Vlaams minister-president Kris Peeters opent Lillo-Energy

Vlaams minister-president Kris Peeters opende donderdag bij Evonik-Degussa in Lillo de nieuwe warmtekrachtcentrale ‘Lillo Energy’. Zij werd  gebouwd door  de stroomproducenten Electrabel en E.ON en kostte 50 miljoen euro. De jaarlijkse elektriciteitsproductie is 640.000 megawattuur (of het verbruik van 180.000 gezinnen). De helft ervan gaat naar Evonik, de rest naar het net. De stoomproductie beloopt 1.200.000 ton wat overeenkomt met de verwarming van 40.000 gezinshuizen.
Toespraken
Bij de opening werden toespraken gehouden door Stefan Kroll, afgevaardigd
bestuurder van Evonik Degussa (die na amper 5 maanden verblijf in Antwerpen al perfect Nederlands spreekt). Verder door Kris Peeters, namens de Vlaamse regering. En door Sophie Dutordoir, directeur-generaal van Electrabel. Tenslotte nam ook Rolf Fouchier, Ceo van E.ON Benelux het woord om de samenwerking tussen de twee electriciteitsreuzen te onderstrepen.
Kolen- en biomassacentrale
De aanwezigen op de opening bij Evonik werden rondgeleid in en rond de nieuwe installatie door Ir. Cedric Holemans van Electrabel die de bouw ervan leidde. En door Manu Struyver die verantwoordelijk is voor de goede werking bij de productie. Fouchier vertelde ons ook dat E.ON verder gaat met de procedure om alsnog een toelating te krijgen voor de bouw van een kolencentrale in Lillo.  De Duitse onderneming wil ook, samen met Electrabel, deelnemen aan het project  van het Havenbedrijf om een biomassacentrale te bouwen in de haven. Daarover gaf Havenschepen Marc Van Peel meer uitleg.
Mogelijk biomassacentrale voor 1 miljoen gezinnen
De reusachtige biomassacentrale zou nagenoeg zonder CO2-uitstoot werken en groene stroom bieden aan 500.000 tot 1 miljoen gezinnen. Zij zou worden gebouwd op de Rechteroever, tussen de Schelde en het  Kanaaldok. Mogelijk komt zij in de plaats van de kolencentrale, maar daarover bestaat geen zekerheid. Reeds in het najaar van 2010 heeft het Havenbedrijf een Europese oproep gelanceerd voor kandidaten. Naast Electrabel en Ackermans & Van Haren is ook de Duitse energiereus E.ON kandidaat, zo zei ons Rolf Fouchier. De derde kandidaat is Electra Winds.
Het Havenbedrijf zelf geeft geen informatie over de kandidaten. Het licht wel zijn plannen toe. ‘Biomassa zal in de toekomst meer en meer aan belang  winnen als energiebron omdat de verbranding ervan een CO2-neutraal proces kan zijn. Inzetten op dergelijke energiebronnen is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen met 20 pct te verminderen,  iets wat Europa zijn lidstaten tegen 2020 zal opleggen.’  Binnenkort start het Havenbedrijf gesprekken met de bedrijven in de geselecteerde zone om de haalbaarheid van het concept te toetsen. (sdl)

Boek “Laveren om de Schelde” voorgesteld

In de Hogere Zeevaartschool in Oosterweel werd vorige week het boek ‘Laveren om de Schelde’ voorgesteld dat zopas uitgegeven werd door Lannoo.
Het brengt de geschiedenis van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart die al sinds 1839 bestaat en waarvan de werking vandaag actueler is dan ooit. Dit gezien de bouw van de Schelderadarketen, de opeenvolgende Scheldeverdiepingen en het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands beheer van de stroom.
De commissie ontstond ingevolge het Scheidingsverdrag van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Zij beperkte zich aanvankelijk tot het toezicht op de ‘betonning’ (de vaarwegmarkering) en het loodswezen. Later speelde zij een grote rol in het tot stand komen van de nautische samenwerking tussen Nederland en België, later Vlaanderen.
De slagvaardigheid van de Commissie uitte zich recent nog door het instellen van een nieuwe op- en afvaartregeling naar en vanuit Antwerpen. Die speelt maximaal in op de nieuwe vaarmogelijkheden op een verdiepte Schelde.
Het boek werd geschreven door twee ervaren nautische experts: kapitein/loods Marc Claus uit Gent en luitenant ter Lange Omvaart Jacques Leblanc uit Brussel, allebei opgeleid in de Hogere Zeevaartschool.(sdl)

foto: De schrijvers van het boek samen met de Vlaamse en de Nederlandse voorzitter van de Scheldecommissie.

Lanxess viert 5 miljoen ton caprolactam

Het chemisch bedrijf Lanxess heeft vorig weekeinde in zijn caprolactamfabriek in Lillo het historisch productiegetal van 5 miljoen ton bereikt. Caprolactam is een grondstof die wordt gebruikt in hoogwaardige plastics, maar ook in kledij, tapijt of bij voorbeeld visdraad.
Het bedrijf in Lillo startte in maart 1967 met een productie van 50.000 ton per jaar. Het is daarmee één van de pioniers in het Antwerpse havengebied. Momenteel loopt in de caprolactamketen een investeringsprogramma van 35 miljoen euro, waarvan de eerste fase in 2010 succesvol werd afgerond. Een tweede fase volgt midden dit jaar. Na de werken zal de capaciteit met 10 procent verhoogd worden tot 220.000 ton. In de caprolactamfabriek aan de Scheldelaan werken meer dan 300 mensen. (sdl)

Drie investeerders nemen deel van Opelterrein in

In maart gaan drie investeerders van start op een vroeger terrein van 20 ha van Opel-Antwerpen dat eind 2008 door het Antwerpse Havenbedrijf werd aangekocht. En dat al half januari in concessie werd gegeven.
Op deze leegstaande parking zullen zich de Antwerpse goederenbehandelaars Schelde-Natie en NHS (Nova & Hesse Noord-Natie Stevedoring) vestigen. Als derde komt Rail Service Net uit Wommelgem, gespecialiseerd in onderhoud en herstelling van locomotieven en spoorwagens. Op 3 hectaren gaat dit bedrijf, dat nu 30 technici en 8 bedienden tewerkstelt, vanaf 1 maart van start in open lucht. Later wordt een werkplaats gebouwd, en rekent men op een veertigtal bijkomende jobs.
De Schelde-Natie uit Stabroek kreeg 10 hectaren in concessie. Zij investeert 20 miljoen en bouwt magazijnen op 66.000 m2 voor opslag van agrarische bulkproducten. Hier komen een 50-tal jobs in het vizier.
NHS ten slotte heeft de beschikking over 7,6 ha die zij gaat verbinden met haar terminal aan het vlakbij gelegen Churchilldok. Daar werd een magazijn gebouwd voor opslag van hoogwaardig staal dat 3,5 miloen kostte. Er wordt nog bekeken welke activiteiten op de vroegere Opel-site worden ontwikkeld, maar deze zullen alleszins enkele tientallen bijkomende jobs opleveren. In totaal zullen op de Opelsite minstens 100 bijkomende werkplaatsen worden geschapen. (sdl)

Haven presenteert zich in nieuw paviljoen bij het MAS

Op het Eilandje, bij het nieuwe Museum aan de Stroom (MAS) opende schepen Marc Van Peel  vorige week het nieuwe paviljoen van het Havenbedrijf. Dat was vanaf zaterdag 5 februari gratis toegankelijk voor het publiek en lokte tijdens het weekeinde al meer dan 2000 bezoekers.

Blikvanger in de silovormige binnenruimte, is een reuzengroot projectiescherm, waarop in 360 graden een film over de Antwerpse haven te zien is. Vanuit camera’s in de haven en aan de Schelde worden hier ook rechtstreekse beelden vertoond. Zo kunnen bezoekers bij voorbeeld de containerreuzen van MSC in de sluizen of het Delwaidedok zien liggen.

In de ruimte zijn ook interactieve schermen aangebracht. Met een vingertoets op de havenkaart roep je beelden op van terminals, dokken, bedrijven, groengebieden en alles wat reilt en zeilt in de haven. De reusachtige fotografische havenkaart op de vloer in de rotonde, vult deze beelden aan.

Het paviljoen wordt via warmtewisselaars gekoeld of verwarmd met water uit het vlakbij gelegen Willemdok. Het is geopend van dinsdag tot en met zondag, telkens van 9.30 tot 17.30 uur. Het kan ook gehuurd worden door groepen, verenigingen en privépersonen tegen een aantrekkelijk tarief.

Info: www.havenvanantwerpen.be of www.facebook.com/havenpaviljoen. (sdl)

Kerkschip verhuist van Lillobrug naar Houtdok

Het Kerkschip Sint-Jozef verhuist binnenkort vanaf zijn huidige meerplaats aan de Lillobrug in Lillo naar het Houtdok. Dat dok ligt nabij het Eilandje in Antwerpen. Op de huidige ligplaats aan kaai 526 zullen duwbakken komen afmeren.
Kerschip is destijds opgevat als parochiekerk en feestzaal voor binnenschippers. Het betonnen schip, dat door de Duitsers tijdens de oorlog werd gebouwd, is door de schippers jarenlang gebruikt voor kerkdiensten, huwelijken, doopsels en bijhorende feestelijkheden. Het werd ook meer en meer een toeristische attractie, temeer omdat in het cafetaria goed kan worden gegeten. Ook mensen die in de omgeving werken, maken hier goed gebruik van.
De jongste tijd lag het schip iets verdoken tussen containers en gebouwen van bedrijven. Daarom besloten de beheerraad en aalmoezenier Jos Vanhoof om naar een beter bereikbare plaats te verhuizen. Schippers en ex-schippers uit Schoten, Merksem of Linkeroever zullen het in het Houtdok makkelijker kunnen vinden.
Mensen uit de Polder, die hier ’s zondags naar de Mis kwamen, zijn minder opgezet met de toekomstige nieuwe ligplaats. Zij kunnen echter terecht in Lillo waar om 10 uur de hoogmis wordt opgedragen. (sdl)

1 89 90 91