Delhaize legt Kaartse beek in Mariaburg opnieuw open

 

Supermarkt Delhaize bouwt nieuwe supermarktcomplex in Mariaburg. Als onderdeel van het waterplan is de Kaartse Beek opnieuw open gelegd. De nieuwe waterloop wordt hierdoor ook beter bereikbaar voor beheer en bij calamiteiten dan de ingebuisde waterloop. Het nieuwe warenhuis zal vermoedelijk in september de deuren openen.

Het terrein van de nieuwe Delhaize, aan de Kapelsesteenweg op de grens van Kapellen en Ekeren, wordt doorkruist door de Kaartse Beek die de grens vormt tussen Ekeren en Kapellen. Ondanks verschillende verbouwingen stemt het gebouw niet meer overeen met de werking van een Delhaize van vandaag en daarom werd het afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe supermarkt. Die heeft een winkeloppervlakte van 2.500 vierkante meter en een parking voor 190 wagens. In uitvoering van het Waterplan Antwerpen wordt zoveel mogelijk onverharde terreinen aangelegd met aandacht voor een natuurlijke afvloeiing. “Als openbaar bestuur kunnen we deze richtlijnen toepassen maar particulieren kunnen we niet verplichten om hier aan deel te nemen. Daarom ben ik tevreden dat Delhaize meewerkt” zegt de Antwerpse schepen Claude Marinower (Open Vld). “De site van Delhaize ligt in de vallei van de Kaartse Beek. Deze vallei is ter hoogte van de site mogelijk overstromingsgevoelig en stroomafwaarts effectief overstromingsgevoelig. Bovendien ligt het terrein volledig in een provinciaal aandachtsgebied voor overstromingsgevoeligheid. In 1971 werd door de provincie Antwerpen de toelating gegeven om de Kaartse Beek gedeeltelijk te verleggen en te overwelven voor het bouwen van de Delhaize. De Kaartse Beek is daardoor ingetunneld onder de parking van de supermarkt. In het huidige waterbeleid echter worden dergelijke lange overwelvingen niet meer toegestaan. De nieuwe waterloop komt niet alleen terug in open bedding maar wordt ook langer dan de huidige inbuizing. Hierdoor neemt de buffercapaciteit in de waterloop tegenover de huidige toestand aanzienlijk toe”. Voetgangers, en fietsers, kunnen het nieuwe warenhuis bereiken via een brug over de Kaartse Beek.

 

Gesloten Lillobrug brengt geluidsschermen terug op de agenda

Tijdens de gemeenteraadscommissie voor de Haven bracht raadslid Danielle Meirsman (N-VA) de buitendienststelling van de Lillobrug ter sprake. In een vraag aan havenschepen Annick De Ridder vroeg ze aandacht voor de gevolgen voor de inwoners van Berendrecht en Zandvliet.

“We vernamen dat de Lillobrug, eerder dan gepland, al van november buiten dienst is voor alle verkeer, wegens onderhoudswerken. Voor het goederentreinverkeer is dat een belangrijke verbinding naar de haven,” aldus Danielle Meirsman. “Het treinverkeer wordt omgeleid via de spoorlijn langs de A12(Havenweg) die op bepaalde plaatsen vlak naast de bewoning komt. Aangezien er geen elektrische bovenleiding is op dat traject worden lawaaierige en vervuilende diesellocomotieven ingezet. En dat naast de Havenweg die op zichzelf, door de verbinding met de A4 naar Rotterdam, aanzienlijke overlast veroorzaakt. Misschien moet het debat over de noodzaak van geluidswerende ingrepen langs de A12 ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet heropend worden?”

Havenschepen De Ridder bevestigde dat het aanvankelijk de bedoeling was om de Lillobrug in 2021 voor de duur van twee jaar buiten dienst te stellen voor renovatie. “Onderzoek deze zomer leerde dat bepaalde onderdelen van de brug veel sneller verouderden, waardoor de brug dringend aan revisie en renovatie toe is,” aldus de schepen. “Voor de alternatieve route langs de zeesluizen, BASF en de A12 zetten we in op ‘bundeling’, maar dat neemt niet af dat we per dag op een dozijn extra goederentreinen moeten rekenen.”

Het positieve nieuws is, aldus schepen Annick De Ridder, dat aan de A12 het geluidsactieplan van de Stad Antwerpen, wel degelijk in de aanleg van geluidsschermen voorziet ter hoogte van het traject. 

“Op basis van geluidsmetingen die in 2017 plaatsvonden langs de A12 ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet, zal de stad een aanvraag indienen bij het AWV voor de plaatsing van geluidsafscherming.  Die aanleg zal gebeuren samen met de realisatie van het natuurcompensatiegebied Opstalvallei,” legde de Havenschepen uit. “En ik heb me laten melden dat de geluidsschermen wel degelijk ook voorzien zijn ter hoogte van de bebouwing – het Agentschap Wegen en Verkeer is daarmee bezig. De stad Antwerpen is en blijft dus vragende partij voor deze geluidsafscherming zoals voorzien in het plan. Ook het havenbedrijf wenst deze vraag te ondersteunen.”

Speed pedelec botst met wagen van dronken bestuurder

Maandagavond, 26 november, is een fietser (50) op een speed pedelec gewond geraakt bij een botsing met een personenwagen. De man reed op de Kapelsesteenweg en wilde de Maria-Theresialei in Mariaburg/Ekeren oversteken toen een wagen komende uit de Maria-Theresialei de Kapelsesteenweg wou opdraaien. Hij dwarste het fietspad waardoor de fietser de aanrijding niet meer kon vermijden en vol inreed op het portier van de wagen. De man raakte hierbij gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. De bestuurder van de wagen, een man van 52, legde een positieve ademtest af.

Beklijvende wapenstilstandsherdenking rond “Bezette Stad” van Van Ostaijen in Sint Mariaburg

Tussen de vele herdenkingen van 100 jaar wapenstilstand, was die in de volgelopen kerk van Sint Mariaburg op vrijdag avond 9 november, beslist wel de origineelste en mogelijk ook de meest cultureel hoogstaande. Wars van alle retoriek bracht het Ekerse Cantando koor onder leiding van Luc Anthonis in een regie van Hans de Weirdt, een indrukwekkend herdenkingsprogramma.

Opgebouwd rond geprojecteerde en opgezegde en gezongen teksten van onze Antwerpse avant-garde dichter Paul Van Ostaijen, werd het een uitzonderlijke tijdsevocatie zoals de dichter die in zijn uit 1921 daterende “Bezette Stad”, ook als een dadaïstisch en expressionistisch experiment beschreef. Telkens volgde op een tekstfragment een toepasselijk eigentijds liedje, dat vaak tot op vandaag in het volksgeheugen geprint en bekend bleef. Het geheel tekende indringend op een zelfs fascinerende wijze de chaotische toestand die toen de verwarde Antwerpse bevolking meemaakte. Vanuit een oplichtend duister blies een onschuldig meisje in een kort rood kleedje en witte sokken een rode ballon op tot die ontplofte – terwijl op het scherm het tekstfragment “Boem paukeslag” verscheen en geciteerd werd, en het koor het lied van de binnenrukkende soldaten zong en het geheel evoceerde: “Heil Dir im Siegerkranz”! Zij stapten door de stad onder het zingen van “Pupchen du bist mein Augenstirn”, terwijl de stad dreunde onder “Eins zwei drei … ne Zeppelin” en het koor het bekende “It’s a long way to Tipperary” zong. Na de overgave van de stad volgde het wiegeliedje “Berceuse de Jocelyn” en na de verbijstering kwam de ingeslapen stad stilaan weer tot leven met o.a. “Sous les ponts de Paris” en “Ah, si vous voulez d’l’amour” verwijzend naar de weer vollopende cafés. In bedrukte dagen keek men op naar de toenmalige diva’s van het witte doek en volgde de verafgoding van de filmvedette Asta Nielsen. Het erg toepasselijke “De profundis clamavi” klonk als een smeekbede om verlossing van de vele tekortkomingen van de bezetting, en tevens als spottende litanie voor de filmdiva. Afsluitend stak het “Ave Maria” van Franz Liszt schril af met al dat melodramatisch gedweep met idolen, te midden de miserie van alle dag. Na vier jaar ellende kwam het einde met “Ich hatt’ einen Kameraden – in der Heimat” en “Madelon de la victoire”. Bleef de ontnuchtering met de teksten “Alle Männer saufen … Oh Suzanna” en de danklied “Ave Maris Stella”, om snel over te gaan op het vreugdevolle volkse euforische “La petite Tonkinoise” en te besluiten met een allesoverweldigend “Alleluia” van Ralph Manuel. Lichteffecten, beeld, declamatie en zang, deed het geheel in elkaar smelten tot een elkaar opvolgende evocaties van het hele oorlogsgebeuren zoals onze eenvoudige stadsmens dat dagdagelijks ervaarden: Bombardement – zegezekere stappende soldatenlaarzen – verbijsterende eenzaamheid en verontreddering – weer ontluikend stadsleven – zoeken van vertier – zich optrekken aan stars en holle glitter – de leegte van aftrekkende soldaten en alles weer inpalmend victorie gejubel. In één woord: de waanzin van het nodeloos en zinloos geweld! Een tekstfragment verbeelde het treffend: “De soldaten zijn dood – leve de helden”.
Lieven Gorissen

De Melando’s zetten 2 dienstencentra op hun kop

 

 

Accordeonduo De Melando’s was te gast in Dienstencentrum Antverpia (Mariaburg) op 6 juli en daarna in D.C. Vesalius: resultaat op en top ambiance. Instrumentaal en zang wisselden mekaar af. Op hun eigen vertrouwde wijze wist dit duo Chris & Frank iedereen te bekoren en er de sfeer in te brengen van begin tot einde. Dansen, meezingen, alles kon.
In Vesalius kon een kranige 90+ dame zelf een solo polonaise naar voor brengen. Ook Schepen van Sport Adinda Van Gerven maakte er een heuse fitness van: tijdens beide optredens kon ook zij niet blijven stilzitten. Deze muziek is tijdloos en werd meer dan gesmaakt door bewoners, bezoekers en personeel, alweer een geslaagde organisatie.

Prijs actie Buitengewoon Brasschaat uitgereikt

Buitengewoon Brasschaat organiseerde een zomeractie: opdracht was een originele foto in te sturen met een duidelijke link naar Buitengewoon Brasschaat of Brasschaat in het algemeen. Een neutrale jury heeft alle inzendingen bekeken en de uiteindelijke beslissing is gevallen op een inzending van Marleen Domen (wijk Sint-Mariaburg) met een foto genomen in Middelkerke. Een prachtig beeld met de Brasschaatse Parkbode in de hand. Volgens Berre Van Deuren is dit zeker niet de laatste actie, het blijft onze bedoeling mensen die zich op één of andere manier extra inzetten op welk gebied dan ook in de kijker te plaatsen. Tot slot mocht de winnares een ingekaderde versie van de foto in ontvangst nemen in de Kaaslounge. Ook fotograaf Rudy Somers bezorgde haar een levensgrote kleurfoto.

 

Wandelen langs opvallende architectuur

In Ekeren is de nieuw wandelbrochure “Moderne architectuur in Sint-Mariaburg” voorgesteld. De handige brochure is de eerste in de reeks van “Wandelen in Ekeren” uitgegeven door het district Ekeren en samengesteld door architect Jo Van Bouwel. De brochure voert wandelaars tijdens een route van 5 kilometer langs een aantal gebouwen die de moeite waard zijn om bij stil te staan.
De wijk Sint Mariaburg, deels op het grondgebied van Ekeren en deels op het terrein van Brasschaat, ontstond vanaf 1893 toen Antoon Van de Weyngaert de gronden verkavelde. De wandeling beperkt zich tot het Ekerse gedeelte. “Sint Mariaburg heeft een boeiend maar relatief jonge geschiedenis” zegt architect Jo Van Bouwel die meer dan een half jaar werkte aan de samenstelling van de wandelbrochure. “Het is geen architectuurwandeling waar een ontdekking van opvallende gebouwen allen opgetrokken in de periode tussen 1920 en 2.000. Aan de hand van foto’s, en soms bouwplannen, worden achttien panden beschreven. Op twee uitzonderingen na staan er geen voorgevels op de foto. Bedoeling is dat wandelaars dat zelf ontdekken”. De wandelbrochure geeft een korte toelichting bij elk pand en kost 1 euro en is in Ekeren verkrijgen op het Cultureel Centrum 252 cc,Veltwijcklaan 252, de villa Geniets, Veltwijcklaan 31, de bibliotheek Driehoek Driehoekstraat 43, het Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 38 en in de Antwerpse Stadswinkel op Grote Markt 13 in Antwerpen.

Voor het eerst ook een feestbus voor Mariaburg en Donk

Ekeren en Brasschaat hebben de handen in elkaar geslagen en budget uitgetrokken om dit jaar samen een eindejaarsbus in te leggen. De mensen van Mariaburg en Donk bleven vorige jaren een beetje in de kou staan wat de busverbinding op oudejaarsnacht betreft,zegt Tamara Heynen, districtsschepen voor Jeugd en mobiliteit. Zij moesten tot in het centrum komen om de feestbus te nemen.
Daar komt dit jaar verandering in want Feestbus 10 zal  de mensen van Mariaburg en Donk veilig van en naar Antwerpen brengen.
De tickets zijn gratis te verkrijgen in jeugdcentrum ’t Velt, villa Geniets, de bib, het cultuurcentrum 252cc en  we bekijken nog of  het wijkcentrum van Mariaburg  ook als afhaalpunt kan fungeren.
De twee feestbussen, lijn 770 en feestbus 10, bedienen samen heel  Ekeren.

Brooddozen belonen gezonde voeding

-ekeren-boterhammendoos

Leerlingen van de basisschool Sint-Mariaburg, die voor hun lunch, een gezond middagmaal mee naar school brengen werden door het Ekerse districtsbestuur op vrijdag 25 november beloond met een brooddoos. De schooldirectie maakte, per klas, een de selectie van de leerlingen die voor een gratis brooddoos in aanmerking kwamen. “Met dit initiatief willen we het belang van een gezonde voeding onderschrijven en ook promoten. Op de brooddoos staat toepasselijk de slogan Ekeren fit en Gezond” zegt districtsschepen Sabine Coene (N-VA). De basisschool in Mariaburg doet op dat vlak heel wat inspanningen. Elke vrijdag is het er soepdag waarvoor ouders telkens ter plaatse verse soep koken en uitdelen aan de leerlingen. Tijdens de uitreiking van de brooddozen wat dat tomatensoep met balletjes wat uiteraard door de leerlingen zeer op prijs werd gesteld.

 

 

Scouts organiseerden spagettifeest

Honderden woonden het scoutsfeest bij in zaal de Geesten te Ekeren Bunt.

Honderden woonden het scoutsfeest bij in zaal de Geesten te Ekeren Bunt.

scouts-spag-kat-img_1908 scouts-spag-kat-mg_1906EKEREN – De scouts van Bunt Ekeren, jong gidsen, organiseerden zondag een spagettifeest. Meer dan 300 familieleden, sympathizanten en vrienden schoven in feestzaal ‘De Geesten’ de knieën onder de tafels. Er diende in drie shiften gewerkt te worden. Iedere deelnemer kreeg twee schotels aangeboden met echte onvervalste scoutsspagetti en een nagerecht van taart, gebak en koekjes, vergezeld van koffie of thee. Er was ook een tombola ‘altijd raak’ met ruim 300 prijzen. De opbrengst van het maal gaat naar het zomerkamp. (sdl)

1 2 3 22