Meerjarenplanning voor warme polder

Districtsburgemeester Carl Geeraerts, schepenen Rudi Sempels en Pascale De Langhe

De districtsraad keurde op maandag 16 december de meerjarenplanning voor deze legislatuur goed.  “Waar we de volgende vijf jaar voor staan is dat wij een evenwicht gevonden hebben tussen exploitatie en investering budget van onze dotatie,” legt districtsburgemeester Carl Geeraerts uit. “Waardoor wij DNA van de polder namelijk ons bestuursakkoord een warme polder voor iedereen kunnen geven.”

Met de vernieuwing van voetpaden en rijwegen van niet minder dan 16 straten in de wijk Viswater zet het districtsbestuur in op het comfort en de veiligheid van de inwoners. De wijk Zevenster, de Prelatenstraat en Solferinostraat, de Kalmhoutsebaan, Heidestraat en de Zandvlietse Dorpstraat krijgen een make-over. “Ook de heraanleg van de Spaansemolenstraat (eerste deel klaar tegen het keizerschap) en de Bosstraat zullen de veiligheid van de weggebruikers verhogen,” vervolgt Rudi Sempels, districtsschepen voor publiek domein. “De aanleg van een buurtpark aan het Burgemeester Verhulstplein staat eveneens op de agenda.”

Veiligheid en respect voor de zwakke weggebruikers komen ook aan bod in een aantal concrete structurele acties: zo maken de N-VA-collegeleden werk van ‘trage wegen’, het verlagen van voetpaden en poorten aan de Zone-30.

“Op sportief vlak blijven we de sportclubs financieel en logistiek ondersteunen. In ons meerjarenplan voorzien we tevens een tegemoetkoming in de zwemonkosten van onze inwoners, en de aankoop en plaatsing van een sportarena,” onderlijnt Carl Geeraerts.

“Dit jaar gaat de spade dan eindelijk in de grond voor het lang verwachte jeugdhuis aan het Armenstraatje,” vult jeugdschepen Pascale De Langhe aan. “Deze legislatuur voorzien we een budget om de lokalen van de scouts De Reigers te renoveren. Voor de jongsten wordt het Gak-speelpleintje aangepakt.”

Met de nieuwe subsidiereglementen heeft het district een uniforme basis voor het ondersteunen van het verenigingsleven, cultuur, sport, jeugd en senioren. 

Buren die de samenleving in hun straat bevorderen, kunnen aanspraak maken op een toelage in het kader van Stadsmakers, dat gedecentraliseerd (lees: dichter bij de inwoner) werd.

Tot slot wil het districtsbestuur ook de mantelzorg méér in de kijker plaatsen.

 

 

Kerst in RVT Monnikenhof

In het RVT Monnikenhof te Berendrecht werd op vrijdag 13 december al kerstmis gevierd. Daar hadden vrijwilligers voor gezorgd. De kerstman deed zijn ronde in de vroegere kapel die als cafetaria dient. In de gang naar de cafetaria werden pannenkoeken gebakken door een ploeg van vrouwen. Die gingen  gretig naar binnen, met een koffietje of een pintje. In het jeneverkraam werd uiteraard jenever gedronken in alle vormen en  maten. Rikske van ’t Fabriekske (alias Rik Hendrickx) en zijne maat, die de kerstmuts had opgezet, schonken de borreltjes vol. 

Herfstkleuren in de polder

 
We zijn nu begin december en hoewel er veel bomen en planten lang hun bladeren hebben kunnen vasthouden, dan is het nu snel gegaan. Na een paar dagen van stevige wind liggen de meeste tegen de grond. Ik heb net daarvoor nog vlug wat foto’s genomen van de kleurenmix die toen nog te aanschouwen was. De winter staat ons te wachten en ook in de natuur is dit plots te bemerken. Kale bomen, kale  boerenakkers,  met als enig pluspunt de ruimere vergezichten. En… de pessimist zegt “de dagen korten nog zeker 3 weken”. Maar de optimist zegt “Nog drie weken en de dagen gaan weer lengen”.
Fransooi

Wijndegustatie bij Scoutsgroep De Reigers

BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO – Op 1 en 8 december vindt in de Garza (het stenen scoutslokaal van de Reigers) aan de Putsebaan 171 te Zandvliet, een grote wijndegustatie plaats van 14 tot 18 u. De wijnen zijn zowel afkomstig van Kaapland (invoerder Halewijn bvba) als van Drankenhandel Vandermolen uit Stabroek.Wij merken onder meer de Zandvliet “My best friend”, Kleine Kaap en Amera. Bestellingen kunnen voor de feestdagen opgehaald worden. Info: Maja De Hondt (majadehondt@hotmail. com)

 

DNA van Berendrecht en Zandvliet vereeuwigd in kunstwerk

 

Berendrecht en Zandvliet bestaan 900 jaar. Nadat ze al werden uitgeroepen tot 5-sterren dorpen werd het feestjaar afgesloten met een vuur- en lichtspektakel.

Kunstenaar Albert De Vree onthulde op vrijdag 29 november het kunstwerk “Het DNA van Zandvliet en Berendrecht”, dat hij samen met Bart De Keyser van BDK Design, leerkrachten Ward Hendrickx en Rune Bastiaenssens en leerlingen van het PITO uit Stabroek maakte. De Firma Ivens sponsorde de materialen, zorgde voor transport en plaatsing van het kunstwerk.

Het kunstwerk kreeg een plaats op de hoek van de Zoutestraat en De Derdeweg. Het werd op een zware betonnen blok geplaatst met daaronder de capsules met 900 herinneringen aan beide dorpen.

Het kunstwerk toont in 9 taferelen het DNA-profiel van de Polder. “Het gaat om negen gelaste verbindingen, die onder andere verwijzen naar 900 jaar Berendrecht en Zandvliet”, zegt kunstenaar Albert De Vree.

Het kunstwerk werd onder grote belangstelling onthuld. Daarna volgde een spectaculaire vuur- en lasershow op de dijk. De band Mr. Sousa zorgde voor livemuziek terwijl er aan de tentjes van een drankje kon genoten worden.

Het feestjaar kreeg hiermee een fantastisch slot! Proficiat aan gans de organisatie van de viering van 900 jaar Berendrecht en Zandvliet

Meer over de onthulling van het kunstwerk kan je lezen in ons magazine van 6 december.

 

Werk mee aan Trage Wegen in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Trage Wegen zijn paden en wegjes die niet toegankelijk zijn voor autoverkeer. Daardoor kan je er veilig wandelen en fietsen, bijvoorbeeld op weg naar school en het werk. Antwerpen telt zo maar liefst 600 km aan trage wegen.
Op dinsdag 26 november om 19.30 uur organiseren Regionaal Landschap de Voorkempen en vzw Trage Wegen een inspraakmoment in vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 te Zandvliet. Bewoners die meer willen weten over de trage wegen van ons district, ideeën hebben over nieuwe verbindingen of soms hinder ondervinden op deze trage wegen, kunnen dit bespreken tijdens dit moment.

 

De Sint komt naar Zandvliet

Sinterklaas is weer bijna in het land. Op zaterdag 16 november kwam hij aan in Antwerpen. Ook in een aantal Antwerpse districten doet hij zijn ronde. Zo houdt hij halt in Zandvliet op 24 november.

In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kunnen kinderen op zondag 24 november gaan kijken naar een sinterklaasvoorstelling in de voor- of namiddag. Het grappige en spannende sinterklaasverhaal gaat over Sinterklaas die grote zorgen heeft. Zijn boek is leeg, er staat helemaal niets in. In zijn boek verschijnt steeds alles wat hij wil weten over alle kinderen. Elk jaar haalt hij uit het magische land een poeder dat zijn boek tot leven brengt. Maar dit jaar vergat hij het poeder te halen. Na de voorstelling kunnen de kinderen de Sint ontmoeten in de foyer van vrijetijdscentrum De Schelde.

Gezinnen kunnen die dag ook deelnemen aan de Wandel Mee-dag. Deelnemers kunnen kiezen voor verschillende afstanden. Bovendien is er een leuke pietenwandeling. Bij deze wandeling kunnen deelnemers vertrekken tot en met 11 uur. De pietenwandeling is geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

De Sinterklaasvoorstelling gaat door om 10.30 en om 13 uur in de concertzaal Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet. Deelname: 6/8 euro. Klik hier voor de rechtstreekse link.

De Sinterklaaswandeling is doorlopend van 9 tot 14 uur. De Pietenwandeling vertrekt tot en met 11 uur aan Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet. Deelname: 3 euro. www.vrijetijdscentrumdeschelde.be– Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

Actie Noorderlicht in Zandvliet en Berendrecht

Aan de Steenovenstraat in Berendrecht was er zaterdag 16 november een actie Noorderlicht. Die actie is er tegen diefstallen in woning, verkeersoverlast en algemene overlast. Zo’n 83 personen en 67 voertuigen werden gecontroleerd. De politie trok één rijbewijs in voor vijftien dagen omwille van het gebruik van alcohol. Een andere bestuurder kreeg een rijverbod van zes uur om dezelfde reden. 

Louwke van ’t Licht symbool voor lijdende moeders

In zijn toespraak bij de monumenten in Zandvliet, Berendrecht Lillo op 11 november, verwees  burgemeester Carl Geeraerts naar de vele moeders die veel hebben afgezien tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij haalde daarbij het voorbeeld aan van moederke Eyer die in Lillo op de Havenmarkt het zinnebeeld vormt.

“Haar naam is Anna Wijns, beter bekend als “Louwke van ’t Licht”, zei hij. “Anna Wijns was samen met haar echtgenoot verantwoordelijk voor de vuurtoren van fort Fredrik-Hendrik”, ging de burgemeester verder. “Na eerst de wacht te hebben gehouden aan de kerk van Lillo-Kruisweg, staat ze hier, tot op heden, te wachten op de Polderzonen en -dochters die hun leven hebben verloren in deze verschrikkelijke oorlog. Laten we niet vergeten dat tijdens beide oorlogen niet enkel mannen, maar ook heel wat vrouwen zijn gesneuveld opdat anderen vrij zouden zijn. Vrouwen waren vaak als verzetslieden of smokkelaars actief. Denk maar aan Joanna Adriaenssens die op 31 oktober 1916, samen met drie andere tot hiertoe onbekende vrouwen, werd betrapt terwijl ze brieven uit het land naar Nederland smokkelden.

Vluchtelingen

Geeraerts verwees ook naar de vluchtelingen, die onze streek overspoelden vanaf 1 september 1914 en die zich een weg begonnen te banen door de Antwerpse Polder richting Nederland.
“Op 11 oktober 1914 trok rond 14 uur een Duitse eenheid Berendrecht binnen. Zowel in Lillo, Berendrecht als Zandvliet heerste al gauw een hongersnood, die gepaard ging met geldboetes en opvorderingen van vee, landbouwproducten en vervoersmiddelen door de bezetter. Mede door deze noodlottige toestand gingen de bewoners van onze streek smokkelen om rond te komen.” De burgemeester dook in de geschiedenis: “De vlucht en smokkel die de grens met het neutrale Nederland met zich mee bracht, was een doorn in het oog van de Duitse bezetters. Vanaf 1915 begonnen ze met een constructie die men later toepasselijk de “Dodendraad” zou noemen. Deze zorgde ervoor dat Zandvliet in twee werd gesplist, de wijk Den Hoek langs de ene kant van de draad, de rest van Zandvliet langs de andere kant. De draad alleen zou 9 slachtoffer eisen die afkomstig waren van Zandvliet.
De Polderdorpen verloren tussen 1914 en 1918 ook verschillende soldaten: Berendrecht: 5 van de 95, Zandvliet: 15-18 van de 126 (sommigen waren elders in hun geboortedorp geregistreerd).  En Lillo: 7 van de 87. En dit zijn slechts de soldaten, het aantal burgers dat het einde van deze oorlog niet heeft mogen meemaken, ligt nog veel hoger.

Catalonië
De burgemeester bleef nog even stilstaan bij de zware straffen van het Spaanse Hooggerechtshof voor negen Catalaanse politici. “Politici horen thuis in parlementen en regeringen, niet achter tralies of in de gevangenis”. De straffen die het Spaanse Hooggerechtshof uitsprak, tarten elke verbeelding. “Democratisch verkozen politici en burgers worden veroordeeld en opgesloten voor het uitoefenen van hun politieke activiteiten, zei hij. “Het is onaanvaardbaar dat vandaag in Europa mensen worden opgesloten en veroordeeld voor hun politieke mening. Politieke conflicten kunnen enkel via dialoog en niet via rechtbanken of repressie worden opgelost. Europa moet de fundamentele rechten en vrijheden zoals het recht op vrije meningsuiting en democratie blijven verdedigen. Zeker in zijn eigen lidstaten.” De burgemeester kreeg om deze terechte opmerkingen veel applaus.
In de drie dorpen werden bloemenkransen aangedragen en neergelegd door drie soldaten onder wie een broer van schepen Rudi Sempels. Zij doen dat reeds voor de twintigste keer. Zij kregen lofbetuigingen van Geeraerts die ook de politie en de muzikanten betrok in zijn hulde. (sdl)  

 

Win tickets voor Proeverij – The LVE, I Drove A Tank en Tim Dirven

Zandvliet  – In een opgefriste foyer van Vrijetijdscentrum De Schelde krijg je voortaan elke 3 maanden een mooie proeverij geserveerd. Die avond komt een knappe fotograaf, tekenaar of schilder zijn of haar tijdelijke expo openen. Na een half uurtje is het de beurt aan ‘lokaal’ muziektalent. En als hoofdprogramma kan je proeven van muzikanten die ook op de nationale radiozenders al eens aan bod gekomen zijn. Telkens krijg je ook de kans om een nieuw en tijdelijk alcoholisch of niet-alcoholisch drankje te leren kennen.

Van Tim Dirven kan je 10 prachtfoto’s uit zijn boek ‘Karkas’ bewonderen, een verslag van 25 jaar fotografie. Van Brussel naar Mostar, Damascus, Darfur en Kinshasa. Van zwart-wit naar kleur. Karkas, noemt hij zijn levenswerk, omdat de architectuur van mens en dier erin centraal staat.
I Drove A Tank brengt popgevoelige en onbezonnen songs. Hun debuutplaat dateert van 2014. Daarna selecteerde Stijn Meuris hen voor De Nieuwe Lichting, waren ze te gast bij JimManiacs, wonnen ze Rokkenjacht en strandden ze in de halve finales van Frappantpop en Fnac Unsigned Music Talents.

Met The LVE krijg je een band met een sterke live-reputatie geserveerd. Ze legden dan ook al een uitgebreid parcours af van clubs en festivals in de Benelux. Muzikaal blijft de pakkende samenzang een herkenbare factor, en ook wel de luie, warme synths, een dansbeat en kleine funky gitaarlickjes. Komt dat proeven!

Zaterdag 23 november 2019 om 20.00 uur in de foyer van Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 te Zandvliet. Inkom: vvk: 8 euro, kassa: 10 euro, Kansentarief: 2 euro

Wij mogen van Vrijetijdscentrum De Schelde 3 x 2 vrijkaarten wegschenken. Stuur een mailtje voor 18 november naar redactie@publipolder.be

(foto: Wim Vanlee)

1 2 3 4 244