Groot en klein aan het werk in het Hoevens Gemeentebos

Hoevenen – Reeds in 2017 kocht de gemeente Stabroek een tot dan bijna onzichtbaar stuk bos aan. Dat bevindt zich achter de Molenweg en strekt zich uit tot achter de appartementsgebouwen aan de Plasstraat. Hier was ooit begonnen met een Kerstbomenplantage, maar door de jaren helemaal verwaarloosd en ondertussen ondoordringbaar door de heel dichte begroeiing. […]

30 miljoen investeringen komende vijf jaar

Turnzaal De Rekke en fietspaden N111 grootste slokoppen De poldergemeente Stabroek stelde deze maand zijn meerjarenplan voor. De komende vijf jaar investeert Stabroek 30 miljoen. De belastingen blijven gelijk. Dat wil zeggen dat de aanvullende personenbelasting 6.5 procent en de onroerende voorheffing 755 opcentiemen blijven. Dat zal normaal gezien ook de volgende jaren zo blijven. […]

Spaghetti-avond koren Canteclaer

Op zaterdag 25 januari 2020 organiseren de Koren Canteclaer een Spaghetti-avond.  Deze gaat door in de J.O.S. (Jeugd Ontmoetingscentrum Stabroek) aan de Blokwegvelden in Hoevenen. Vanaf 17.00 uur bereiden wij voor jullie een spaghetti maaltijd à volonté (bolognaise of vegetarisch, inclusief een nagerecht), en dit voor de democratische prijs van 9 euro. (kinderen -3 jaar gratis; […]

Nieuwjaarsreceptie te Stabroek

Zondagmorgen 12 januari hield de gemeente Stabroek  haar nieuwjaarsreceptie op het voorplein van het gemeentehuis. De start verliep in een druilerige motregen maar die is gelukkig niet blijven duren, zodat er toch voldoende gezellige sfeer heerste op het plein. Vanop de pui van het gemeentehuis las burgemeester Rik Frans zijn “Nieuwjaarsbrief”. Met een dankwoordje voor […]

Omleiding werkzaamheden Ettenhoven

Tot 24 januari is de Ettenhoven richting Hoevenen afgesloten. Engie is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk.  Hierbij geldt een enkele richting op de Ettenhoven tussen Dijkstraat en Krekelberg, met als toegelaten rijrichting van Dijkstraat naar Krekelberg.  Zo kan het verkeer komende van Stabroek, de Krekelberg ingestuurd worden. De straat Ettenhoven blijft wel toegankelijk […]

Leerlingen Sint Calasanz delen kerstattenties uit

Op dinsdagmorgen 17 december kregen de Hoevense 75 plussers bezoek van de leerlingen van Sint Calasanz.  Ze belden aan en hadden een leuke kerstattentie bij. Een gebaar dat zeker gewaardeerd werd door de ‘plussers’. 

Keukenbrand in Hoge Weg

Op dinsdag 3 december omstreeks 16:20 uur kreeg de brandweer van Kapellen en oproep voor een uitslaande brand in de Hoge Weg te Hoevenen. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een keukenbrand op het gelijkvloers. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Er vielen geen gewonden. Politie […]

Ontwerp nieuw ontmoetingscentrum in Hoevenen wordt uitgewerkt

De vijf geselecteerde teams waren aanwezig op het infomoment  In 2016 heeft IGEAN, in opdracht van de gemeente Stabroek, een RUP opgemaakt om de site Schoem in deelgemeente Hoevenen te ontwikkelen. Belangrijk hierbij was de connectie met de achterliggende woonwijk enerzijds en het versterken van het groene karakter met de weilanden aan de oostzijde anderzijds. […]

Viering 11 november te Hoevenen

Op de tonen van de fanfare Verbroedering Putte-grens werd op 11 november opgestapt naar het monument voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen aan de Molenstraat in Hoevenen. Aanwezig waren het schepencollege, de vrijwillige brandweer Stabroek, met voor de eerste maal de leden van hun jeugdafdeling, een afvaardiging van de politie en van de gemeentelijke basisschool […]

Dag van de markt

    De gemeente Stabroek organiseerde op dinsdag 5 november de Dag van de Markt.   Bedoeling is hiermee de markt te promoten en inwoners aan te zetten om de wekelijkse markten te bezoeken.  In de voormiddag stond het gemeentebestuur op het Frans Oomsplein in Hoevenen.  In de namiddag werd het kraampje van de gemeente […]