Inwoners district klinken op het nieuwe jaar

Opnieuw kwamen heel wat polderbewoners van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo naar de nieuwjaarsreceptie van het districtsbestuur. Vanaf 11 uur kon men op zondag 19 januari in het Vrijetijdscentrum De Schelde terecht om het glas te heffen op het nieuwe jaar. De bewoners werden verwelkomd door burgemeester Carl Geeraerts en schepenen Rudi Sempels, Sandra Suykerbuyk en Pascale […]

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo klinkt op het nieuwe jaar

Op zondag 19 januari klinken de bewoners van het district op het nieuwe jaar in vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 te Zandvliet.  Het districtscollege nodigt alle bewoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo uit op de nieuwjaarsdrink op zondag 19 januari van 11 tot 13 uur. Bewoners krijgen drankbonnetjes om te besteden tijdens de receptie. Er […]

Poldergemeenten ongerust over eventuele komst Isvag verbrandingsoven

In een gezamenlijke brief aan het Antwerpse schepencollege drukken zowel de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA) als zijn collega Carl Geeraerts (N-VA) uit het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo hun bezorgdheid uit over de mogelijke komst van een nieuwe Isvag verbrandingsoven er op het terrein van Indaver. “Die oven zou geschikt zijn om er 190.000 […]

Meerjarenplanning voor warme polder

De districtsraad keurde op maandag 16 december de meerjarenplanning voor deze legislatuur goed.  “Waar we de volgende vijf jaar voor staan is dat wij een evenwicht gevonden hebben tussen exploitatie en investering budget van onze dotatie,” legt districtsburgemeester Carl Geeraerts uit. “Waardoor wij DNA van de polder namelijk ons bestuursakkoord een warme polder voor iedereen […]

Gesloten Lillobrug brengt geluidsschermen terug op de agenda

Tijdens de gemeenteraadscommissie voor de Haven bracht raadslid Danielle Meirsman (N-VA) de buitendienststelling van de Lillobrug ter sprake. In een vraag aan havenschepen Annick De Ridder vroeg ze aandacht voor de gevolgen voor de inwoners van Berendrecht en Zandvliet. “We vernamen dat de Lillobrug, eerder dan gepland, al van november buiten dienst is voor alle […]

Europese delegatie bezocht de forten van Zandvliet en Lillo

Op dinsdag 26 november bezocht een 30-koppige Europese delegatie de forten van Zandvliet en Lillo. Het bezoek, begeleid door de Antwerpse Regionale Landschappen, kadert in het Europees project ‘Herover de vestingsteden’. Het project wil het erfgoed inschakelen om steden te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst zoals klimaatverandering, mobiliteitsdruk, bevolkingsgroei … De delegatie, met […]

De Sint komt naar Zandvliet

Sinterklaas is weer bijna in het land. Op zaterdag 16 november kwam hij aan in Antwerpen. Ook in een aantal Antwerpse districten doet hij zijn ronde. Zo houdt hij halt in Zandvliet op 24 november. In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kunnen kinderen op zondag 24 november gaan kijken naar een sinterklaasvoorstelling in de voor- of namiddag. […]

Louwke van ‘t Licht symbool voor lijdende moeders

“]In zijn toespraak bij de monumenten in Zandvliet, Berendrecht Lillo op 11 november, verwees  burgemeester Carl Geeraerts naar de vele moeders die veel hebben afgezien tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij haalde daarbij het voorbeeld aan van moederke Eyer die in Lillo op de Havenmarkt het zinnebeeld vormt. “Haar naam is Anna Wijns, beter bekend als […]

Aankoop Lindelo versterkt werking Kruitmagazijn

  Einde van de zoektocht voor Kris en Liesbeth Kris Dockx en zijn echtgenote Liesbeth waren al geruime tijd op zoek om de werking van het Kruitmagazijn in Lillo uit te breiden. De zoektocht duurde twee jaar. Het Landshuis heeft lang hun voorkeur gehad maar de eigendomsstructuur is niet eenvoudig. “Op onze belangstelling voor de voormalige […]

Herdenking Wapenstilstand

Op 11 november vindt de jaarlijkse herdenking plaats van het einde van de twee wereldoorlogen. Op deze dag brengt het district hulde aan alle gesneuvelden.  Dit bestaat uit een bloemenhulde aan de begraafplaatsen van Zandvliet en Berendrecht, met daarna een kleine optocht door Berendrecht. Hierna volgt er een bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden op de […]