Europese delegatie bezocht de forten van Zandvliet en Lillo

Op dinsdag 26 november bezocht een 30-koppige Europese delegatie de forten van Zandvliet en Lillo. Het bezoek, begeleid door de Antwerpse Regionale Landschappen, kadert in het Europees project ‘Herover de vestingsteden’. Het project wil het erfgoed inschakelen om steden te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst zoals klimaatverandering, mobiliteitsdruk, bevolkingsgroei …

De delegatie, met afgevaardigden uit Tsjechië, Spanje, Duitsland, Slowakije, Roemenië, Griekenland en België, kwam aan met de waterbus en bezocht eerst het fort en de wallen van Lillo. Ze brachten ook een bezoekje aan het Kruitmagazijn en genoten daar van een poppentheater over de geschiedenis van Lillo. Ook het hele Pokémonverhaal (en hoe de toeristen in Lillo verzeild geraakten in plaats van Lille) kreeg een plaatsje in de geschiedenisles. Daarna ging de delegatie richting Zandvliet, met een bezoek aan de Conterscherp en ‘Bergske af’ onder begeleiding van gids Werner Bril. 

Nadien werd in het vrijetijdscentrum De Schelde in Zandvliet een discussie gehouden over hoe de forten er in de toekomst kunnen uitzien en wat ze kunnen betekenen voor de bevolkingsgroei, het toenemende toerisme en het landschap van Zandvliet en Lillo.

 

foto’s: Jose Manuel Martín Andrés/Vrijetijdscentrum De Schelde

 

De Sint komt naar Zandvliet

Sinterklaas is weer bijna in het land. Op zaterdag 16 november kwam hij aan in Antwerpen. Ook in een aantal Antwerpse districten doet hij zijn ronde. Zo houdt hij halt in Zandvliet op 24 november.

In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kunnen kinderen op zondag 24 november gaan kijken naar een sinterklaasvoorstelling in de voor- of namiddag. Het grappige en spannende sinterklaasverhaal gaat over Sinterklaas die grote zorgen heeft. Zijn boek is leeg, er staat helemaal niets in. In zijn boek verschijnt steeds alles wat hij wil weten over alle kinderen. Elk jaar haalt hij uit het magische land een poeder dat zijn boek tot leven brengt. Maar dit jaar vergat hij het poeder te halen. Na de voorstelling kunnen de kinderen de Sint ontmoeten in de foyer van vrijetijdscentrum De Schelde.

Gezinnen kunnen die dag ook deelnemen aan de Wandel Mee-dag. Deelnemers kunnen kiezen voor verschillende afstanden. Bovendien is er een leuke pietenwandeling. Bij deze wandeling kunnen deelnemers vertrekken tot en met 11 uur. De pietenwandeling is geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

De Sinterklaasvoorstelling gaat door om 10.30 en om 13 uur in de concertzaal Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet. Deelname: 6/8 euro. Klik hier voor de rechtstreekse link.

De Sinterklaaswandeling is doorlopend van 9 tot 14 uur. De Pietenwandeling vertrekt tot en met 11 uur aan Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet. Deelname: 3 euro. www.vrijetijdscentrumdeschelde.be– Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

Louwke van ’t Licht symbool voor lijdende moeders

In zijn toespraak bij de monumenten in Zandvliet, Berendrecht Lillo op 11 november, verwees  burgemeester Carl Geeraerts naar de vele moeders die veel hebben afgezien tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij haalde daarbij het voorbeeld aan van moederke Eyer die in Lillo op de Havenmarkt het zinnebeeld vormt.

“Haar naam is Anna Wijns, beter bekend als “Louwke van ’t Licht”, zei hij. “Anna Wijns was samen met haar echtgenoot verantwoordelijk voor de vuurtoren van fort Fredrik-Hendrik”, ging de burgemeester verder. “Na eerst de wacht te hebben gehouden aan de kerk van Lillo-Kruisweg, staat ze hier, tot op heden, te wachten op de Polderzonen en -dochters die hun leven hebben verloren in deze verschrikkelijke oorlog. Laten we niet vergeten dat tijdens beide oorlogen niet enkel mannen, maar ook heel wat vrouwen zijn gesneuveld opdat anderen vrij zouden zijn. Vrouwen waren vaak als verzetslieden of smokkelaars actief. Denk maar aan Joanna Adriaenssens die op 31 oktober 1916, samen met drie andere tot hiertoe onbekende vrouwen, werd betrapt terwijl ze brieven uit het land naar Nederland smokkelden.

Vluchtelingen

Geeraerts verwees ook naar de vluchtelingen, die onze streek overspoelden vanaf 1 september 1914 en die zich een weg begonnen te banen door de Antwerpse Polder richting Nederland.
“Op 11 oktober 1914 trok rond 14 uur een Duitse eenheid Berendrecht binnen. Zowel in Lillo, Berendrecht als Zandvliet heerste al gauw een hongersnood, die gepaard ging met geldboetes en opvorderingen van vee, landbouwproducten en vervoersmiddelen door de bezetter. Mede door deze noodlottige toestand gingen de bewoners van onze streek smokkelen om rond te komen.” De burgemeester dook in de geschiedenis: “De vlucht en smokkel die de grens met het neutrale Nederland met zich mee bracht, was een doorn in het oog van de Duitse bezetters. Vanaf 1915 begonnen ze met een constructie die men later toepasselijk de “Dodendraad” zou noemen. Deze zorgde ervoor dat Zandvliet in twee werd gesplist, de wijk Den Hoek langs de ene kant van de draad, de rest van Zandvliet langs de andere kant. De draad alleen zou 9 slachtoffer eisen die afkomstig waren van Zandvliet.
De Polderdorpen verloren tussen 1914 en 1918 ook verschillende soldaten: Berendrecht: 5 van de 95, Zandvliet: 15-18 van de 126 (sommigen waren elders in hun geboortedorp geregistreerd).  En Lillo: 7 van de 87. En dit zijn slechts de soldaten, het aantal burgers dat het einde van deze oorlog niet heeft mogen meemaken, ligt nog veel hoger.

Catalonië
De burgemeester bleef nog even stilstaan bij de zware straffen van het Spaanse Hooggerechtshof voor negen Catalaanse politici. “Politici horen thuis in parlementen en regeringen, niet achter tralies of in de gevangenis”. De straffen die het Spaanse Hooggerechtshof uitsprak, tarten elke verbeelding. “Democratisch verkozen politici en burgers worden veroordeeld en opgesloten voor het uitoefenen van hun politieke activiteiten, zei hij. “Het is onaanvaardbaar dat vandaag in Europa mensen worden opgesloten en veroordeeld voor hun politieke mening. Politieke conflicten kunnen enkel via dialoog en niet via rechtbanken of repressie worden opgelost. Europa moet de fundamentele rechten en vrijheden zoals het recht op vrije meningsuiting en democratie blijven verdedigen. Zeker in zijn eigen lidstaten.” De burgemeester kreeg om deze terechte opmerkingen veel applaus.
In de drie dorpen werden bloemenkransen aangedragen en neergelegd door drie soldaten onder wie een broer van schepen Rudi Sempels. Zij doen dat reeds voor de twintigste keer. Zij kregen lofbetuigingen van Geeraerts die ook de politie en de muzikanten betrok in zijn hulde. (sdl)  

 

Aankoop Lindelo versterkt werking Kruitmagazijn

 

Einde van de zoektocht voor Kris en Liesbeth

Kris Dockx en zijn echtgenote Liesbeth waren al geruime tijd op zoek om de werking van het Kruitmagazijn in Lillo uit te breiden. De zoektocht duurde twee jaar.

Het Landshuis heeft lang hun voorkeur gehad maar de eigendomsstructuur is niet eenvoudig. “Op onze belangstelling voor de voormalige parochiekerk werd nooit gereageerd op uitzondering na van het bisdom Antwerpen dat onze voorstellen zeer genegen was maar helaas geen beslissingsrecht meer had over dit gebouw” zegt Kris.

In augustus 2019 werd een verkoopovereenkomst afgesloten voor de voormalige Lindelo. Dinsdag 5 november werd de akte getekend en zijn Kris en Liesbeth definitief de eigenaars van het pand.

Stuk erfgoed levend houden
“Met de aankoop van de Lindelo gaan we trachten met inzet van enkele fijne medewerkers een stuk erfgoed levend te houden”, vertelt Kris. “Wij zijn op zoek naar een nieuwe naam, die verwijst naar de rijke historie van Lillo Fort”. De uitbreiding van de activiteiten zal voornamelijk gericht worden op groepen. De ligging aan de ingang van Lillo maakt het ideaal om bezoekers te bereiken. 
Al tien jaar slagen Kris en Liesbeth erin om samen met hun medewerkers het Kruitmagazijn drijvend te houden met een historisch-ludiek aanbod en gepaste overnames van het Rariteitenkabinet Van Caesbeecke en Poppenschouwburg Van Campen. “We bewijzen dagelijks dat ‘cultuur’ in Lillo kan zonder te moeten beantwoorden aan het ideaalbeeld van de politieke correctheid inzake migratie, klimaat, gender en religie”, aldus Kris.
Hun professionele inzet heeft al duizenden mensen op een unieke én humorvolle manier kennis laten maken met de geschiedenis en het heden van de polderstreek en Lillo in het bijzonder.

Het Kruitmagazijn werkt op afspraak voor groeperingen (Okra, dienstencentra, Lions, Kiwanis, Rotary, diverse vakverenigingen), familiegroepen: (huwelijken, jubilea, zelfs uitvaarten) en bedrijven (incentives, bedrijfsfeest, klantenbinding). Alle activiteiten zijn betaalbaar maatwerk, kleinschalig en met een heel direct contact met het publiek. 

De capaciteit van het Kruitmagazijn is max 60 zitplaatsen: het equivalent van een autobus. De technieken die we gebruiken zijn: verhalen, liedjes, voorwerpen, muziek, poppenspel, marionetten, schaduwspel, toneel…

“Met de aankoop van de ex-Lindelo krijgen groepen de kans om in Lillo over een ruimte te beschikken voor horeca-activiteiten: recepties, groepsmaaltijd…dit zullen we organiseren in samenwerking met professionele traiteurs” geven Kris en Liesbeth mee.

10 jarig bestaan
Door de aankoopsaga is de viering van ’10 jaar Kruitmagazijn’ wat in de vergeethoek geraakt. Dit zal gebeuren begin 2020 in combinatie met de inhuldiging van het nieuwe pand. 

http://www.kruitmagazijn.be/

 

Herdenking Wapenstilstand

Op 11 november vindt de jaarlijkse herdenking plaats van het einde van de twee wereldoorlogen. Op deze dag brengt het district hulde aan alle gesneuvelden.  Dit bestaat uit een bloemenhulde aan de begraafplaatsen van Zandvliet en Berendrecht, met daarna een kleine optocht door Berendrecht. Hierna volgt er een bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden op de Havenmarkt in Lillo. 

Een sereen moment om stil te staan bij allen die gevochten hebben voor de vrijheid en hierbij gesneuveld zijn.

Begraafplaats Zandvliet
De Keyserhoeve: om 10 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘De Verbroedering’ van Zandvliet en ‘Harmonie Vooruit’

Begraafplaats Berendrecht
Schouwvegerstraat: 11.30 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘Willen is Kunnen’

Havenmarkt Lillo
13 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘De Verbroedering’ van Zandvliet.

Folkoredag in Poldermuseum

Op de laatste openingsdag, zondag 27 oktober, kunt u in het Poldermuseum te Lillo terecht voor de derde Folkloredag. Er zijn voordrachten en demonstraties over o.a. gansrijden, bijgeloof, …

Zo komt Peter Paardekam demonstreren hoe men een net breidt voor het gansrijden. Peter is gekend als omroeper bij de Oude Gans Berendrecht en de Vrije Gans. 

Ook Stakke Wanne is terug van de partij. In augustus wist Peter Hendrickx onder zijn alias Stakke Wanne de bezoekers te vermaken. Ook nu brengt hij vanaf 14 uur een voordracht uit eigen werk.

En in het café van het Poldermuseum kunt u terecht voor de bieren van de Zandvlietse brouwerij CyDraLe. Zo kunt u kennismaken met de tripel Grote Klos, die is gemaakt in samen werking met het Poldermuseum. Kom deze unieke tripel proeven en ontdek het verhaal achter de Grote Klos.

Het Poldermuseum is op 27 oktober geopend vanaf 13 uur. Het is ook de laatste kans om de thematentoonstelling « De kerk van Berendrecht » en « 7 Beelden » van François Vannietvelt te bewonderen.

Voor nog meer informatie kunt u terecht op www.poldermuseum-lillo.be.

Tot slot kunnen we nog melden dat men met DeWaterbus naar Lillo kan. Voor uurregeling en tarieven kan men terecht op de website van www.DeWaterbus.be.

Vrije Gans viert zilveren jubileum

vlnr.: Kelly Vervloet, Nonja De Moor, Jessica Van Gool, Karin Huygen, Daisy Meivis
en Gerard van de Ven

 

 

Op vrijdag 11 oktober was er veel vrouwelijk schoon in het Ganzenhof te Berendrecht voor het 25-jarig bestaan van de Vrije Gans. Voorzitster Daisy Meyvis heette iedereen welkom en is terecht trots dat haar vereniging al 25 jaar vrouwen-gansrijden. De vereniging werd destijds gesticht door Gerard van de Ven (den Trip). Op 7 mei 1994 werd er voor het eerst met 23 amazones aan ‘Huis ten Halve’ gereden. De premie gaat steeds naar een goed doel en in al die jaren werd er 184.896,44 euro geschonken. 

Meer hierover in ons magazine van 25 oktober

Keizer Maarten gevierd in Zandvliet

Zaterdag 28 september was het een gezellige drukte in de Evenementenhal in Zandvliet waar keizer Maarten Gabriels werd gevierd. Zijn vader Stanny, voorzitter van de ‘Jonge Ruiters’ zei dat het de vijfde keer is in 9 jaar tijd dat een ruiter van zijn vereniging deze titel pakt. Dat is meer dan 50% en heeft niemand hen voorgedaan. Stanny dankte de vele helpers, het district, de sponsors en ook de jeugd die de avond ervoor een geslaagde fuif organiseerde.  “We gaan volgend jaar voor de triple, 3 jaar op rij de keizerstitel en zullen de wisselbeker dan met TEC 7 in het lokaal vastplakken”, gaf Stanny nog mee. 

Frans De Schutter, voorzitter van de Polderbond, blikte nog even terug op de dag van keizerrijden zelf. Het was dankzij Rob De Vree, die een jaar voordien keizer werd, dat Maarten toch nog een jaartje mocht meerijden. En zoals het een 3-voudig keizer past, greep hij de ganzenkop en loste hem niet meer. Met deze vierde titel deelt hij de tweede plaats met Stanny De Backer en is de evenaring met zijn grootvader Fons in zicht die op de eerste plaats schittert. 

Geschenken

Keizersvrouw Jill werd in de bloemetjes gezet. De dames van de Vrije Gans en de muzikanten overhandigden tevens een geschenk. Maarten kreeg een mooie keizersfoto, naar goede gewoonte genomen door Peter Rubenska, en de gebruikelijke wisselbeker Albert Huybrechts. Tot slot nam Maarten zelf het woord en zei dat de felicitaties van iedereen hem nog altijd deugd doen ook al is het zijn vierde titel. Hij dankte iedereen die meehielp bij de voorbereiding van dit feest. Dank ook aan zijn vrouw Jill en de zoontjes Victor en Loic, zijn grootste fans. “De volledige Polder is er bij betrokken: alle leeftijden en kleuren. Gansrijden is de klei die de mensen bij elkaar houdt. We moeten met z’n allen bewijzen dat het veel meer is dan een spelletje kop trekken”, aldus Maarten. Vervolgens werd Maarten op de schouders gedragen en kon het feest beginnen. 

 

Burgemeesters gaan volop voor behoud gansrijderstraditie

 

V.l.n.r. burgemeesters Koen Palinckx, Rik Frans en Carl Geeraerts
aanschouwen de stoet tijdens het keizerrijden

Koen Palinckx, districtsburgemeester van Ekeren, Carl Geeraerts, districtsburgemeester van Berendrecht, Zandvliet en Lillo en Rik Frans, burgemeester van Stabroek reageren op de eis van de dierenrechtenorganisaties die hun pijlen richten op het gansrijden in de Polder (Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Lillo).

“Men raakt echt het hart en de ziel van de Polder. Het is een traditie die al jarenlang standhoudt en de laatste decennia nog meer aan populariteit wint. Het brengt alle polderbewoners bij elkaar, jong en oud, rijk en arm, … Kortom het is een gebeuren van en voor onze bevolking. Het is een goede zaak dat dierenrechtenorganisaties de vinger aan de pols houden, maar dit is met een kanon op een mug schieten.
Het gansrijden is een cultuurhistorische traditie, het versterkt het sociale weefsel en de identiteit van onze polderdorpen”.

 

 

 

 

 

Brand bij Gunvor Petroleum Antwerpen

Op donderdagochtend 19 september is er brand uitgebroken bij Gunvor Petroleum Antwerpen op de Scheldelaan in Lillo. De brandweerzone Antwerpen is ter plaatse en de brand is onder controle. De medewerkers van het bedrijf zijn voorlopig geëvacueerd. Het district Berendrecht -Zandvliet-Lillo laat weten dat er geen gevaar is voor de inwoners van het district.

 

1 2 3 140