Keukenbrand in Hoge weg te Hoevenen

 

Op dinsdag 3 december omstreeks 16:20 uur kreeg de brandweer van Kapellen en oproep voor een uitslaande brand in de Hoge Weg te Hoevenen.

Daar ter plaatse bleek het te gaan om een keukenbrand op het gelijkvloers. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

Politie Nederland had de Hoge Weg voor alle verkeer afgesloten aan het rondpunt aan de Krekelberg, de lokale politie was eveneens ter plaatse om de andere kant van de interventie af te sluiten. Tevens om de nodige vaststellingen te doen

bron: www.112fotografie.be

Ontwerp nieuw ontmoetingscentrum in Hoevenen wordt uitgewerkt

De vijf geselecteerde teams waren aanwezig op het infomoment 

In 2016 heeft IGEAN, in opdracht van de gemeente Stabroek, een RUP opgemaakt om de site Schoem in deelgemeente Hoevenen te ontwikkelen. Belangrijk hierbij was de connectie met de achterliggende woonwijk enerzijds en het versterken van het groene karakter met de weilanden aan de oostzijde anderzijds. In het RUP werden er verschillende zones voorzien, elk met een andere bestemming. Zo is er een zone voor kavels, voor meergezinswoningen, voor een park en een zone voor een ontmoetingscentrum gecombineerd met wonen. In 2017 werd aan IGEAN gevraagd of zij ook konden instaan voor de verdere ontwikkeling van deze verschillende zones.  
“Ondertussen is de toegangsweg naar de site Schoem aangelegd en heeft deze de naam “August Huybrechtslaan” gekregen. Van de 13 kavels voor eengezinswoningen zijn er ondertussen reeds 9 verkocht en op 16 oktober 2019 hebben we, samen met de projectontwikkelaar van de meergezinswoningen, een infomoment gehouden over deze meergezinswoningen. Met een opkomst van meer dan 100 personen kunnen we spreken van een enorme interesse binnen de gemeente Stabroek. Die interesse bleek er niet alleen te zijn in de privatieve appartementen, maar ook in de toekomstige seniorenflats die zullen gebouwd worden boven het nieuwe ontmoetingscentrum”, zegt burgemeester Rik Frans.

Ontwerp nieuw ontmoetingscentrum

Voor het ontwerp en de bouw van het ontmoetingscentrum, met sociale woningbouw, werden vijf teams geselecteerd. Zij waren donderdag 28 november aanwezig in de raadzaal van het gemeentehuis van Stabroek. “ Het zal geen gemakkelijke opdracht worden. Binnen de gemeente Stabroek willen we onze dienstverlening centraliseren. De administratieve diensten willen we concentreren in het huidige gebouw aan de Kerkstraat. Publieksgerichte dienstverlening willen we onderdak geven in een nieuw gebouw, verder op het terrein. In het nieuwe ontmoetingscentrum zullen verschillende diensten een plek vinden: de bibliotheek, dienstencentrum voor senioren, sociale kruidenier, groepsopvang, consultatiebureau Kind & Gezin, inloopkantoor Beschermd Wonen,… “ aldus burgemeester Frans. Op de eerste en tweede verdieping wordt sociale woningbouw voorzien. Er wordt uitgegaan van maximum 30 seniorenflats en 6 zorgappartementen. De seniorenflats kunnen beroep doen op de reguliere dienstverlening voor senioren van het OCMW, maar de flats zullen echter niet het statuut hebben van een serviceflat of assistentiewoning.
Het nieuwe ontmoetingscentrum moet een echte ontmoetingsplek worden die interactie tussen inwoners kan bevorderen en het gemeenschapsleven kan faciliteren. Ook duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente Stabroek. We willen impact creëren op sociaal economisch vlak. Onder impuls van Selab werd er een sociale dimensie toegevoegd aan deze bouwopdracht door het bieden van kansen op vlak van opleiding en tewerkstelling in de bouwsector. Heel specifiek wenst Stabroek een positieve bijdrage te leveren door samenwerking te stimuleren tussen de aannemer en de school het PITO. Kansen te creëren op duurzaam werk voor kansengroepen en de samenwerking te stimuleren tussen reguliere en sociale economie. Hiervoor werkt de gemeente samen met Selab, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in de Noordrand van Antwerpen. Selab staat voor sociaal economisch labo en zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken.

De vijf geselecteerde teams zullen nu de definitieve plannen opmaken. Start der werken zou voor jaar 2021 zijn (afhankelijk van de duurtijd van de onderhandeling) De voorlopige oplevering zou eind 2022 zijn (afhankelijk van de timing van de aannemer)

 

 

Viering 11 november te Hoevenen

Op de tonen van de fanfare Verbroedering Putte-grens werd op 11 november opgestapt naar het monument voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen aan de Molenstraat in Hoevenen.
Aanwezig waren het schepencollege, de vrijwillige brandweer Stabroek, met voor de eerste maal de leden van hun jeugdafdeling, een afvaardiging van de politie en van de gemeentelijke basisschool De Rekke.
In zijn rede had burgemeester Rik Frans het over het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar ook over de gebeurtenissen in Hoevenen nu 75 jaar geleden met de bevrijding, maar erg genoeg gevolgd door de periode met de V1 en V2’s die dood en vernieling aanrichtten in het centrum van Hoevenen.   Hij verwelkomde daarbij onze ex-medewerkster Leontine Van Roost als overlevende van die periode. Samen met de burgemeester mocht zij de krans neerleggen aan het monument.  Later op de dag las zij tijdens de viering in Stabroek haar verhaal over die dramatische periode voor.
LW

Dag van de markt

 

 

De gemeente Stabroek organiseerde op dinsdag 5 november de Dag van de Markt.   Bedoeling is hiermee de markt te promoten en inwoners aan te zetten om de wekelijkse markten te bezoeken. 

In de voormiddag stond het gemeentebestuur op het Frans Oomsplein in Hoevenen.  In de namiddag werd het kraampje van de gemeente op het Marktplein in Stabroek opgesteld. Bezoekers kregen een presentje en er werden hapjes en drankjes voorzien.  Zowel de marktkramers en bezoekers zijn blij met dit initiatief, al blijft de vraag naar meer kramers nog steeds van kracht. 

 

Dag van de Markt

De gemeente Stabroek organiseert op dinsdag 5 november 2019 de Dag van de Markt. 

Op deze dag krijgen alle bezoekers van de markt een presentje van het gemeentebestuur. Er zijn ook hapjes en drankjes voorzien. Ook de marktkramers hebben iets voorzien voor hun klanten.

In de voormiddag staat de gemeente op het Frans Oomsplein te Hoevenen van 9 tot 12.30 uur. In de namiddag gaan de festiviteiten door op Hoeve Brouwers in Stabroek van 13.30 tot 15.30 uur. 

Vrije Gans viert zilveren jubileum

vlnr.: Kelly Vervloet, Nonja De Moor, Jessica Van Gool, Karin Huygen, Daisy Meivis
en Gerard van de Ven

 

 

Op vrijdag 11 oktober was er veel vrouwelijk schoon in het Ganzenhof te Berendrecht voor het 25-jarig bestaan van de Vrije Gans. Voorzitster Daisy Meyvis heette iedereen welkom en is terecht trots dat haar vereniging al 25 jaar vrouwen-gansrijden. De vereniging werd destijds gesticht door Gerard van de Ven (den Trip). Op 7 mei 1994 werd er voor het eerst met 23 amazones aan ‘Huis ten Halve’ gereden. De premie gaat steeds naar een goed doel en in al die jaren werd er 184.896,44 euro geschonken. 

Meer hierover in ons magazine van 25 oktober

Stabroekse kindergemeenteraad geïnstalleerd

V.l.n.r. vooraan: Silke Zegels (Sint-Calasanz), Frauke De Schutter (De Rekke), Flo Huybrechts (De Stappe), Jillian Hoogers (De Stappe) Elien aertssen (De Stappe).
Tweede rij: Mathieu Van Overloop (Sint-Calasanz), Daan Bogaerts (De Rekke), kinderburgemeester Elise Steurs (Sint-Catharina), Seppe Hendrickx (Sint-Catharina), Lore Bon (Sint-Catharina), Celestia Yang (Sint-Catharina), Lars De Rybel (De Stappe)
Achteraan: Laure Daniels (jeugddienst), schepen Liesbeth Bardyn, burgemeester Rik Frans, schepenen Herman Jongenelen, Veerle Nonneman en Sarah De Martelaere, politiecommissaris Tom De Gent  

 

Op donderdag 26 september werd in Stabroek in de raadzaal de nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd. Schepen van jeugd Liesbeth Bardyn heette iedereen welkom en was blij met de jonge afgevaardigden van 4 scholen. “Alle kindergemeenteraadsleden zijn ambassadeurs en een aanspreekpunt voor hun school.”, aldus Bardyn. Ze voegde er nog aan toe dat het een nieuw concept is vanaf dit jaar. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, waar de kinderen de thema’s zelf kozen, worden er nu 2 vooropgesteld. Men koos voor verkeersveiligheid en pleegzorg. 

Tot het einde van het jaar zal men werken rond verkeersveiligheid in het bijzonder rond de scholen De Rekke en Sint-Calasanz in Hoevenen. Politiecommissaris Tom De Gent gaf een woordje uitleg hoe ze dat gaan aanpakken. Bij de volgende bijeenkomst gaan ze ter plaatse aan de twee scholen kijken hoe de situatie daar is. 

En dan was het tijd voor het echte werk. Alle kinderen legden de eed af en er werd een kinderburgemeester verkozen. Hiervoor waren vijf kandidaten: drie meisjes en twee jongens. Nadat ze de kans kregen om zich voor te stellen kwam, na een geheime stemronde, Elise Steurs (Sint-Catharina) uit de bus. Elise wil zeker ook inzetten op verkeersveiligheid. Ze wil duidelijkere zebrapaden en goede fietspaden. 

Na de installatievergadering werd er een receptie georganiseerd om te klinken op de oprichting van de Stabroekse kindergemeenteraad.

Keizer Maarten gevierd in Zandvliet

Zaterdag 28 september was het een gezellige drukte in de Evenementenhal in Zandvliet waar keizer Maarten Gabriels werd gevierd. Zijn vader Stanny, voorzitter van de ‘Jonge Ruiters’ zei dat het de vijfde keer is in 9 jaar tijd dat een ruiter van zijn vereniging deze titel pakt. Dat is meer dan 50% en heeft niemand hen voorgedaan. Stanny dankte de vele helpers, het district, de sponsors en ook de jeugd die de avond ervoor een geslaagde fuif organiseerde.  “We gaan volgend jaar voor de triple, 3 jaar op rij de keizerstitel en zullen de wisselbeker dan met TEC 7 in het lokaal vastplakken”, gaf Stanny nog mee. 

Frans De Schutter, voorzitter van de Polderbond, blikte nog even terug op de dag van keizerrijden zelf. Het was dankzij Rob De Vree, die een jaar voordien keizer werd, dat Maarten toch nog een jaartje mocht meerijden. En zoals het een 3-voudig keizer past, greep hij de ganzenkop en loste hem niet meer. Met deze vierde titel deelt hij de tweede plaats met Stanny De Backer en is de evenaring met zijn grootvader Fons in zicht die op de eerste plaats schittert. 

Geschenken

Keizersvrouw Jill werd in de bloemetjes gezet. De dames van de Vrije Gans en de muzikanten overhandigden tevens een geschenk. Maarten kreeg een mooie keizersfoto, naar goede gewoonte genomen door Peter Rubenska, en de gebruikelijke wisselbeker Albert Huybrechts. Tot slot nam Maarten zelf het woord en zei dat de felicitaties van iedereen hem nog altijd deugd doen ook al is het zijn vierde titel. Hij dankte iedereen die meehielp bij de voorbereiding van dit feest. Dank ook aan zijn vrouw Jill en de zoontjes Victor en Loic, zijn grootste fans. “De volledige Polder is er bij betrokken: alle leeftijden en kleuren. Gansrijden is de klei die de mensen bij elkaar houdt. We moeten met z’n allen bewijzen dat het veel meer is dan een spelletje kop trekken”, aldus Maarten. Vervolgens werd Maarten op de schouders gedragen en kon het feest beginnen. 

 

Burgemeesters gaan volop voor behoud gansrijderstraditie

 

V.l.n.r. burgemeesters Koen Palinckx, Rik Frans en Carl Geeraerts
aanschouwen de stoet tijdens het keizerrijden

Koen Palinckx, districtsburgemeester van Ekeren, Carl Geeraerts, districtsburgemeester van Berendrecht, Zandvliet en Lillo en Rik Frans, burgemeester van Stabroek reageren op de eis van de dierenrechtenorganisaties die hun pijlen richten op het gansrijden in de Polder (Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Lillo).

“Men raakt echt het hart en de ziel van de Polder. Het is een traditie die al jarenlang standhoudt en de laatste decennia nog meer aan populariteit wint. Het brengt alle polderbewoners bij elkaar, jong en oud, rijk en arm, … Kortom het is een gebeuren van en voor onze bevolking. Het is een goede zaak dat dierenrechtenorganisaties de vinger aan de pols houden, maar dit is met een kanon op een mug schieten.
Het gansrijden is een cultuurhistorische traditie, het versterkt het sociale weefsel en de identiteit van onze polderdorpen”.

 

 

 

 

 

Infomarkt realisatie van meergezinswoningen in verkaveling Schoem

Het gemeentebestuur organiseert samen met Igean, de architect LV-Architecten uit Wuustwezel en projectontwikkelaar Reno-Art uit Brecht en Van Wellen uit Antwerpen een infomarkt over de realisatie van de meergezinswoningen in de verkaveling Schoem.

Het verkavelingsproject Schoem is de concretisering van het RUP schoem en omvat: 
-Uitbreiding van de weginfrastructuur tussen Kerkstraat en E. De Beuckelaerlaan. De weguitbreiding werd intussen gerealiseerd en de straatnaam is ‘August Huybrechtslaan’.

-Verkoop van 13 private kavels voor eensgezinswoningen. De verkoop is nog niet helemaal afgerond, maar de eerste bouwvergunningen voor de nieuwe woningen werden reeds afgeleverd. De private bouwprojecten zullen in de loop van dit en volgend jaar starten.

-Bouw van 46 meergezinswoningen verspreid over 4 gebouwen. Dit onderdeel werd gekoppeld aan een architectuurwedstrijd, uitgeschreven door Igean in opdracht van het gemeentebestuur. De laureaat werd LV-Architecten. De architect zal samen met de aangestelde bouwontwikkelaars aanwezig zijn op de infomarkt op 16 oktober.

-Bouw van een gemeenschapsvoorziening met +/- 40 bejaardenflats, bibliotheek, kinderopvang en dienstencentrum. Hiervoor dient de planning nog opgestart te worden. 

-Aanleg van het park en de groenvoorzieningen, dit krijgt vorm na de bouw van de gemeenschapsvoorziening en is het sluitstuk van het gehele project.

Op woensdag 16 oktober is er een info moment in de refter van de gemeentelijke basisschool De Rekke, begin P.J. Tijsmanslaan, dit is aan de achterkant van de school, aan de turnzaal. De pers wordt uitgenodigd om 17 uur. Vanaf 18 tot 20 uur kunnen alle inwoners van de gemeente de plannen komen inzien. 

 

1 2 3 88