Eerste spadesteek voor 'Gakpleintje' te Berendrecht


Op een terrein van 50 bij 60 meter achter sporthal ‘De Polder’ is woensdag de eerste spadesteek gegeven voor een speelterrein dat in het teken staat van het gansrijden en dat de naam ‘Gakpleintje’ krijgt.

De naam komt voort uit een wedstrijd, gehouden onder Polderbewoners die voorstellen deden als de Ganzenbek, gansrijderspolder, gansweide en ganzenheuvel. Uit de honderden inzendingen werd deze van Pieter Aendekerk weerhouden. Deze telg uit de beroemde Berendrechtse gansrijdersfamilie puurde de naam ‘Gakken’ uit de dikke Vandaele. Gakken is het geluid dat snaterende ganzen maken. Het werd dus Gakpleintje.

Vijftig jaar ATF
Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen en Mieke Freijters van aannemersbedrijf ATF uit Zandvliet, hanteerden de schup. Broer Leon Freijters gedelegeerd bestuurder van ATF, zei voordien dat zijn bedrijf 50 jaar bestaat en bij die gelegenheid 20.000 euro bijlegde voor de bouw van het park: 10.000 euro is afkomstig van schenkers die een cadeau wilden geven en evenveel kwam daar bovenop van het jarige bedrijf zelf. Een mooie geste als men weet dat het terrein, inbegrepen de speciale speeltuigen, 120.000 euro kost.
Het speelterrein zal bestaan uit tal van speeltuigen waarop kinderen van 3 tot 16 jaar in de geest van het gansrijden actief kunnen zijn. Een ganzenbord, een soort van kabelbaan en allerlei kleine ‘ganzenfiguren’ worden opgesteld. Een terras biedt gelegenheid tot verpozen.
Het speelterrein gaat open tegen de herfstvakantie en zal voor iedereen toegankelijk zijn.

Erfgoed
‘Meteen wordt een stukje erfgoed bewaard voor onze nazaten, die op het speelterrein tevens de geest van het gansrijden te pakken krijgen’, zei Bartholomeeussen. Hij huldigde daarmee niet alleen ATF maar ook de ploeg die mee de idee uitkiende. Zoals Benji, Bart en Jill. Deze laatste Jill Buytaert, is landschapsarchitecte en werd 35 jaar geleden geboren op het Viswater in Berendrecht, waar haar moeder nog woont. Zij ontwierp het hele gebeuren en volgt het op.

Tennisvelden
Marcel Bartholomeeussen kondigde nog aan dat vlakbij het ‘Gakpleintje’ begonnen wordt met de aanleg van vier tennisvelden ten gerieve van TC Raffic. Deze club is tot nog toe gevestigd  op de boerderij Crijnen bij de kerk van Berendrecht.
Bij het geheel komt in december ook het nieuwe fietspad dat de haven verbindt met de Noordlandpolder en dat de grens overgaat in Zandvliet om aan te sluiten op het Zeelandse en Noord-Brabantse fietsennetwerk.
Bij gelegenheid van de openstelling, die bijgewoond werd door gansrijders, districtsvertegenwoordigers en mensen van verenigingen, werd nog meegedeeld dat er een tweede editie van het tulpenjaar komt. Bovendien komt hierover een boekje uit met foto’s van de schitterende tulpenpluk in het voorjaar, dat spoedig zal verspreid worden. (sdl)


foto: Jill Buytaert maakte het ontwerp van het plein

plans: copyright Krambamboul


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *