij vanaf eind
april containerschepen van MSC met een laadvermogen van 14.000 container-
eenheden, vanuit het Verre Oosten rechtstreeks Antwerpen aanlopen.
De MSC Emanuela zette zondagavond, na haar doortocht door de Berendrechtsluis,
koers naar de Home Terminal van MSC aan het Delwaidedok in Berendrecht.
Daar vertrok het schip maandagnamiddag om 14 uur richting Noordzee. (sdl, foto
 M.Maes)

 

Katoen Natie breidt uit in Antwerpen, de VS en Frankrijk

Fernand Huts, baas van Katoen Natie, kondigde vrijdag de uitbreiding van zijn groep
aan in liefst drie locaties: Antwerpen, de Verenigde Staten en in Frankrijk.
In Antwerpen wordt het lang bestaande Antwerpse Bevrachtings-, Expeditie- en
Stouwerijbedrijf ABES overgenomen. Dat bedrijf met zowat 200 werknemers, bezit
de kaaien aan de Scheldekant van het Vijfde Havendok, gaande vanaf de kerk van
Oosterweel. Het behandelde in 2010 meer dan 3 miljoen ton en behaalde een
omzetcijfer van 26 miljoen euro. Meteen wordt de Katoen Natie de belangrijkste
speler binnen de Antwerpse haven in de stukgoedsector.
Fordfabrieken
Een tweede belangrijke zet, maar dan op internationaal vlak, is de aankoop voor
10,4 miljoen Dollar, van de Fordfabrieken in Virginia (VS) gelegen nabij de haven
Norfolk. Hier wil Huts een logistiek centrum vestigen gericht op de aanvoer van
petrochemische producten uit het Midden Oosten.
Aan de Seine
De derde verwerving geldt de Seine Container Terminal Radicatel tussen Le Havre
en Rouen aan de Seine in Frankrijk.  Het gaat om een site van 66.000 m2 voor
opslag en logistieke activiteiten, met nog 18.000 m2 in opbouw en 12.000 m2 in
planning. De totale oppervlakte bedraagt 14 ha. (sdl)


De kaaien van ABES aan het Vijfde Havendok in OosterweelNieuwe isobuteenfabriek Evonik gebruikt restproducten petrochemie

Vlaams minister president Kris Peeters opende vrijdag bij Evonik/Degussa in Lillo een nieuwe isobuteenfabriek die restproducten gebruikt van de petrochemie. Er werden zeven arbeidsplaatsen gevormd voor gespecialiseerde chemie-technici. Jan Van den Bergh, vroegere baas van Degussa Antwerpen legde uit dat de nieuwe eenheid op anderhalf jaar tijds werd gebouwd en dat zij jaarlijks 110.000 ton isobuteen kan produceren.
Isobuteen wordt gebruikt in onder meer rubber, plastics, kleefstof, occidanten, in toevoegsels voor brandstof, in geneesmiddelen en zelfs in reukwaren. Het bedrijf werkt via splitsing van het antiklopmiddel MTBE (gebruikt in onder meer motoren) volgens een procedé dat uniek is en dat werd ontwikkeld door Evonik zelf. De productie is milieuvriendelijk en energiebesparend. Hoeveel de investering bedraagt wilde Evonik niet zeggen. (sdl)

BASF wil honderden mensen aanwerven

ZANDVLIET – Chemiebedrijf BASF in Zandvliet blijft mensen aanwerven. Tijdens de volgende jaren zullen er dat honderden zijn. Dat zegde gedelegeerd bestuurder Wouter De Geest gisteren tijdens een uiteenzetting over de jaarcijfers 2010.
Die blijken goed te zijn met een omzetstijging van 37,7%, een bedrijfsresultaat van 530,7 miljoen en een netto winst van 460,6 miljoen. Na de crisis en de daaropvolgende heropleving werden vorig jaar 257 nieuwe medewerkers aangeworven van wie 204 op de site in Zandvliet. Einde jaar had BASF 3.519 medewerkers en waren er dagelijks gemiddeld 1.627 mensen van partnerfirma’s en onderaannemers aan het werk. Er waren zowat 100 stageplaatsen en 144 jobstudenten. Alle medewerkers kregen vorig jaar 500 euro bonus uit een pot van 50 miljoen die het bedrijf verdeelde onder de ongeveer 100.000 die wereldwijd in dienst zijn van de chemiereus. ‘Binnenkort is 45% van onze medewerkers boven de 45 jaar’, stelde De Geest. ‘Vooral procesoperatoren en technici stromen op natuurlijke wijze uit. Bijgevolg zullen de komende jaren honderden nieuwe aanwervingen gebeuren.
Op de persconferentie van donderdag werd nog het woord gevoerd doorStephan Kothrade, lid van het directiecomité. Die onderstreepte dat BASF verder blijft investeren in de Antwerpse vestiging. Marc Van Breda, die instaat voor veiligheid en duurzaamheid onderstreepte dat het burenoverleg vijf jaar bestaat en dat in de Burenraad vooral milieu, veiligheid en gezondheid van de omgeving aan bod komen. (sdl)

1 88 89 90 91 92