Marktonderzoek voor betere bibservice

Om het aanbod van de Stabroekse bibliotheek nog beter af te stemmen op de wensen van de bevolking organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met het Provinciaal Bibliotheekcentrum Vrieselhof een grootschalig marktonderzoek.
Het onderzoek peilt naar de interesses van de inwoners van Stabroek en gaat tegelijkertijd na hoe ze op zoek gaan naar informatie, cultuur en ontspanning.”De bedoeling is om een rationeel collectiebeleid te voeren, gebaseerd op cijfers, zoals kwaliteitsscores, uitleencijfers en marktgegevens”, zegt Stabroeks bibliothecaresse Annemie Schroyens. Het effectieve bevragen gebeurt door een Nederlands onderzoeksbureau. Dit bureau houdt steekproeven onder de bibleden en bevraagd ook niet bibliotheek gebruikers. Om dat mogelijk te maken kan het onderzoeksbureau gebruik maken van de gegevens uit het bevolkingsregister. Het onderzoek start in september. Sommige delen worden al in juni afgewerkt tijdens gemeentelijke activiteiten zoals de seniorenreis. Mensen kunnen ook deelnemen door de vragenlijst online in te vullen of via een papieren versie die te verkrijgen is aan de balie van het gemeentehuis en de bibliotheek. Deelnemers maken kans om een iPod touch 64 GB of één van de 10 boekenbons te winnen.

Hulp voor ouders bij Opvoedingspunt-Stabroek


Ter gelegenheid van de Week van de Opvoeding werd in het Sociaal Centrum aan de Kerkstraat  in Hoevenen op  donderdag 19 mei het Opvoedingspunt voorgesteld aan de pers en aan allen die beroepsmatig met opvoeding te maken hebben.
Dat gebeurde in aanwezigheid van de schepenen Liesbeth Verhaert en Raf Engels.
Na een verwelkoming door Schepen Liesbeth Verhaert, schepen van jeugdzaken, lichtte consulente Inke Dierinck de werking van het Opvoedingspunt toe. Zij houdt twee maal per maand zitting in het Sociaal Centrum, Kerkstraat 37 op de tweede en de vierde maandag van de maand, telkens van 16 tot 19 uur. Alle ouders kunnen daar terecht met hun opvoedingsvragen. De raadpleging is anoniem en helemaal gratis. De kosten voor kantoor en personeel worden helemaal gedragen door het gemeentebestuur. Er wordt gehoopt dat de drempel daardoor laag genoeg is zodat ouders hier zonden aarzelen zullen binnenstappen met hun grote en kleine opvoedingsproblemen.
LW

Overkapte petanquebanen in Hoevenen

Hoevenen – Petanqueclub De Witvenners vroegen vorig jaar aan het gemeentebestuur om twee van de zes petanquebanen te overkappen. De twee banen aan de achterkant van het Witvenlokaal kwamen hiervoor het best in aanmerking. De werkzaamheden zijn ondertussen al even achter de rug. Er kan nu overkapt worden gespeeld en de toeschouwers kregen er bovenop een luifel en zitbanken bij. Het geheel kost de belastingbetaler 20.000 euro. Zondag werd alles officieel geopend en ingespeeld. Zowel burgemeester Alida De Bie als de schepenen Raf Engels, Kim Dorikens en Rudi Staes toonden hun kwaliteiten als petanquespeler. De petanqueclub telt zestig actieve leden, die bijna dagelijks komen spelen. De politiekers konden niet op tegen zoveel geoefend talent.


Tweedaagse open deurdagen gestart bij Indaver

Reeds zaterdag opende Indaver, gelegen nabij de Hooge Maey in Lillo zijn deuren. ’s Middags waren al ruim 500 bezoekers geteld. Die namen deel aan rondleidingen in het verwerkingsbedrijf voor industrieel afval of reden met bussen mee naar de top van de begroende afvalberg. Daar hadden ze niet alleen een mooi uitzicht over de omgeving maar kregen ze ook deskundige uitleg over de ontwikkeling van het bedrijf.  (sdl)

Nu tijdelijk E-readers in de Bib te Hoevenen

Het papieren boek heeft sinds enige tijd een elektronisch broertje. Zo’n e-book kan je kopen of downloaden via internet, waarna je deze software op je e-reader zet. Hoe werkt het precies en is het iets voor jou? Je kunt het vanaf 19 t.e.m. 28 mei gratis komen uittesten in de bibliotheek van Stabroek. Er liggen 4 verschillende e-readers klaar die je ter plaatse kan uitproberen. Van 30 mei t.e.m. 4 juni liggen de e-readers ter beschikking in het filiaal te Hoevenen.

Kruisje voor Sophie Van de Heijning


Zaterdag 17 mei werd aan de Antwerpsesteenweg in Hoevenen een kruisje onthuld op de plaats waar Sophie Van de Heijning op 15 februari is verongelukt.   De initiatiefnemer was Ludo Deprins uit Kapellen, die erg meevoelde met het gebeuren als ex-ambulancier en zelf vader van twee dochters.
De plechtigheid had plaats in aanwezigheid van de ouders en zus van Sophie, en van haar vriend en van heel wat sympathisanten.
Vader Luc Van de Heijning had veel waardering voor dit initiatief, maar betreurt ondertussen dat hij drie maanden na de feiten het dossier van dit vluchtmisdrijf nog steeds niet heeft kunnen inzien.    Hij stelt ook vast dat de veiligheid op de plaats van het ongeval nauwelijks is verbeterd.   Er is nog steeds geen verlichting geplaatst boven het zebrapad, en buiten de oversteekplaats zijn de witte lijnen op de baan nog niet herschilderd.
LW

Mobiliteitsplan opgedragen aan Sophie Van de Heijning
Veronderstel eens dat iedereen weet dat roken schadelijk is, maar dat het overal is toegestaan.   Mensen beschermen zich dan maar met mondmaskers: alle niet-rokers dragen er, op café, in restaurants en op zoveel openbare plaatsen.   Absurd, vind u ook niet?    Want roken in openbare ruimtes is uitgebannen, en op alle pakjes sigaretten en sigaren vind je een verwittiging over de schadelijke gevolgen.
Toch is het anders als het over het verkeer gaat.   Geen enkele wagen draagt een verwittiging dat het over een mogelijk dodelijk wapen gaat.   Integendeel: het zijn  de zwakke weggebruikers die zich indekken, met reflectoren op de fiets, met gele hesjes voor schoolkinderen en voor fietsers.
De gemeente Stabroek stelde een mobiliteitsplan op. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de files op te lossen.  “Mobiliteitsplan” is een achterhaald begrip, en zou moeten vervangen worden door “Samenlevingsplan”. Over hoe geven we straten en pleinen terug aan de bewoners, als ontmoetingsplaatsen voor iedereen, voor kinderen die weer kunnen buiten spelen en die veilig te voet of per fiets naar school kunnen. Zonder files en verkeerschaos als de school uit is veroorzaakt door al die ouders  die hun spruit komen afhalen.
Ondanks alle verkeersborden is het de aard van de weg die het gedrag van de bestuurders bepaalt. Wij hebben behoefte aan andere wegen. Want het kan ook anders:  ga maar kijken in vele Nederlandse dorpskernen met veel meer ronde punten en straten zodanig aangelegd dat snel rijden onmogelijk is. Met voorrang aan veiligheid en samenleven. Misschien zal het ooit gebeuren dat onze politici ook tot dit inzicht komen.

 LW

Lenteconcert Canteclaer te Hoevenen

Naar gewoonte geven de koren Canteclaer Hoevenen in de lente, op zaterdag 21 mei 2011, weer het beste van zichzelf tijdens het jaarlijkse Lenteconcert. De deuren gaan open om  19:00 uur, het concert start om 19:30 uur (geen genummerde plaatsen).
Zowel het kinderkoor, het jeugdkoor, het volwassenenkoor als het vocaal ensemble zullen het beste van hun brengen.
Ward Bal, gekend van zijn presentatie samen met Jeroen Tilkin tijdens vorige Lenteconcerten, zal  dit jaar het programma presenteren.  Inkomkaarten kunnen wij reeds vanaf vandaag aanbieden aan 8 €.  Kaarten ook steeds verkrijgbaar aan de kassa.
Wij hopen u te ontmoeten tijdens dit muzikaal evenement.

Ook De Rekke nam deel aan de stoepkrijtactieDe leerlingen van de Gemeentelijke basisschool de Rekke te Hoevenen, hebben weer hun beste beentje, euh….krijtje voorgezet.
Voor de 2de maal nam onze school deel aan de Stoepkrijtactie van de Mobiele School. De Mobiele School is een organisatie die zich inzet voor straatkinderen over heel de wereld. Voor meer info: http://www.mobileschool.org/news.php
De kinderen van het 5de leerjaar schreven hun belevingen rond dit project op papier……
‘Een mobiele school is een bord dat je open kan doen (6 meter lang) en er zijn wieltjes onder, zo kunnen ze het bord over de stoep of straat rijden. Op het bord zijn allemaal spelletjes om te leren rekenen, schrijven,… Zo krijgen de straatkinderen een betere toekomst’.
‘Om ons voor te bereiden hebben we een spel gespeeld over straatkinderen zodat we ons konden inleven in hoe de echte straatkinderen het in het leven doen’.
‘De straatkinderen verdienen geld met bedelen, kunstjes doen, schoenen poetsen, bloemenkransen maken, autoramen wassen,….’.
‘We hebben ook bezoek gehad van Elke van de Mobiele School. Zij had een rijdend bord bij van 6 meter lang en dat mochten we zelf verkennen en uitproberen. We hebben heel veel geleerd over de Mobiele School en de straatkinderen’.
‘Nadien hebben we geld ingezameld voor de Mobiele School. Voor 1 Euro konden mensen hun naam laten krijten op onze speelplaats. Op donderdag 28 april hebben we de  ingezamelde namen op onze speelplaats geschreven. Dus nu staan er heel veel namen op onze speelplaats’.
‘Na het krijten hebben we samen het ‘Stoepkrijtlied’ gezongen. Als beloning voor onze inspanning kregen we worteltjes, bloemkool, komkommer met een dipsausje en een lekker grenadinedrankje’.
Met heel de school hebben we 681,5 euro ingezameld voor de Mobiele School !
Britt, Lusine, Ruben, Wietse, Robbe, Maxim, Ranie, Kiara, Alice, Lore, Stijn, Jonas, Femke, Amber VC, Nicolas DB, Lotte en Amber M., Nicolas, Julie, Romina,
Bedankt ‘sponsors’ en leerlingen ! Jullie hebben dat super gedaan !


Ziekenzorg Hoevenen luisterde naar Willy Struys

Zaterdag 9 april hield Ziekenzorg haar Lentefeest, met weer meer dan 80 deelnemers.Daaronder verschillende nieuwe gezichten, als resultaat van de grootschalige wervingsactie die recent werd gehouden.  Van voorzitter Walter kregen die nieuwkomers  een hartelijk welkom.    
Eens iedereen gezeten en voorzien van een drankje, kreeg Willy Struys het woord voor het verhaal over zijn jeugd in de Hoevense  Kerkstraat.    Als kind moet hij een scherpe waarnemer geweest zijn, want zeer gedetailleerd wist hij de toehoorders een  beeld te schetsen van het leven in zijn straat, met de processie die voorbijkwam, met de strenge zusters van de meisjesschool,  met verhalen over  het kattenkwaad dat hij uithaalde met zijn vrienden.
Het publiek luisterde geboeid, en veel oudere Hoevenaars zagen de beelden uit hun jeugd weer opdagen.   Willy is een meesterlijke verteller, en hij kon de mensen meer dan een uur boeien.
Met de nodige animatie en een grappige vertelling door Maria Van Wijck was de namiddag zo om, zodat iedereen al snel aan de koffiekoeken kon beginnen.     En die smaakten uitstekend, als  bekroning voor een mooie namiddag.
Op donderdag 5 mei   presenteert Ziekenzorg-Hoevenen samen met OKRA een voordracht door Martha Wijnants, voorzitster van het OCMW, en op vrijdag 27 mei is iedereen uitgenodigd op een havenrondvaart.

Poldermuseum in Lillo weer open

Het Poldermuseum in Lillo werd woensdagmiddag heropend door districtsschepen
Romain Rul die burgemeester Marcel Bartholomeeussen verving. Allen werden
verwelkomd door voorzitter Martin Braem en door Achilles Van der Donck van
het Landshuis. Er waren heel wat politieke vertegenwoordigers, en mensen van
culturele of heemkundige kringen present. Wie ook niet ontbrak was Kees Van der
Goten in gezelschap van erevoorzitter graaf Le Grelle. En er was zoals iedere keer
ook weer de gezellige boerenblaasmuziek van een half dozijn muzikanten in  kleder-
dracht.  Blikvanger dit jaar is een thematentoonstelling over oude cafés en café-
namen, bijeengebracht onder leiding van Hugo Vermeiren.

Schepen Philippe Heylen bracht het goede nieuws dat het Poldermuseum 5000 euro
steun krijgt van het erfgoedfonds van de Vlaamse overheid. Ook het volkskundemu-
seum Turninum in Deurne en het Stampe & Vertongemuseum op de Antwerpse
luchthaven krijgen een gelijkaardig bedrag.
 Burgemeester Alida De Bie van Stabroek hield een gesmaakte voordracht over
oude cafés. Zij zegde dat haar beide grootvaders langs moeders en langs vaders kant,
zowel boeren waren als cafébazen. Dat was onderscheidenlijk in Zandvliet in de
Dictushoeve en in Stabroek in ‘De Groene Swaen’, die allebei nog bestaan als boerderij.
Dat bracht meteen de aandacht op de thematentoonstelling die het hele seizoen zal
te zien zijn in het museum. Zij omvat liefst 150 foto’s van oude, meestal verdwenen
herbergen en tapperijen in de negen dorpen van de Polder. Opmerkelijk zijn deze van
de niet meer bestaande dorpen Oosterweel, Oorderen en Wilmardonk, zoals  ‘Spek en
Eieren’ . Merkwaardige cafénamen zijn hier en daar gebleven in straatnamen. Bij
voorbeeld ‘De Piep in ’t Riet’ in Berendrecht. Dat was een poldercafeetje waar boeren,
jagers en vissers een pint of een borrel kwamen drinken en waar uithing: ‘De Piep in
’t Riet, vandaag voor geld en morgen voorniet’.
Het Poldermuseum is tot einde september alle zondagen open van 13 tot 18 uur.
Info

Burgemeester De Bie achter de tapkast van het Poldercafeetje in het museum

: 03/664 30 98 of frans.yzermans@gmail.com. (sdl)

1 83 84 85 86 87