Circulatieplan De Rekke ter inzage op het gemeentehuis

HOEVENEN/STABROEK – Op 17 april vond een participatie-avond plaats met de bewoners van August Huybrechtslaan, Pieter Jozef Tijsmanslaan en Eduard de Beukelaerlaan over een nieuw circulatieplan voor de wijk.

Van de 3 voorstellen die gepresenteerd werden vonden de aanwezige bewoners circulatievoorstel 3 het beste. Dit leunt ook aan bij de voorkeur van de betrokken gemeentelijke diensten en de mobiliteitscommissie. Er werden echter ook een hele resem aan opmerkingen en aanbevelingen geopperd. De meest voorkomende waren als volgt: Er moet werk gemaakt worden van het ontraden om kinderen af te zetten en op te halen via de ingang in de Pieter Jozef Tijsmanslaan. Dit zowel voor de school als de verenigingen. Er moet maximaal ingezet worden op het op- en afhalen van kinderen via de parking aan het JOS, om dan zo via het padje naast de school de kinderen eventueel te begeleiden. Dit werd door vele aanwezigen beaamd.
-Aansluitend moet er een bijkomende oplossing gezocht worden voor het foutparkeren in de Pieter Jozef Tijsmanslaan, ten gevolge van de drukbezochte ingang naar het gebouw daar. Er wordt gedacht aan een stilstand & parkeerverbod (voor niet-bewoners) of parkeerkaarten voor bewoners.
-Opportuun wordt geacht om na te denken over een herinrichting van de Pieter Jozef Tijsmanslaan, met nadruk dan op snelheidsbeperkende maatregelen (plaatsen van plantenbakken, snelheidsdrempels, rijbaanversmalling…). 
-De kiss&ride in de Eduard de Beukelaerlaan voor de school vindt men een goed idee om ’s morgens te organiseren. In de namiddag wordt geoordeeld dat dit niet gaat werken.
– De inrichting van de August Huybrechtslaan achter het kruispunt met de Pieter Jozef Tijsmanslaan moet worden herbekeken. Hierbij wordt hoofdzakelijk gedacht aan het voorzien van parkeervakken op de rijbaan opdat het parkeren er gestructureerd kan gebeuren en het aanleggen van een voetpad voor de urban villa’s.
– Het voorzien van een verbinding met het Liefkenspad – wat nu ontbreekt.

De vrees blijft wel dat ondanks de circulatiewijziging de ouders zullen blijven rondrijden door de wijk in plaats van te parkeren op de parking aan het JOS. Daarom moet ingezet worden op duidelijke communicatie van en met de school en de verenigingen hierover.
 
via de link Circulatie voorstellen op plan vind je de voorstellen

Het dossier kan tijdens de openingsuren na afspraak met de dienst verkeer (tel 03 210 11 43 of via www.stabroek.be/afspraken afdeling verkeer ‘dossier bespreken’) worden ingekeken.

De opmerkingen moeten ten laatste op 31 juli 2024 schriftelijk ingediend worden t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek of via mail naar verkeer@stabroek.be

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *