Nieuwe isobuteenfabriek Evonik gebruikt restproducten petrochemie

Vlaams minister president Kris Peeters opende vrijdag bij Evonik/Degussa in Lillo een nieuwe isobuteenfabriek die restproducten gebruikt van de petrochemie. Er werden zeven arbeidsplaatsen gevormd voor gespecialiseerde chemie-technici. Jan Van den Bergh, vroegere baas van Degussa Antwerpen legde uit dat de nieuwe eenheid op anderhalf jaar tijds werd gebouwd en dat zij jaarlijks 110.000 ton isobuteen kan produceren.
Isobuteen wordt gebruikt in onder meer rubber, plastics, kleefstof, occidanten, in toevoegsels voor brandstof, in geneesmiddelen en zelfs in reukwaren. Het bedrijf werkt via splitsing van het antiklopmiddel MTBE (gebruikt in onder meer motoren) volgens een procedé dat uniek is en dat werd ontwikkeld door Evonik zelf. De productie is milieuvriendelijk en energiebesparend. Hoeveel de investering bedraagt wilde Evonik niet zeggen. (sdl)

BASF wil honderden mensen aanwerven

ZANDVLIET – Chemiebedrijf BASF in Zandvliet blijft mensen aanwerven. Tijdens de volgende jaren zullen er dat honderden zijn. Dat zegde gedelegeerd bestuurder Wouter De Geest gisteren tijdens een uiteenzetting over de jaarcijfers 2010.
Die blijken goed te zijn met een omzetstijging van 37,7%, een bedrijfsresultaat van 530,7 miljoen en een netto winst van 460,6 miljoen. Na de crisis en de daaropvolgende heropleving werden vorig jaar 257 nieuwe medewerkers aangeworven van wie 204 op de site in Zandvliet. Einde jaar had BASF 3.519 medewerkers en waren er dagelijks gemiddeld 1.627 mensen van partnerfirma’s en onderaannemers aan het werk. Er waren zowat 100 stageplaatsen en 144 jobstudenten. Alle medewerkers kregen vorig jaar 500 euro bonus uit een pot van 50 miljoen die het bedrijf verdeelde onder de ongeveer 100.000 die wereldwijd in dienst zijn van de chemiereus. ‘Binnenkort is 45% van onze medewerkers boven de 45 jaar’, stelde De Geest. ‘Vooral procesoperatoren en technici stromen op natuurlijke wijze uit. Bijgevolg zullen de komende jaren honderden nieuwe aanwervingen gebeuren.
Op de persconferentie van donderdag werd nog het woord gevoerd doorStephan Kothrade, lid van het directiecomité. Die onderstreepte dat BASF verder blijft investeren in de Antwerpse vestiging. Marc Van Breda, die instaat voor veiligheid en duurzaamheid onderstreepte dat het burenoverleg vijf jaar bestaat en dat in de Burenraad vooral milieu, veiligheid en gezondheid van de omgeving aan bod komen. (sdl)

Antwerpen eerste wereldhaven met aardgastankstation


Havenschepen Van Peel tankt de bedrijfswagen vol


Aan de Vossenschijnstraat  in Oosterweel (Antwerps havengebied) heeft haven-
schepen Marc Van Peel het eerste tankstation voor vracht- en personenwagens op
aardgas geopend.
Het nieuwe tankstation is in de eerste plaats bedoeld voor het wagenpark van
bedrijven in de haven maar is ook beschikbaar voor het grote publiek.
,,De Antwerpse haven is de eerste Vlaamse zeehaven die een aardgaspunt aanbiedt
aan haar klanten’’ zei havenschepen Marc Van Peel. ,,Het havenbedrijf, dat zelf een
CNG-auto in zijn wagenpark heeft, wil haar voortrekkersrol op vlak van duurzaam
ondernemen blijven waarmaken’’. Om het initiatief te realiseren heeft het
Havenbedrijf een grond in concessie gegeven aan DATS 24, uitbater van het
tankstation. Zij werken samen met het Nederlandse OrangeGas, een bedrijf dat
ervaring heeft met het bouwen en uitbaten van vulpunten met aardgas. Rijden op
aardgas is niet enkel een milieuvriendelijk alternatief maar ook goedkoper dan
rijden met een brandstof op basis van petroleumproducten. De CO2-uitstoot is 12
tot 27 procent lager. Voor automobilisten is tanken met aardgas de helft goedkoper.
Een volle tank (10 euro) is goed voor ongeveer 300 km. Bij een lege gastank schakelt
de wagen automatisch over op benzine of diesel zodat uiteindelijk om en bij de 900
km kan gereden worden. In de toekomst wil DATS (de brandstof-afdeling van Colruyt)
het aantal tankstations uitbreiden tot een dertigtal. (FS)

Lanxess pakt uit met goede cijfers

 LILLO/ZWIJNDRECHT – De verkoop van de Lanxess Groep in ons land, met drie
vestigingen in Antwerpen, herstelde zich vorig jaar vrij snel, na de crisis van 2008.
Die liet zich bijzonder zwaar gevoelen in 2009 met een daling van ruim 40%, van
293 miljoen naar 167,9 miljoen. In 2010 was er een fikse stijging van de
verkoopscijfers met bijna 22% naar 204,7 miljoen euro.
 Dat werd donderdag meegedeeld op een persconferentie in de hoofdzetel van het
Duitse chemiebedrijf in Düsseldorf. Beheerder Rainier van Roessel, afkomstig uit
Oisterwijk in Noord-Brabant, gaf bijkomende toelichting over de Lanxess-bedrijven
in Antwerpen (Lillo, Kallo en Zwijndrecht) waar caprolactam (plastiek) glasvezel
en rubber worden gemaakt.
 In Lillo gaat een investering van 35 miljoen naar de uitbreiding van de productie
(plus 10%). Die wordt voltooid in de herfst van dit jaar. In Zwijndrecht wordt,
mits een investering van 20 miljoen, een bijkomende reactor gebouwd voor de
productie van rubber. De werken zijn begonnen en zullen in de lente van 2012
gereed zijn.
 ’Sinds Lanxess zes jaar geleden na de overname van Bayer, met zijn activiteiten
in Antwerpen startte, werd in het totaal een kwart miljard euro geïnvesteerd’,
zei van Roessel. Bij de drie vestigingen in Antwerpen werken in het totaal 1.350
mensen.
De groep in het algemeen heeft wereldwijd 14.648 medewerkers. De omzet in
2010 is met 41 procent gestegen tot 7,1 miljard euro. Het netto resultaat kwam
op 379 miljoen (in 2009 op 40 miljoen). (sdl)

Lawaaierige emmerbaggermolen wordt drijvend museum

Het Antwerpse Havenbedrijf zoekt, samen met Watererfgoed Vlaanderen, kandidaten die een uit de vaart genomen emmerbaggermolen en vlotkraan willen bewaren als erfgoed en openstellen voor het publiek. Het is deze antieke baggermolen die vorig jaar in Berendrecht en Zandvliet voor heel wat lawaai zorgde. Na protesten werd hij uit de vaart genomen. Moest er nu een geïnteresseerde opdagen, dan wordt het baggertuig een drijvend museum.
Het gaat eigenlijk om twee historische vaartuigen: emmerbaggermolen B4 uit 1929, een van de oudste en grootste emmerbaggermolens ter wereld, en Vlotkraan 18 uit 1962, die nog bij de Boelwerf en Boomse Metaalwerken werd gebouwd.
‘Wij zullen de tuigen te koop stellen, eventueel voor verschroting, tenzij ze een erfgoedbestemming kunnen krijgen’, legt Tine Vandendriessche van het Havenbedrijf uit. Met andere woorden: de oude ‘cracks’ worden gered en gratis ter beschikking gesteld als de kandidaat bereid is ze te restaureren en open te stellen als een soort van drijvende museumstukken..‘Het is de eerste keer dat het Havenbedrijf zo’n initiatief neemt voor grote werktuigen. Dit betekent voor ons een inbreng ongeveer 100.000 euro’, zegt de woordvoerster.
Volgens Vandendriessche zijn mogelijk musea, verenigingen of bedrijven geïnteresseerd om de werktuigen te redden. Geïnteresseerden moeten zich nog deze maand aanmelden bij Watererfgoed Vlaanderen, dat mede voor de selectie van kandidaten instaat.
Info: www.havenvanantwerpen.be. (sdl)

BASF plant verkoop meststoffenfabriek

Ludwigshafen/Antwerpen. Chemiebedrijf BASF heeft plannen om in het  eerste
kwartaal van 2012, het grootste gedeelte van zijn meststoffenactiviteiten te
verkopen. De verkoop omvat ook fabrieken in Antwerpen/Zandvliet.  De ongeveer
330 medewerkers zullen hun baan en alle loonsvoorwaarden behouden.
Splitsing
In een eerste stap wordt gepland de activiteiten af te splitsen en onder te brengen
in een dochteronderneming die 100% tot BASF behoort. De medewerkers gaan eerst
over naar deze nieuwe onderneming en daarna naar de toekomstige overnemer.
‘Onze meststoffenactiviteiten zijn winstgevend, maar behoren niet tot onze
strategische kernactiviteiten”, stelt Dr. Andreas Kreimeyer, verantwoordelijk voor
het segment Chemie. ‘BASF wil verkopen aan een volwaardige partner die
meststoffen als kernactiviteit heeft en in het ‘Verbund’ (het samenwerkingsverband
van chemiefabrieken) actief wil blijven’, zo luidt het. (sdl)

Antwerps Havenbedrijf beste werkgever

Het Antwerps Havenbedrijf is, na een onafhankelijk onderzoek door het CRF Institute, uitgeroepen tot Top Employer België 2011.
Dat keurmerk wordt alleen uitgereikt aan werkgevers die voldoen aan een strenge toetsing. Het Havenbedrijf is een van de 43 organisaties die dit jaar zijn gecertificeerd. Het biedt jong talent uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden en bouwt aan een sterke bedrijfscultuur. Daarmee zorgt dit bedrijf zeer goed voor zijn medewerkers.
Ook het natuurlijke verloop zorgt voor doorgroeimogelijkheden. ‘Nog meer dan vroeger stimuleren we interne doorgroei en zetten we de promotiekansen in de kijker’, zegt personeelsdirecteur Pascale Van Hoecke. ‘Waar we vroeger sterk gelinkt waren aan diplomavereisten, leggen we nu veel meer de nadruk op competenties. Dat betekent dat ook medewerkers zonder een specifiek basisdiploma, maar die wel over de nodige vaardigheden beschikken, mogen deelnemen aan bevorderingsexamens’
Het Havenbedrijf heeft in 2011 opnieuw een honderdtal vacatures voor zeer uiteenlopende profielen.
Info: www.havenvanantwerpen.be. (sdl)

Vlaams minister-president Kris Peeters opent Lillo-Energy

Vlaams minister-president Kris Peeters opende donderdag bij Evonik-Degussa in Lillo de nieuwe warmtekrachtcentrale ‘Lillo Energy’. Zij werd  gebouwd door  de stroomproducenten Electrabel en E.ON en kostte 50 miljoen euro. De jaarlijkse elektriciteitsproductie is 640.000 megawattuur (of het verbruik van 180.000 gezinnen). De helft ervan gaat naar Evonik, de rest naar het net. De stoomproductie beloopt 1.200.000 ton wat overeenkomt met de verwarming van 40.000 gezinshuizen.
Toespraken
Bij de opening werden toespraken gehouden door Stefan Kroll, afgevaardigd
bestuurder van Evonik Degussa (die na amper 5 maanden verblijf in Antwerpen al perfect Nederlands spreekt). Verder door Kris Peeters, namens de Vlaamse regering. En door Sophie Dutordoir, directeur-generaal van Electrabel. Tenslotte nam ook Rolf Fouchier, Ceo van E.ON Benelux het woord om de samenwerking tussen de twee electriciteitsreuzen te onderstrepen.
Kolen- en biomassacentrale
De aanwezigen op de opening bij Evonik werden rondgeleid in en rond de nieuwe installatie door Ir. Cedric Holemans van Electrabel die de bouw ervan leidde. En door Manu Struyver die verantwoordelijk is voor de goede werking bij de productie. Fouchier vertelde ons ook dat E.ON verder gaat met de procedure om alsnog een toelating te krijgen voor de bouw van een kolencentrale in Lillo.  De Duitse onderneming wil ook, samen met Electrabel, deelnemen aan het project  van het Havenbedrijf om een biomassacentrale te bouwen in de haven. Daarover gaf Havenschepen Marc Van Peel meer uitleg.
Mogelijk biomassacentrale voor 1 miljoen gezinnen
De reusachtige biomassacentrale zou nagenoeg zonder CO2-uitstoot werken en groene stroom bieden aan 500.000 tot 1 miljoen gezinnen. Zij zou worden gebouwd op de Rechteroever, tussen de Schelde en het  Kanaaldok. Mogelijk komt zij in de plaats van de kolencentrale, maar daarover bestaat geen zekerheid. Reeds in het najaar van 2010 heeft het Havenbedrijf een Europese oproep gelanceerd voor kandidaten. Naast Electrabel en Ackermans & Van Haren is ook de Duitse energiereus E.ON kandidaat, zo zei ons Rolf Fouchier. De derde kandidaat is Electra Winds.
Het Havenbedrijf zelf geeft geen informatie over de kandidaten. Het licht wel zijn plannen toe. ‘Biomassa zal in de toekomst meer en meer aan belang  winnen als energiebron omdat de verbranding ervan een CO2-neutraal proces kan zijn. Inzetten op dergelijke energiebronnen is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen met 20 pct te verminderen,  iets wat Europa zijn lidstaten tegen 2020 zal opleggen.’  Binnenkort start het Havenbedrijf gesprekken met de bedrijven in de geselecteerde zone om de haalbaarheid van het concept te toetsen. (sdl)

Boek “Laveren om de Schelde” voorgesteld

In de Hogere Zeevaartschool in Oosterweel werd vorige week het boek ‘Laveren om de Schelde’ voorgesteld dat zopas uitgegeven werd door Lannoo.
Het brengt de geschiedenis van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart die al sinds 1839 bestaat en waarvan de werking vandaag actueler is dan ooit. Dit gezien de bouw van de Schelderadarketen, de opeenvolgende Scheldeverdiepingen en het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands beheer van de stroom.
De commissie ontstond ingevolge het Scheidingsverdrag van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Zij beperkte zich aanvankelijk tot het toezicht op de ‘betonning’ (de vaarwegmarkering) en het loodswezen. Later speelde zij een grote rol in het tot stand komen van de nautische samenwerking tussen Nederland en België, later Vlaanderen.
De slagvaardigheid van de Commissie uitte zich recent nog door het instellen van een nieuwe op- en afvaartregeling naar en vanuit Antwerpen. Die speelt maximaal in op de nieuwe vaarmogelijkheden op een verdiepte Schelde.
Het boek werd geschreven door twee ervaren nautische experts: kapitein/loods Marc Claus uit Gent en luitenant ter Lange Omvaart Jacques Leblanc uit Brussel, allebei opgeleid in de Hogere Zeevaartschool.(sdl)

foto: De schrijvers van het boek samen met de Vlaamse en de Nederlandse voorzitter van de Scheldecommissie.

Lanxess viert 5 miljoen ton caprolactam

Het chemisch bedrijf Lanxess heeft vorig weekeinde in zijn caprolactamfabriek in Lillo het historisch productiegetal van 5 miljoen ton bereikt. Caprolactam is een grondstof die wordt gebruikt in hoogwaardige plastics, maar ook in kledij, tapijt of bij voorbeeld visdraad.
Het bedrijf in Lillo startte in maart 1967 met een productie van 50.000 ton per jaar. Het is daarmee één van de pioniers in het Antwerpse havengebied. Momenteel loopt in de caprolactamketen een investeringsprogramma van 35 miljoen euro, waarvan de eerste fase in 2010 succesvol werd afgerond. Een tweede fase volgt midden dit jaar. Na de werken zal de capaciteit met 10 procent verhoogd worden tot 220.000 ton. In de caprolactamfabriek aan de Scheldelaan werken meer dan 300 mensen. (sdl)

1 89 90 91 92